Nyheter från Direkt

Rhenman Global Opp L/S: -7,3% i okt, anser orosmoln hanterbara

2018-11-15 12:23:29


Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober blev den enskilt sämsta börsmånaden på åtskilliga år, med en nedgång för världsindex om 6 procent i svenska kronor. Stora nedgångar i tillväxtbolag såsom Amazon blev mest uppmärksammat, men alla större regioner och sektorer noterade sjunkande kurser.

Det skriver globalförvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för lång/kort-fonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Avkastning för Rhenman Global Opportunities L/S och dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ   Oktober   SÅ         
Fond    -7,3 (SEK) -12,0  -7,3 (SEK) -12,0       
Jmf-index  0,0 (EUR) -0,3  +0,2 (SEK) +5,0        

image

Portföljkonstruktion samt valutaexponering per den 31 oktober för Rhenman Global Opportunities L/S. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens långa positioner belastade avkastningen med 7,5 procent, medan de korta innehaven bidrog 0,2 procent, enligt Staffan Knafve. Aktier inom sällanköpsvaror och dagligvaror gav positiva bidrag, medan IT- och energiaktier tyngde utvecklingen.

Kortpositionerna i Netflix och Amazon var fondens bästa innehav under månaden, och förvaltaren resonerar att investerare under marknadsoron valde att sälja de aktier som gått allra bäst och även fått de högsta värderingarna.

Elbilstillverkaren Tesla däremot gick i motsatt riktning och steg, vilket slog mot fondavkastningen, då fonden är kort aktien. Enligt Staffan Knafve beter sig Tesla som få andra aktier, med kraftig volatilitet. Som orsak till det pekar han på att "Tesla karaktäriseras av fortsatt extremt hög aktieomsättning med dagliga handelsvolymer som oftast är flera gånger högre än hela Stockholmsbörsens". Han tillägger att detta är fallet trots att Teslas börsvärde bara uppgår till knappt 9 procent av OMX Stockholms dito. Aktiens uppgång i oktober härleder förvaltaren i huvudsak till Teslas kvartalsrapport, som visade bättre resultat och produktionsvolymer jämfört med vad marknaden förväntat sig.

Även det klassiska teknikbolaget IBM, där fonden har en lång position, belastade avkastningen under månaden. Aktien föll efter att bolagets kvartalsrapport enligt Staffan Knafve var sämre än väntat på flera områden. Rapporten fick investerare att åter börja tvivla på om IBM:s tillväxtsatsningar inom exempelvis molntjänster och artificiell intelligens kommer bära frukt, skriver förvaltaren.

I slutet av månaden aviserade IBM förvärv av molnbolaget Red Hat, en affär värd motsvarande 33 miljarder dollar. Red Hat specialiserar sig på så kallad open source-molnmjukvara och har samarbetat med IBM i omkring tjugo år. Marknaden tog dock emot beskedet negativt och förvärvsplanerna, med förväntat slutförande under det andra halvåret 2019, följdes av ytterligare fall i IBM-aktien. Enligt kritiker tyder affären på desperation från IBM, samtidigt som prislappen, motsvarande en premie om 63 procent mot den då senast betalda aktiekursen i Red Hat, anses väl hög.

Staffan Knafve skriver att oktober statistiskt sett är en av årets mest volatila månader och att nedgångarna sett i det ljuset inte var helt förvånande. Samtidigt uppges Rhenman & Partners till viss del ha blivit överraskade av den stora bredden i nedgångarna. Efter dessa nedgångar är en stor del av investerarnas källor till oro avspeglade i aktievärderingarna, menar Staffan Knafve. Han konstaterar att årets stillastående eller fallande kurser på samtliga större aktiemarknader, i kombination med ökande vinster, har satt en nedåtpress på värderingarna.

"Vi ansåg redan vid utgången av september att det fanns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i. Både de resultatrapporter som sedan dess har kommit in och de fallande kurserna har stärkt oss i denna uppfattning", skriver förvaltaren. Han fortsätter: "Vi har respekt för flera av de orosmoln som nu stör investerarna, men anser att de kommer visa sig hanterbara. I takt med att molnen skingras anser vi att högre kurser är att vänta".

image

Fondens exponering, storlek på förvaltat kapital samt fem största innehav. Per den 31 oktober. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: -11,4% i okt, avser öka andelen större bolag när tillfällen uppstår

2018-11-09 10:25:13


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med ett allt sämre investerarsentiment tolkades det mesta negativt i oktober. Kvartalsrapporterna har hittills överlag varit bra, men marknaden har knappt belönat bolag som lämnat positiva överraskningar, och straffat de bolag som kommit med minsta besvikelse hårt.

Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadsrapport.

Förvaltarna konstaterar att oktober präglades av breda och kraftiga nedgångar för aktier inom både bio- och medicinteknik, samtidigt som mindre volatila aktier inom läkemedel och hälsovårdstjänster stod emot bättre. Det breda hälsovårdsindexet MSCI HC backade 4 procent medan bioteknikindexet NBI sjönk mer än 12 procent i euro räknat.

Allra sämst blev aktieutvecklingen för små- och medelstora bolag med höga värderingar eller en inneboende hög volatilitet, skriver förvaltarna.

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S och dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR). I fondens basvaluta euro samt svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ   Oktober   SÅ        
Fond    -11,4 (EUR) +8,5  -11,3 (SEK) +0,9      
Jmf-index  0,0 (EUR) -0,3  +0,2 (SEK) -3,5      

image

Källa: Rhenman & Partners AM

På innehavsnivå presterade Cigna och Novartis bäst i oktober. Cigna är ett amerikanskt sjukförsäkringsbolag som i mars aviserade ett bud på Express Scripts, en så kallad pharmacy benefit manager. Sannolikheten för budets genomförande innan årsskiftet bedöms ha ökat, efter godkännande från det amerikanska justitiedepartementet samt klartecken från flera delstater, enligt förvaltarna. Cigna uppges tillhöra den typ av bolag som generellt gick bättre än övriga aktiemarknaden i oktober.

Även det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis hade en bra månad, både sett till aktie och verksamhet, att döma av rapporten. Bolaget, som fokuserar på innovativa läkemedel, ögonvård och generiska läkemedel, hade en betydligt bättre börsmånad än läkemedelsbolag överlag, skriver förvaltarna, som pekar på en stark delårsrapport samt positiva kliniska data från flera utvecklingsprojekt som framgångsfaktorer. Som ett exempel nämner de att lovande överlevnadsdata presenterades för läkemedelskandidaten alpelisib, tänkt att användas i en kombinationsbehandling mot bröstcancer.

Sämst portföljbidrag i oktober lämnade innehaven Novocure och Alexion. Det amerikanska medicinteknikbolaget Novocure är inriktat på att behandla cancer med en teknologi som går ut på att elektromagnetiska fält inom en viss frekvens ska störa celldelning och hämma en tumörs tillväxt.

Bolagets produkt är redan godkänd för behandling av den aggressiva hjärncancern glioblastom (GBM), och man bedriver studier inom flera andra cancerformer. Enligt förvaltarna har Novocure nyligen visat på lovande data inom mesoteliom, men bolagets delårsrapport ledde till ett kraftigt aktiefall, då patienttillväxten för GBM gjorde marknaden besviken.

image

Novocures aktie är alltjämt upp 70 procent sedan årsskiftet, trots det stora tappet i oktober. (Källa: Infront)

Alexion är ett amerikanskt bioteknikbolag inriktat på sällsynta sjukdomar, som enligt förvaltarna i oktober presenterade en stark delårsrapport där både försäljning och vinst slog marknadens förväntningar. Detta räckte emellertid inte för marknaden. Aktien, som sköt upp som ett spjut i september (+13,7 procent), föll tillbaka än kraftigare i oktober (-19,4 procent). Förvaltarduon skriver att en delförklaring till Alexions aktiefall var oro kring potentiell ny konkurrens från Roche/Chugai samt Regeneron.

