Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Korta positioner drog ned avkastningen – Rhenman Global Opportunities minskade 0,37 procent i juni

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S minskade 0,37 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,26 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens industribolag bidrog bäst till avkastningen, medan innehav inom sjukvård och hållbara konsumentvaror presterade sämst.

Fondens långa positioner utvecklades inte markant i någon riktning. Fondens negativa avkastning var nästan helt hänförlig till de korta innehavens prestation.

Månadens bästa enskilda innehav var i juni Qualcomm och Sandvik. De sämsta bidragen kom från Pfizer och den korta positionen i Tesla.

Under månaden lanserade Qualcomm en ny processor, som är avsedd att öka tillgängligheten till 5G i mobiltelefoner. Utöver lanseringen fick bolagets aktie under juni köprekommendation från Investmentbanken Rosenblatt, vilket stärkte kursen.

Läkemedelsbolaget Pfizer annonserade under månaden en nedläggning av bolagets utvecklingsprojekt mot behandling av tidig bröstcancer, vilket gav negativt utslag på aktien.

Vid månadsskiftet var fondens största långa positioner i Nestle, Chevron, Exxon, Volkswagen och Ericsson.

Rhenman Global Opportunities L/S, % juni, 2020
Fond MM, förändring i procent -0,37
Fond i år, förändring i procent -19,26

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.