Legal information

Please be informed that the following legal documents are only available in Swedish

 

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning – Rhenman & Partners Asset Management AB

Offentliggörande av information angående kapiteltäckning – Rhenman Global Opportunities Asset Management AB

Information om ersättningar

Ersättningspolicy

PUL (Personuppgiftslagen)

Finansinspektionens tillstånd 2017

Finansinspektionens tillstånd 2009

Riktlinjer för utförande och placering av order

Årsredovisning-RPAM

Organisationsplan

Bolagets process för intern utvärdering av behovet av kapital och likviditet

Regarding the role of Rhenman & Partners Asset Management AB

Please contact us for updated financial reports.

 

Please note that Rhenman & Partners is solely the portfolio manager of the funds. Rhenman & Partners is not authorized to leave – and will not leave – investment recommendations to investors. Investors and potential investors considering investing in the funds should discuss the matter with professional investment advisors.