Lanseringen av Alexions huvudsakliga produkt Soliris har enligt förvaltarna varit mycket framgångsrik för behandling av myastenia gravis (gMG), där bolaget höjt försäljningsutsikterna för 2018. Denna indikation är den senaste att godkännas, och sedan tidigare är Soliris godkänd för behandling av andra allvarliga kroniska sjukdomar såsom paroxysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) samt atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS).

image

Alexions aktie sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att "den klassiska börsoron kom med besked i oktober", där små och medelstora bolag gick överraskande dåligt med nedgångar överstigande 20 procent för flera portföljbolag, utan negativa nyheter. Förvaltarna ser ett antal nycklar framöver till en starkare och mindre volatil börs. Dessa inkluderar en brexitöverenskommelse mellan Storbritannien och EU, en "konkret och uppriktig" förhandlingsprocess mellan USA och Kina avseende nya exportvillkor samt ett bättre skydd för amerikansk immaterialrätt. Vidare kommer makrostatistiken bli viktig, och tecken på stigande inflation kommer sannolikt ses som negativt för aktiemarknaden, enligt förvaltarna, som i denna miljö förväntar sig att stora stabila bolag fortsatt kommer vara attraktiva att äga som defensiva placeringar.

Därför avser fonden successivt öka denna andel placeringar något i takt med att möjligheter uppstår, och "göra omplaceringar vid lägliga tillfällen och till attraktiva relativpriser".

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" under rubriken.


	

Ericsson: Uppjustering marginalmål ev att vänta - förvaltare

2018-10-18 15:14:24


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Telekombolaget Ericssons kvartalsrapport överträffade förväntningarna för såväl omsättning, rörelseresultat, justerad rörelsemarginal som bruttomarginal, och aktien hade på torsdagseftermiddagen belönats med en uppgång på knappt 5 procent.

Rhenman & Partners globalförvaltare Staffan Knafve säger i en kommentar till Fonder Direkt att Ericsson kan komma att uppjustera sina marginalmål.

Förvaltaren konstaterar att Ericsson fortsätter att leverera enligt den plan som slogs fast strax efter att Börje Ekholm presenterats som vd. Man koncentrerade och fokuserade affären på vad man bedömer är bolagets framtid, samtidigt som de satsningar som inte fungerat de tio senaste åren städades upp, säger han.

"Hela planen byggde på att man skulle komma tillbaka till ett spår där bolaget kunde bli rimligt lönsamt även om inte marknaden tog fart. Det som händer nu är lite av ett klassiskt exempel på 'undercommit, outperform", alltså lova inte mer än du vet att du kan hålla", säger Staffan Knafve.

I tillägg till ett framgångsrikt rationaliseringsarbete har Ericssons marknad nu kommit igång något snabbare än förväntat, vilket också ger ett genomslag på resultatet, enligt förvaltaren. Han menar att själva "rapportrisken" varit relativt låg ganska länge, och konsterarar att det här var den tredje raka rapporten då investerare haft anledning att vara nöjda.

Vidare ser Staffan Knafve ett ökande intresse för det kommande tillväxtloket 5G hos operatörer, och pekar på att det blivit något av en konkurrenssituation mellan USA och Kina att implementera den nya teknologin först.

Detta i kombination med att det inte finns så många aktörer på området gynnar Ericsson, säger förvaltaren, som pekar på att de två kinesiska konkurrenterna ZTE och Huawei båda har försvagats till följd av geopolitiska hinder.

I övrigt är Nokia Ericssons 5G-konkurrent. Dock är det enligt förvaltaren värt att notera att Samsung förmodligen kommer ge sig in i 5G-matchen framöver. Men på det hela taget menar Staffan Knafve att Ericssons konkurrenssituation inom 5G sannolikt är bättre nu än för ett eller två år sedan, och att det inte bara handlar om handelspolitik, utan även om att Ericsson har gjort framsteg och är väldigt skickliga tekniskt sett.

image

Kursutveckling Ericsson B sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

I dagens kvartalsrapport flaggade Ericsson för att konsekvenserna relaterade till en regelefterlevnadsprocess med amerikanska finansmyndigheten och amerikanska justitiedepartementet kan bli betydande, och vd Börje Ekholm skrev:

"Även om det inte går att avgöra hur länge diskussionerna kommer att pågå, tror vi baserat på de fakta vi delat med myndigheterna att de troligen kommer att resultera i monetära och andra åtgärder". Omfattningen av dessa åtgärder går enligt vd:n dock inte att bedöma nu, mer än att de kan komma att bli betydande.

Staffan Knafve säger att Rhenman & Partners har stor respekt för den här typen av processer och konstaterar att USA har en förmåga att utmäta och få in stora belopp, sett till tidigare liknande exempel. Förvaltaren anser att det är bra att detta kommer upp nu, när Ericsson är på rätt väg och klarar sig bra. Det är mycket värre när något sådant här sker i ett bolag med operationella problem och dålig balansräkning, tillägger han.

"Det vore skönt om man fick ett slut på den här processen. Även om detta kan kosta mycket pengar så tror jag inte att det kommer förändra Ericssons position i marknaden framåt, utan jag tror att Ericsson fortfarande kommer ha möjlighet att skapa betydande aktieägarvärden", säger Staffan Knafve.

Rhenman Global Opportunities L/S uppges ha kvar hela sitt innehav i Ericsson, som är ett av fondens större.

"Vi tog in aktien för drygt två år sedan, när det var som mörkast, och det var baserat på att det ändå skulle finnas en framtid. Jag har stort förtroende för Börje Ekholm och styrelsen", säger förvaltaren.

Som enda övriga nordiska börsbolag återfinns Sandvik i portföljen, och där ser Staffan Knafve ser vissa likheter med Ericsson, i det att det skett ett ledningsbyte och att man har fokuserat sin strategi. Även i Sandvik grundade sig fondens investering i att bolaget vid något tillfälle skulle få marknaden med sig, vilket man har fått, avslutar Staffan Knafve.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman & Partners: Oktoberfrossa ger köplägen - förvaltare

2018-10-16 17:38:59


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober har hittills inneburit tvära kast världens aktiemarknader. Upp och ned, men mest ned.

Förvaltarna för Rhenman & Partners global- respektive hälsovårdsfond lade fram sina tankar kring vad som sker på marknaderna i en webbsändning från i torsdags förra veckan.

Staffan Knafve, som förvaltar globalfonden, menar att det faktum att likvida "mega cap-bolag" såsom Amazon och Microsoft kan falla 6 respektive 5 procent (utan bolagsspecifika nyheter) på en dag, talar för att det är något med marknadens funktionssätt som inte är som det borde vara, rent likviditetsmässigt.

"När det blir stökigt i dessa dagar blir det extra stökigt. Men det får man nog bara vänja sig vid", sade Staffan Knafve.

Henrik Rhenman, förvaltare för hälsovårdsfonden, fyllde i att dessa nedgångar är flödesstyrda och ett resultat av att investerare minskar sin riskexponering. Han menar att det inte nödvändigtvis är de bolag som borde gå ned mest som gör det, utan att det är flödena som bestämmer.

