Li-Huei Tsai får Hans Wigzells Forskningsstiftelses vetenskapspris uppgående till USD 100 000

14 februari, 2019 - Okategoriserade

Hans Wigzells Forskningsstiftelse delar i dag ut sitt tredje årliga vetenskapliga pris, som går till forskaren Li-Huei Tsai vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge, USA. Professor Tsai får priset på 100.000 USD för sin internationellt uppmärksammade forskning rörande Alzheimers sjukdomsorsaker och möjliga terapi.

Forskningen har också snabbt resulterat i pågående, avancerade kliniska försök på Alzheimer-patienter. Forskningen, som sker vid Picower Institute for Learning and Memory Department of Brain and Cognitive Sciences Massachusetts Institute of Technology, har rönt stort intresse i den medicinska världen.

Delar av stiftelsens motivering lyder:
”Li-Huei Tsai har i sin forskning gjort ett flertal imponerande fynd vad gäller Alzheimers sjukdom. Hon har i sin forskning varit med om att utveckla helt nya metoder som via selektiv ljusstimulering i djurförsök kunnat få Alzheimer-sjuka möss att drastiskt förbättras i sin sjukdom.”

Rhenman & Partners Asset Management är initiativtagare och stiftare av forskningsstiftelsen.

 

Läs mer