Monthly Report – Rhenman Global Oppurtunities LS 201901 ENG