"Innan marknaden har återfunnit sin balans så kanske man ska vara lite försiktig, men det är klart att det blir köplägen under den här månaden. Det tror jag", svarade Henrik Rhenman på moderatorn Henrik Mitelmans fråga om huruvida volatiliteten skapat köplägen, eller om man snarare ska leta tillfällen att avyttra aktier.

Staffan Knafve, vars globalfond för tillfället uppges ha en relativt stor andel banker, oljebolag och defensiva dagligvarubolag i portföljen, försvarade i sändningen bankaktier. Dessa har trendmässigt fått stryk ända sedan finanskrisen och värderas i dagsläget, på relevanta nyckeltal, till ungefär samma nivåer som gällde när det såg som dystrast ut våren 2009, enligt förvaltaren.

Henrik Rhenman poängterade å sin sida hur viktiga hälsovårdsfondens vetenskapliga rådgivare är i förvaltningsarbetet. Förvaltarna använder sig systematiskt och regelbundet av dessa, vilket gör dem trygga med vad de köper, varför de köper det, vilka riskerna är samt vad fonden väntar på ska ske i bolagen, sade han.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opp L/S: -1,5% i sep, Teslakortning gynnade

2018-10-09 15:16:55


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S föll i likhet med världens börser i september. Innehav inom sällanköpsvaror och energi bidrog positivt, medan aktier inom industri och bank påverkade negativt. Totalt sett belastade fondens långa positioner avkastningen med 1,8 procent, samtidigt som kortpositionerna bidrog med 0,3 procent till avkastningen.

Det framgår av en månadsrapport undertecknad Staffan Knafve, som förvaltar Rhenman & Partners globala lång/kort-aktiefond.

Fonden noterade en nedgång om 1,5 procent i basvalutan svenska kronor i september, vilket var bättre än dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som sjönk 2,9 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -5,1 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +4,8 procent.

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Kortpositionen i elbilstillverkaren Tesla återfanns bland fondens bästa innehav i september. Den amerikanska finansinspektionen SEC stämde under månaden bolagets vd Elon Musk för värdepappersbedrägeri, med anledning av Teslachefens Twitterinlägg om att finansiering för att köpa ut bolaget från börsen skulle vara säkrad. Teslas aktie föll kraftigt i samband med denna nyhet från SEC, skriver Staffan Knafve, och han pekar på att den del av stämningen som innefattar krav på att Elon Musk ska förbjudas fortsätta som chef fick ett mycket negativt mottagande bland investerare.

Fondens sämsta innehav i september uppges ha varit bemanningsbolaget Adecco, vars aktie föll efter att man aviserat en svagare försäljning i början av hösten. Bolagets omsättning ökade förvisso i juli och augusti, men volymutvecklingen i september pekade på en avmattning, varför oron kring Adeccos förmåga att infria sina marginalförbättringsmål späddes på, enligt förvaltaren.

Även den amerikanska banken Wells Fargo tyngde fondutvecklingen i september, då aktien backade i linje med USA:s finanssektor. Enligt Staffan Knafve förstärktes aktiens nedgång av att banken meddelat att man ämnar stänga 300 bankkontor i USA 2018 och dra ned personalstyrkan med upp till 26.500 anställda. Enligt banken är dessa åtgärder ett resultat av att allt fler kunder gör sina bankärenden på nätet, skriver förvaltaren.

En utbredd skepsis gällande den ekonomiska tillväxten har hittills präglat 2018, särskilt i Europa och på tillväxtmarknader, enligt Staffan Knafve, som konstaterar att investerare varit mer intresserade av amerikanska tillgångar och särskilt tillväxtaktier. Förvaltaren har dock lagt märke till att denna trend mattats av det senaste kvartalet, och att värdebolag återhämtat sig relativt sett. Han resonerar att detta har att göra med att alltför negativa förväntningar har korrigerats, och fått tidigare värderingar att framstå som för låga.

Med en rapportsäsong som på allvar står för dörren väntar sig Staffan Knafve svar på hur handelskonflikten och en stramare penningpolitik har påverkat företagens efterfrågan och lönsamhet, samt huruvida tillväxten ser ut att mattas av eller inte.

Förvaltaren anser att den fortsatt övergripande frågan är hur länge den starka konjunkturen och goda vinstutvecklingen kan hålla i sig, men skriver att förvaltningsteamet är av uppfattningen att en svagare konjunktur och negativa utfall av handelskonflikter i dagsläget redan är inprisat i många sektorer och regioner. Därför ser fondteamet en fortsatt betydande kurspotential bland globalfondens innehavsbolag.

image

Fondens fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: -0,8% i sep, gillar värderingar

2018-10-08 12:16:09


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) September månad kännetecknades av fortsatta uppgångar inom delsektorerna tjänster, läkemedel och medicinteknik. Hälsosjukvårdsindexet MSCI HC steg 1,9 procent medan bioteknikindex NBI tappade 0,4 procent och mindre bolag gick generellt sett sämre än stora. Det senare var den huvudsakliga orsaken till att sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S utvecklades sämre än sektorindex i september.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en nedgång om 0,8 procent i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 22,5 procent per den 30 september, medan jämförelseindex sjunkit 0,3 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade -3,0 procent i september och har sedan årsskiftet stigit 27,0 procent.

image

Avkastning för Rhenman Healthcare Equity L/S (andelsklass IC1 EUR) sedan starten i juni 2009, indexerat till 100 per den 30 september 2018. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Bäst portföljbidrag kom under september från Alexion Pharmaceuticals och Cigna, medan Iovance Biotherapeutics och Alnylam Pharmaceuticals stod för de sämsta bidragen.

Det amerikanska bioteknikbolaget Alexions aktiekurs uppges ha reagerat positivt på beskedet att bolaget redovisat positiva fas 3-data för preparatet Soliris inom ytterligare en indikation, neuromyelitis optica (NMOSD). NMOSD är en sällsynt autoimmunliknande sjukdom, som orsakar inflammation i den optiska nerven och/eller ryggmärgen, något som kan bland annat kan ge upphov till plötslig synförlust, skriver förvaltarna.

Det amerikanska försäkringsbolaget Cigna fick under månaden justitiedepartementets godkännande att förvärva Express Scripts (en så kallad pharmacy benefit manager), vilket ledde till tummen upp av aktiemarknaden, enligt förvaltarna, som skriver att Cigna till följd av uppköpet förväntar sig kostnadssynergier, diversifiering och stärkning inom högtillväxtsegmentet.

Det amerikanska bioteknikbolaget Iovances aktie hade en minst sagt motig septembermånad, med en nedgång om 38 procent. Från årsskiftet var aktien trots detta upp 53 procent per den 30 september.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att vad som fick aktien att sjunka var studieresultat från Moffitt Cancer Center inom icke-småcellig lungcancer, där två av sex utvärderbara patienter uppvisade partiell respons. Iovance utvecklar en ny cancerimmunoterapi med hjälp av kroppens egna tumörinfiltrerade lymfocyter (TIL) och den ovan nämnda kliniken driver en egen, mindre studie inom detta område.

Förvaltarna konstaterar att det nu är mer osäkert huruvida Iovance kommer hitta ännu en indikation för sin teknologi, men anser att bolagets resultat inom malignt melanom fortsatt är "utomordentligt lovande".

