Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

IT och energi lyfte Rhenman Global Opportunities L/S, som ökade 5,2 procent i april

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S steg med 5,2 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Trots breda nedstängningar världen över visade aktiemarknaden på god riskaptit, särskilt efter att vissa indikatorer för virusets spridning pekat nedåt.

IT och energi var det som bidrog mest positivt, detta samtidigt som konsumentvaror och industribolag tyngde.

Det var främst de långa positionerna som bidrog till fonden under månaden, även om de korta positionerna bidrog marginellt positivt. Chevron och Exxon Mobil blev fondens vinnare. Tesla och Square Enix blev förlorarna

Rhenman Global Opportunities L/S, % april, 2020
Fond MM, förändring i procent 5,2
Fond i år, förändring i procent -19,1

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.