Legal information

Please be informed that the following legal documents are only available in Swedish

 

RHENMAN & PARTNERS ASSET MANAGEMENT AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning – Rhenman & Partners Asset Management AB

Information om ersättningar

Ersättningspolicy

Finansinspektionens tillstånd

Integritetspolicy

Policy och instruktion vid val av motparter

Årsredovisning-RPAM

Organisationsplan

Bolagets process för intern utvärdering av behovet av kapital och likviditet

Regarding the role of Rhenman & Partners Asset Management AB 

Om bolaget – Organisation och styrning av verksamheten

Mångfaldspolicy för Rhenman & Partners Asset Mmanagement AB

Please contact us for updated financial reports.

 

RHENMAN GLOBAL OPPORTUNITIES ASSET MANAGEMENT AB

The company is dormant, awaiting permission from Luxembourg.

Finansinspektionens tillstånd 2017

Offentliggörande av information angående kapiteltäckning – Rhenman Global Opportunities Asset Management AB

 

Please note that Rhenman & Partners is solely the portfolio manager of the funds. Rhenman & Partners is not authorized to leave – and will not leave – investment recommendations to investors. Investors and potential investors considering investing in the funds should discuss the matter with professional investment advisors.