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark pekar på att vi nu går in i vad som brukar vara årets mest volatila månad, och de tror att det kommande mellanårsvalet i USA sannolikt kommer spä på nervositeten i aktiemarknaden. Förvaltarna förväntar sig den närmaste tiden en "mycket avvaktande" marknad inom särskilt hälsovård, som gått starkt under året, och som uppges vara den sektor som kan anses påverkas mest av valresultatet.

På det hela taget menar portföljteamet emellertid att grundinställningen till hälso- och sjukvårdssektorn är bättre än på flera år, trots de osäkerheter som är förknippade med USA-valet (där republikanerna riskerar förlora majoriteten i senaten). Värderingarna i sektorn uppges vara attraktiva, produktiviteten inom forskningen hög och den globala efterfrågan stark. Dessa faktorer borgar enligt Henrik Rhenman och Susanna Urdmark för att köpare torde tillkomma sektorn, om en rekyl skulle inträffa.

image

Rhenman Healthcare Equitys fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opp L/S: +1,2 i aug, Qualcomm & Ericsson i täten

2018-09-17 15:09:02


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Augusti blev en bra börsmånad, trots handelskonflikt och fallande tillväxtmarknadsvalutor. En nyckelfråga för marknaderna framöver är hur länge den starka konjunkturen kan vara samt i vilken utsträckning handelskonflikterna kan komma att påverka företagens investeringsvilja och lönsamhet.

Det skriver Staffan Knafve, som förvaltar den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.

Fonden noterade en uppgång om 1,2 procent i augusti, medan jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) steg 3,4 procent omräknat i fondens basvaluta svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -3,7 procent per den 31 augusti, samtidigt som jämförelseindex stigit 7,9 procent.

image

Fondens utveckling sedan starten i augusti 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Under månaden återfanns halvledarbolaget Qualcomm återigen bland fondens bästa innehav och aktien steg drygt 7 procent. Som orsaker till kursuppgången nämner Staffan Knafve ett påbörjat aktieåterköpsprogram om totalt 30 miljarder dollar samt att bolagets samarbetspartners nu har fått tillgång till den nya mobila flaggskeppsplattformen. Qualcomms nya chip (uppföljaren till Snapdragon 845) är byggt för 5G och uppges bland annat ha en kompaktare design som ger ökad platseffektivitet, tillåta AI-beräkningar på enheten, ha bättre batteritid samt snabbare prestanda.

Näst bäst portföljbidrag i augusti kom från Ericsson, som även de är involverade i den kommande 5G-utrullningen. Förvaltaren konstaterar att aktien under månaden fortsatte upp efter den positiva andra kvartalsrapporten och skriver att "investerarna tycks se allt mer ljus i tunneln tack vare överraskande goda resultatsiffror för Ericsson inom nätverk och ERS, där bolaget erbjuder operatörer en smidig övergång från 4G till 5G". Vidare pekar Staffan Knafve på att bolaget förväntas gynnas av att både USA och Kina konkurrerar om att bli ledande på 5G-området.

Fondens kortposition i streamingbolaget Netflix slog mot avkastningen i augusti, då aktien återhämtade sig från det stora kursfall som följde på bolagets rapport för det andra kvartalet. Som möjlig orsak till kursuppgången nämner Staffan Knafve en rekommendationshöjning från ett mäklarhus. Uppgraderingen av aktien ska ha gjorts med hänvisning till data från webbsökningar, som går att tolka som en indikation på höga abonnentsiffror i det tredje kvartalet.

Utöver Netflixinnehavet bidrog spanska Banco Santander negativt till avkastningen i augusti. Banken har drygt 20 procent av sin utlåning på tillväxtmarknader och tog stryk av den breda nedgång som skedde i tillväxtmarknadsvalutor under månaden.

Förvaltaren noterar att investerare i augusti åter plockade upp den röda tråd som gällt under 2018, med visst undantag för juli. Nämligen att söka sig till USA och förhållandevis konjunkturokänsliga tillväxtbolag, något landet har en större andel av än Europa. Som orsak till detta nämner Staffan Knafve att den handelspolitiska osäkerheten, i kombination med Turkiets bekymmer, återigen ökade oron över ekonomin i Europa och på tillväxtmarknader.

Vad gäller framtidsutsikter pekar förvaltaren på att en stor fråga är hur länge den starka konjunkturen kan hålla i sig samt när och om "de till synes oändliga" handelskonflikterna kommer påverka företagens investeringsvilja och lönsamhet. En annan viktig fråga är när amerikanska räntehöjningar kan komma att dämpa efterfrågan, enligt Staffan Knafve.

Dock är en stor del av det marknaden nu oroar sig för redan inprisad i många sektorer och regioner på aktiemarknaden och Rhenman & Partners ser därför en betydande kurspotential i fondens innehav, avslutar förvaltaren.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: +6,9% i aug, upp 23,4% i år

2018-09-12 16:45:20


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Augusti präglades av breda uppgångar för samtliga av branschfonden Rhenman Healthcare Equitys delsektorer och fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) steg med 6,9 procent.

Det framgår av en månadsrapport, där fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ger en uppdatering kring aktuella portföljhändelser och blickar framåt.

Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en uppgång om 6,9 procent i augusti och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 23,4 procent per den 31 augusti, medan jämförelseindex minskat med 0,2 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade +9,7 procent i augusti och har sedan årsskiftet stigit med 31,0 procent.

image

Utveckling för Rhenman Healthcare Equity L/S sedan starten i juni 2009. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens bäst presterande innehav i augusti var Glaukos och Nektar Therapeutics, samtidigt som Spark Therapeutics och Portola Pharmaceuticals var de innehav som gav sämst avkastningsbidrag.

Glaukos, ett amerikanskt medicintekniskt bolag med fokus på ögonsjukdomar, fick medvind under månaden då dess främsta konkurrent Alcon meddelat att de drar tillbaka sin produkt mot glaukom från marknaden. Glaukom är ett tillstånd där trycket i ögat oftast är för högt. Glaukos har utvecklat en minimalinvasiv teknologi för behandling av glaukom och erbjuder med sin produkt Istent ett alternativ till kontinuerlig ögondroppsbehandling, enligt förvaltarna. Förra året lanserade Novartis dotterbolag Alcon sin konkurrerande produkt Cypass, vilket har påverkat Glaukos tillväxt negativt, men efter att en långtidsstudie påvisat en ofördelaktig säkerhetsprofil för Cypass meddelade Alcon i slutet av augusti att produkten dras tillbaka från samtliga marknader. Detta ledde till en mycket positiv reaktion för Glaukos aktiekurs, skriver förvaltarna.

Det amerikanska bioteknikbolaget Spark Therapeutics presenterade i augusti uppdaterade fas I/II-data för sin läkemedelskandidat SPK-0811. Dessa visade att två av sju patienter utvecklade immunreaktioner mot läkemedlet, vilket ledde till en sämre effekt av behandlingen, enligt förvaltarna. Bolagsledningen uppges dock vara övertygad om att dessa typer av reaktioner går att förebygga med profylaktisk kortisonbehandling och det ska finnas planer på en fas III-studie senare i år. I samband med att Spark presenterade sina uppdaterade data föll aktien kraftigt, för att sedan delvis återhämta sig, skriver förvaltarna.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser två orsaker till varför hälsovårdssektorn är så pass stark för tillfället. Dels att den globala handelskonfliktens komplexitet och svårtolkade process ger anledning för investerare att välja hälso- och sjukvårdsaktier, som påverkas minst av ett fullskaligt handelskrig. Förvaltarna tror att "marknadens bedömning kommer att vara fortsatt relevant, eftersom handelskonflikterna torde dröja sig kvar under hösten och långt efter det amerikanska valet". Vidare ser förvaltarduon ett tydligt ökande intresse för hälsovårdssektorn efter att Trump-administrationen tagit initiativ i läkemedelsprisfrågan.

De nuvarande P/E-talen på drygt 17,5 för hälso- och sjukvårdssektorn kan anses attraktiva, jämfört med det historiska snittet på cirka 19,5, enligt förvaltarna.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark tror att sektorn kan komma att fortsätta stärkas successivt, trots orosmoment som temporärt kan ge mindre bakslag.

image

Exponering, förvaltat kapital samt de fem största innehaven per den 31 augusti för Rhenman Healthcare Equity L/S. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opportunities: slog index i juli, Netflix bidrog

2018-08-15 12:20:16


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Konjunkturen är stark, men kan rubbas om den globala handelskonflikten leder till minskad investeringsvilja hos företagen samt om fortsatta räntehöjningar i USA dämpar efterfrågan. En svagare konjunkturutveckling är dock i många sektorer och bolag redan inprisad och aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S ser därmed fortsatt god kurspotential i sina innehav.

Det skriver fondens förvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport.

Fondens huvudandelsklass RC1 (SEK) noterade en uppgång om 3,0 procent i juli och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har fonden sjunkit 4,9 procent per den 31 juli, medan jämförelseindex backat 0,1 procent.

image

Utveckling för den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Bäst bidrag till avkastningen i juli gav den korta positionen i streamingbolaget Netflix. Aktien sjönk kraftigt i samband med att bolagets kvartalsrapport avslöjade ett betydligt lägre antal nya prenumeranter än väntat. Samtidigt sänkte bolaget sina förväntningar på användartillväxt i det kommande kvartalet, till en tillväxtnivå lägre än samma period föregående år.

Staffan Knafve skriver att det spekuleras kring att brist på nytt innehåll är anledningen till detta, och konstaterar att Netflix har fördubblat sin marknadsföringsbudget jämfört med föregående år. Bolaget har dessutom tagit upp nya krediter för att spendera nära 4 miljarder dollar mer än de förväntas generera under 2018, tillägger förvaltaren.

Bland övriga positiva avkastningsbidrag i juli märks de långa innehaven i halvledarbolaget Qualcomm och investmentbanken JP Morgan.

En serie positiva rapporter från halvledartillverkare innebar en ljuspunkt inom tekniksektorn, som i övrigt var förhållandevis svag i juli, skriver Staffan Knafve. Qualcomms rapport var inget undantag och investerare såg positivt på bolagets avbrutna bud på NXP Semiconductors (till följd av avslag från kinesiska myndigheter). Detta då betydande aktieåterköp istället möjliggörs, något Qualcomm sedermera meddelade kommer ske via en så kallad holländsk auktion, enligt Staffan Knafve.

JP Morgans aktie steg efter en stark rapport för det andra kvartalet, som uppvisade god tillväxt inom alla områden, skriver förvaltaren. Investmentbankens rapport visade även på ett framgångsrikt införlivande av tekniska innovationer samt ökade marknadsandelar, bland annat genom att erbjuda heltäckande tjänster via mobilbank, enligt Staffan Knafve.

Ford var den aktie som påverkade avkastningen mest negativt i juli. Aktien föll redan innan bolagets rapport, i samband med svaga rapporter från andra biltillverkare såsom GM och Fiat Chrysler, skriver förvaltaren. När Fords rapport väl släpptes innehöll den sänkta vinstprognoser för 2018 och omstruktureringskostnader om 11 miljarder dollar under de kommande tre till fem åren. Mer information om hur de planerade omstruktureringarna ska göra bolaget mer lönsamt väntas i september, enligt Staffan Knafve.

Även oljeservicebolaget Halliburton uppges ha tyngt fondens utveckling i juli, efter att ha rapporterat en svagare rörelsevinst än väntat inom sitt största marknadsområde samt ha lämnat en lägre prognos än vad investerare hade hoppats på.

Staffan Knafve ser en trend av att investerare hittills i år sökt sig till USA på grund av en utbredd oro för konjunkturen och särskilt vad gäller Europa. I USA finns en större andel förhållandevis konjunkturokänsliga tillväxtbolag, vilket förvaltaren menar har lett till stora inflöden till den amerikanska aktiemarknaden på bekostnad av inflöden till andra regioner.

Under juli såg dock förvaltaren en ökad bredd i investerarnas intresse och att bra rapporter samt en minskad handelsoro (åtminstone vad gäller EU) gav positiva reaktioner i en del aktier som tidigare hamnat på efterkälken.

Gällande den rådande starka konjunkturen ser Staffan Knafve två orosmoment. Det första rör när och om den globalt pågående handelskonflikten kan komma att påverka företagens investeringsvilja och det andra när vidare räntehöjningar i USA kan få en dämpande effekt på efterfrågan.

Rhenman Global Opportunities L/S uppges dock vara av uppfattningen att en svagare konjunktur i stor utsträckning redan är inprisad i många sektorer och enskilda bolag. Därför ser de fortsatt god kurspotential i de aktier fonden har investerat i, skriver Staffan Knafve.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: +4,3% i jul, slog index klart

2018-08-13 10:37:26


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Juli präglades av breda uppgångar för både bioteknik och läkemedel. Inom bioteknik drevs utvecklingen huvudsakligen av framgångar för de större bolagens forskningsportföljer, medan läkemedelsbolagen gynnades av starka delårsrapporter i kombination med en rotation mot lågvolatila storbolagsaktier inför det amerikanska mellanårsvalet i höst.

Det framgår av en månadsrapport för sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som förvaltas av Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.

Fondens huvudandelsklass IC1 (EUR) noterade en uppgång om 4,3 procent i juli och överpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som var oförändrat. Sedan årsskiftet har andelsklassen stigit 15,2 procent, medan jämförelseindex ökat 0,1 procent. Den svenska andelsklassen RC1 (SEK) avkastade 3,0 procent i juli och har sedan årsskiftet stigit 19,4 procent.

image

Fondens avkastning sedan starten i juni 2009. Andelsklass IC1 (EUR). (Källa: Rhenman & Partners AM)

De bästa avkastningsbidragen i juli kom från Roche,

Eli Lilly och Viewray.

Viewray är ett amerikanskt medicinteknikbolag som säljer en linjäraccelerator, med andra ord utrustning för strålningsbehandling av cancertumörer i kombination med en magnetkamera. Detta ger möjlighet att kunna avbilda mjukdelar i realtid när en behandling pågår, vilket gör att man kan fokusera behandlingen till tumören och skona intilliggande organ, skriver förvaltarna.

Under månaden aviserade bolagets styrelse att de tillsätter en ny ledning. Utöver det blev Viewrays teknik uppmärksammad i vetenskapliga tidskrifter samtidigt som aktien fick en ny köprekommendation. Dessa nyheter resulterade i en stark utveckling för aktien under månaden, enligt förvaltarna.

Sämst bidrag till avkastningen kom från Abiomed, Sage Therapeutics och Arena Pharmaceuticals.

Även Abiomed är ett amerikanskt medicinteknikbolag och dess produkt Impella är en minimal-invasiv hjärtpump. Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att produkten är världsledande på att förbättra blodcirkulationen vid nedsatt hjärtfunktion och att tekniken bakom Impella är unik. Användningsområdet uppges vara omfattande, med en fortsatt stor outnyttjad tillväxtpotential för produkten. Aktiemarknaden blev besviken när bolaget trots en stark delårsrapport inte höjde sina prognoser för resten av året, skriver förvaltarna. Samma sak hände för några år sedan, men aktien återhämtade sig och har flerfaldigats sedan dess, tillägger de.

image

Femårsgraf för Abiomeds aktie, som har stigit 1.570 procent. (Källa: Infront)

Bolagen Sage Therapeutics och Arena Pharmaceuticals drabbades under månaden av vinsthemtagning för små och medelstora bioteknikbolag, och främst för icke vinstgenererande sådana, uppger Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Såväl Sage Therapeutics som Arena Pharmaceuticals utvecklas väl, men marknaden vill se ytterligare framsteg, enligt rapporten.

Inför det kommande amerikanska mellanårsvalet kommer diskussionen om läkemedelspriser periodvis att blossa upp. Detta trots att flera bolag avstått ytterligare prishöjningar för innevarande år, på direkt begäran av president Trump, skriver förvaltarna, som bedömer att något nytt i frågan inte är att vänta förrän efter valet. Då kommer Trump-administrationen presentera ett nytt genomarbetat förslag på hur det nuvarande läkemedelssystemet ska reformeras, skriver de.

Tiden fram till mellanårsvalet i november kallar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark en slags vänteperiod, som oroar marknaden och kan innebära en rekyl under semestermånaden augusti. Förvaltarna tror dock inte att fallhöjden är särskilt stor om inget oväntat inträffar, då den gångna rapportperioden beskrivs som mycket stark.

De fem största innehaven i Rhenman Healthcare Equity L/S var per den 31 juli Roche Holding Ltd Pref, Nektar Therapeutics, Abiomed, CVS Health Corp och Express Scripts.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: intervju Staffan Knafve

2018-08-07 11:04:17


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ärren från finanskrisen sitter djupt och den välbehövliga investeringscykeln har ännu inte riktigt kommit igång. Den globala handelskonflikten agerar bromskloss för företagen och det är viktigt att spelreglerna framåt blir klara. Samtidigt har många av riskerna prisats in och aktiemarknaden är inte särskilt dyr.

Det säger Staffan Knafve, som förvaltar Rhenman Global Opportunities L/S, i en intervju med Fonder Direkt.

image

Staffan Knafve. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Den pågående handelskonflikten mellan USA och främst Kina och Europa är inget som bekymrar Staffan Knafve särskilt mycket på kort sikt. Dels är han av uppfattningen att det finns skevheter i handelsrelationerna mellan USA och resten av världen som nog bör adresseras. Samtidigt är förvaltaren förvissad om att Donald Trump är fullt medveten om vilka negativa konsekvenser ett eskalerande handelskrig skulle ha på den amerikanska ekonomin. Enligt Staffan Knafve är det tänkbart att presidentens retorik mer handlar om förhandlingstaktik samt av att hålla skenet uppe av "a man that gets things done" inför det stundande mellanårsvalet.

USA:s ekonomi går för tillfället som tåget, med fullt kapacitetsutnyttjande och i princip inga lediga resurser. Att införa höga importtullar i ett sådant läge skulle leda till minskad köpkraft för den amerikanska konsumenten och påeldad inflation i form av dyrare importvaror, vilket är något ingen president önskar sig inför ett val, säger Staffan Knafve.

"Detta får mig att tro att presidenten ändå kommer göra en U-sväng, liknande den han gjorde med Nordkorea och med Juncker senast", säger förvaltaren.

När Rhenman & Partners startade globalfonden i augusti 2016 gjordes det med grundantagandet att styrkan i den globala konjunkturen var underskattad, vilket bland annat skulle leda till stigande räntor. I detta scenario skulle aktiemarknadens aktörer överge tillväxtaktier till förmån för mer konjunkturdrivna värdebolag, var tesen. Vad som skedde var att konjunkturens styrka spelade ut enligt plan, men investerares törst efter tillväxt mattades inte av.

"Vi fick rätt angående den starka konjunkturen, men fel i att tillväxtbolagen fortsatte överprestera värde. Vi hade underskattat både styrkan och uthålligheten i denna trend", säger Staffan Knafve.

Han ställer sig emellertid frågan om en större sektorrotation nu kan vara i antågande och pekar på att Facebooks, Twitters och Netflix stora fall i samband med de senaste kvartalsrapporterna visar hur känsliga dessa aktier har blivit för inbromsande tillväxt. Det vore i så fall goda nyheter för fonden, som innehar korta positioner i såväl Tesla som Netflix.

Angående den globala konjunkturens utsikter pekar Staffan Knafve på vikten av att företagsinvesteringarna tar fart.

"Jag tycker man hör mellan raderna hos företag att 'vi hade ju tänkt öka kapacitet i det och det, men vet nu inte om vi vågar, eftersom man inte vet vilka spelreglerna blir'. Ingen och särskilt inte företag gillar osäkerhet. Om det här blir en global problematik och företagen avstår från investeringar, då blir jag orolig. Men jag tror inte att vi är där riktigt än", säger förvaltaren.

Staffan Knafve uppger att han är relativt lugn gällande börsutsikterna på grund av att en stor del av riskerna har prisats in. Samtidigt menar han att man får följa utvecklingen noga - de nödvändiga investeringarna får inte dröja för länge. Han tillhör dock inte de som tycker att marknaden är särskilt dyr.

"Det finns delar av marknaden som är väldigt dyr, men sen finns det stora delar som inte är anmärkningsvärt högt värderade och där man inte behöver ha särskilt många bra konjunkturella år för att motivera dagens kurser, och där dessa till och med tål en dip i konjunkturen. Jag tycker att vi äger bra bolag, som av allt att döma kommer ha en god utveckling under överskådlig framtid och som vi tycker är värda mer än vad vi köpte dem för", säger förvaltaren.

Fonden äger flertalet oljebolag. Vad är caset där?

"Vi tror att dagens oljepris om cirka 70 dollar reflekterar en balans mellan utbud och efterfrågan, och att det om något är mer sannolikt att priset går till 80 än 60. Samtidigt är många oljebolag prissatta som om oljepriset ska ligga på 50-55 dollar och så tror jag helt enkelt inte kommer vara fallet. De här bolagen kommer få mycket starka kassaflöden framöver och det faktum att oljepriset gick från drygt 110 till 30 dollar på två år fick bolagen att införa mycket bättre kostnadskontroll."

Att äga oljebolag är dock inte helt okontroversiellt med tanke på vad forskningen säger om sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändring. Sommarens värmerekord har dessutom gett vind i seglen för branschens högljudda kritiker. Staffan Knafve har här en pragmatisk inställning.

"Oavsett vad man tycker om fossila bränslen, så kommer efterfrågan att finnas i ett antal årtionden till, oljebolagen kommer kunna tjäna väldigt mycket pengar och du kommer som aktieägare kunna få jättebra utdelningar. Och sen vid någon tidpunkt när oljeanvändningen de facto minskar, för någon gång gör den det, det är då man verkligen ska äga dem. För dels om de använder kassaflödena på ett vettigt sätt kommer de ha byggt upp alternativa energier, samtidigt som de helt kommer skrota investeringarna i fossila bränslen. De stora oljebolagen har det här på agendan. Om du tillverkar något som du vet inte är framtiden, så måste man planera för denna (även om den nog ligger ganska långt bort). BP är tidigt på detta, delvis då de varit tvungna på grund av Deepwater Horizon-skandalen, och även Shell adresserar de här frågorna. De amerikanska bolagen med Exxon och Chevron i spetsen verkar däremot mer intresserade av fortsatta investeringar i fossila bränslen", säger han.

Finns det någon given undre nivå för oljepriset där du anser att det inte längre är värt att äga dessa bolag?

"Bolagen har sänkt sina break even-nivåer till följd av kostnadskontroll och kommer vara bra kassaflödesmaskiner även om priset går ner till 65 eller 60 dollar. Men går det under 60 är det något i grundanalysen om utbud och efterfrågan som måste börja ifrågasättas och därmed även dessa innehav. Oljeindustrin var tills alldeles nyligen en väldigt hatad sektor, liksom banksektorn fortfarande är."

Apropå banksektorn. Värderingarna på bankaktier har varit pressade en längre tid, även om sektorn återhämtat sig något på sistone. Vad tänker du kring detta?

"Det är intressant, för i många fall handlar man i dag åtminstone de europeiska bankerna till nivåer i närheten av om inte rena krisvärderingar, så i alla fall värderingar som speglar implicita antaganden om att räntan aldrig kommer stiga, låneefterfrågan inte kommer finnas där och att vi snart har en ny finanskris. Detta anser jag vara väl pessimistiskt."

Fonden återhämtade sig i juli, men är fortfarande i princip oförändrad sett till de senaste tolv månaderna och upp endast knappt tre procent sedan starten i augusti 2016. Vilka är nycklarna till att globalfonden ska kunna nå sitt årliga nettoavkastningsmål om 7-8 procent?

"Det absolut viktigaste är att vi hittar rätt bland bolagen och gör rätt grundanalys för vilka sektorer som har möjlighet att utvecklas bättre eller sämre framöver. Du måste ha ett makroperspektiv på det hela. Med det sagt så finns det ingenting som slår ett bra bolag och får vi rätt i bolagen så kommer vi få rätt i våra ambitioner för fonden. Fonden har ett långsiktigt perspektiv - så länge vi tycker att bolagen utvecklas som vi vill kan vi, fastän det naturligtvis kan vara tråkigt på kort sikt, leva med att kurserna inte omedelbart går dit vi vill. Att en aktie till följd av sin sektortillhörighet för tillfället inte är populär betyder inte att det blir en dålig investering, tvärtom kan det ge möjligheter."

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: backade 1,9% i juni

2018-07-13 09:51:03


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De värderingsskillnader som uppstått på aktiemarknaderna är ohållbara i ett längre perspektiv. Vinstutsikterna för bolag inom nedtryckta sektorer som gynnas av en fortsatt stabil konjunktur, såsom industri, bank och energi, är goda. Tillsammans med allt lägre värderingar bör därmed utrymme för kurslyft finnas.

Det förmedlar Staffan Knafve, förvaltare för den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.

Fonden noterade en nedgång om 1,9 procent i juni och underpresterade därmed sitt jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som steg 1,3 procent omräknat i fondens basvaluta svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning minus 7,6 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex räknat i svenska kronor är plus 6,1 procent.

image

Utveckling för Rhenman Global Opportunities L/S sedan den svenska andelsklassens start i september 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Sett till sektorer var det främst hälso-, sjukvårds- och dagligvarubolag som bidrog positivt till fondens avkastning i juni, medan sällanköpsbolag och banker påverkade negativt, skriver förvaltaren, som uppger att såväl de långa som korta positionerna belastade avkastningen med cirka 1 procent.

image

Rhenman Global Opportunities L/S portföljkonstruktion samt valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Ericsson, ett av fondens få nordiska innehav, blev den bästa bidragsgivaren i juni. Staffan Knafve informerar att bolagets prognos för antalet mobila IoT-anslutningar år 2023 reviderats upp till 3,5 miljarder, vilket är närapå en fördubbling jämfört med en prognos från i november 2017. Mer därtill meddelade Ericsson att samtliga stora telekomoperatörer i USA kommer att erbjuda 5G så tidigt som i slutet av 2018 eller under 2019, skriver förvaltaren, som lägger till att bolaget under månaden fick flera höjda riktkurser från investmentbanker.

Vad gäller negativa portföljbidrag var kortpositionen i Tesla det som påverkade mest under månaden. Staffan Knafve uppger att aktien steg kraftigt efter att vd Elon Musk återigen uttalat visshet om att Tesla kommer lyckas nå sitt produktionsmål för massmarknadsbilen Model 3. Förvaltaren påpekar att bolagets produktionsmål sänkts eller skjutits upp så ofta det senaste året, att det mål Elon Musk nu påstår att bolaget kan nå innan månadens slut (5.000 bilar i veckan) kommer som en positiv överraskning för investerare. I linje med vad Elon Musk tidigare uttalat förväntade sig inte analytiker att detta produktionsmål, som dock är lägre än vad man ursprungligen räknade med, skulle kunna uppnås förrän nästa år, skriver Staffan Knafve.

Förvaltaren noterar att det första halvåret av 2018 präglats av en relativt sett stark utveckling på den amerikanska aktiemarknaden, med tillväxtaktier som draglok, medan de flesta andra aktiemarknader mer eller mindre stått stilla eller fallit vilket har lett till stora värderingsskillnader. Som förklararingar till denna utveckling nämner Staffan Knafve osäkerhetsmoment i form av frihandelns framtid, Europas politiska förvecklingar och ifrågasatta tillväxt samt tillväxtmarknaders förmåga att generera just tillväxt i en miljö där såväl hot om tullar, dollarn och energipriserna alla stiger.

Förvaltaren slår fast att Rhenman & Partners som alltid har respekt för de möjligheter och orosmoment som sätter sin prägel på olika marknaders utveckling. Samtidigt anser de att de värderingsskillnader som uppstått (med exempelvis rekordhöga nivåer för IT- och vissa sällanköpsaktier såsom Amazon medan värderingarna i stora delar av världen har sjunkit) är ohållbara på sikt. Följaktligen uppges Rhenman & Partners vara i grunden fortsatt positivt inställda till sektorer som gynnas av en fortsättning på den stabila konjunkturen. I sammanhanget nämns industribolag, banker och energibolag.

Rhenman Global Opportunities L/S största aktieinnehav var vid utgången av juni Exxon, Nestle, Chevron, Ericsson och JP Morgan Chase & Co.

Klicka på länken för att läsa Staffan Knafves fullständiga månadskommentar: https://rhepa.se/wp-content/uploads/2018/07/Monthly-Report_Rhenman-Global-Opportunities-LS-201806_SWE_11Juli.pdf

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: ser fram emot kvartalsrapporter

2018-07-12 12:24:21


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oron för handelskrig påverkar även delsektorer av aktiemarknaden som inte direkt påförs tariffer. Hälso- och sjukvårdssektorn har dock gått bättre än flertalet sektorer under året, vilket ändå återspeglar en viss grad av skydd från handelsfrågan.

Det skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, i en månadsrapport.

Fondens svenska andelsklass noterade en uppgång om 0,7 procent i juni, vilket var något svagare än jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR), som steg 1,3 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är andelsklassens avkastning plus 15,9 procent per den 30 juni, medan jämförelseindex noterar plus 6,1 procent i svenska kronor.

image

Utveckling för Rhenman Healthcare Equity L/S huvudklass IC1 (EUR) sedan fondens lansering i juni 2009. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Bäst portföljbidrag till fonden i juni gav innehaven Vertex Pharmaceuticals, Allergan och Fibrogen. Motsatt kom de sämsta bidragen från Nektar Therapeutics, Intra-Cellular Therapies och Sangamo Therapeutics, framgår av rapporten.

Gällande Allergan, som inledde året knackigt med en nedgång på 8 procent från årsskiftet till och med sista maj, skriver förvaltarna att specialty pharma-bolagets aktiekurs i juni återhämtade sig tack vare en positiv utveckling för bolagets forskningsportfölj. Allergan uppges under månaden ha presenterat positiva data från dess fas III-studie med läkemedelskandidaten Bimatoprost SR (sustained release). Bimatoprost SR är en långtidsverkande prostataglin avsedd att användas vid behandling av glaukom. Glaukom innebär att synnerven och synfältet påverkas och kan leda till blindhet om behandling uteblir. Förvaltarna förklarar att tillståndet i dag behandlas med ögondroppar, men att ett problem med detta är att patienterna inte alltid följer ordinationen, vilket påverkar behandlingsresultatet negativt. Av denna anledning bedöms ett långtidsverkande läkemedel såsom Allergans Bimatoprost SR, som administreras var fjärde månad, ha stor marknadspotential.

Utöver denna framgång meddelade bolaget även positiva data från en fas II-studie med Atogepant, som är en tablett för behandling av episodisk migrän, uppger förvaltarna.

Bland de tre aktier som nämns i negativa ordalag gällande avkastning framgår av rapporten att det egentligen inte rörde sig om några större negativa nyheter som orsakat den svaga aktieutvecklingen. Möjligen undantaget för Sangamo Therapeutics, där det konkurrerande bolaget Global Blood Therapeutics visade på mycket lovande resultat för sin läkemedelskandidat inom sickelcellsjukdom. Detta uppges ha lett till en svag utveckling för Sangamos aktie.

image

Fondens portföljkonstruktion och valutaexponering. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark pekar ut de kommande kvartalsrapporterna för hälso- och sjukvårdssektorn som utomordentligt intressanta. Detta eftersom stora bolag gått sämre än små- och medelstora bolag, samtidigt som de stora bolagen enligt förvaltarna bör rapportera mycket goda resultat till följd av goda marknadsförutsättningar och fortsatt stora effekter av den amerikanska skattereformen. Förvaltarna påpekar i sammanhanget att även bolag som inte är amerikanska men har en betydande verksamhet i USA gynnas av skattereformen och att de därför tror på en ganska stark rapportperiod, som antagligen kommer tas väl emot av marknaden.

I augusti flaggar dock Henrik Rhenman och Susanna Urdmark för att aktiemarknaden kan komma att börja ängsla sig för det kommande amerikanska mellanårsvalet, som inträffar i november. Förvaltarna aviserar att börsen kommer att vara humörstyrd framöver med fokus på både internationella handelsfrågor samt huruvida republikanerna lyckas behålla sin majoritet i senaten eller inte, vilket kan bli avgörande för hälsovårdssektorns utveckling.

En "mycket positiv" aspekt som lyfts fram gällande nyhetsflödet på sistone är att Trumpadministrationen inte ser ut att avse rubba spelreglerna för läkemedelsindustrin. Förvaltarna uppger att administrationen inte verkar föreslå eller initiera reformer som inte branschen i sin helhet kan leva med och som inte på ett avgörande sätt förändrar villkoren för prissättningen av läkemedel. Detta gör att Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser positivt på förutsättningarna den kommande tiden.

Klicka på länken för att läsa förvaltarnas fullständiga månadskommentar: https://rhepa.se/wp-content/uploads/2018/07/Monthly-Report_Rhenman-Healthcare-Equity-LS-201806_SWE_11juli.pdf

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: bästa hedgefonden 5 år - FT

2018-07-09 17:28:08


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

Bland de mindre kända hedgefondaktörerna i Europa går det att hitta exempel på fonder som har en avkastning som talar för sig själv.

Financial Times har undersökt den europeiska hedgefondindustrin med hjälp av dataleverantören Preqin och funnit att den bäst avkastande fonden de senaste fem åren är svenska Rhenman Healthcare Equity L/S.

Fond               5 årig nettoavk. på årsb. (%)
Rhenman Healtcare Equity L/S   27,12            
The Children's Inv. Master Fund  19,44            
Astra Structured Credit Inv. Fund 18,52            
Taiga Fund - Class A - NOK    16,50            
Trias L/S Fund - EUR Class    15,91            
Pharo Gaia Fund - Ser 1 Class A  15,44            
Pharo Trading Fund - Ser 1 Cl. A 13,84            
Bestinver Hedge Value Fund    13,68            
Alegra ABS I (Euro) Fund     13,66            
SR Global Fund - Frontier Portf. 13,43            

Bäst årligen avkastande Europabaserade hedgefonder de senaste fem åren. Gäller fonder med fondförmögenhet om 100 miljoner dollar eller mer. (Källa: Preqin/Financial Times)

Rhenman & Partners medgrundare Carl Grevelius kommenterar i Financial Times artikeln: "Hälsovårdssektorn ser attraktiv ut värderingsmässigt och fundamenta är starka, med rimliga förväntningar avseende vinsttillväxt kombinerat med relativt låga operationella risker. Vi har även höga förväntningar på ett positivt nyhetsflöde gällande kliniska studier under andra halvåret 2018 och 2019."

Vid slutet av mars 2018 hade europeiska hedgefonder totalt 587 miljarder euro under förvaltning och 2017 växte denna fondförmögenhet med 10 procent, efter ett dystert 2016 då utflöden slog mot branschen. Preqin har tagit fram ett jämförelseindex för europeiska hedgefonder baserat på årlig avkastning tre samt fem år bakåt, där endast fonder med förvaltat kapital överstigande 100 miljoner dollar har inkluderats. Det är först vid denna summa som en hedgefond enligt Preqin kan betraktas som tillräckligt "pålitlig" (viable) för att ingå, skriver Financial Times. Det treåriga indexet visade på en årlig avkastning om 4,98 procent medan det femåriga visade 6,3 procent.

Den som valt rätt hedgefond de senaste åren har dock som framgår i tabellen ovan sett sina sparpengar öka betydligt mer än så. Mediannettoavkastning på årsbasis för de två topplistorna (tio i topp för senaste tre samt fem år) är 14,22 respektive 15,68 procent.

Bäst de senaste tre åren är fonden Specialised Russian Growth Fund från fondförvaltaren Spring, som avkastat 21,98 procent årligen.

Gällande femårsvinnaren Rhenman Healthcare Equity L/S skriver Financial Times att Rhenman & Partners pekar på sina band med Karolinska Institutet som en del i framgången. Det medicinska forskningsuniversitetet har producerat åtskilliga nobelprisvinnare, konstaterar Financial Times.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: medicinteknik går urstarkt

2018-06-21 09:00:01


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Risker kring exempelvis prisregleringar av läkemedel har fått många investerare att välja bort aktier inom dessa, inklusive bioteknik. Istället har intresset för medicinteknik ökat, då investerare fortfarande letar någon slags exponering mot hälso- och sjukvårdssektorn. God försäljningstillväxt har inte skadat medicintekniksegmentet heller.

Susanna Urdman, förvaltare för Rhenman Healthcare Equity L/S, förklarar i en videointervju varför aktier inom medicinteknik gått så pass bra på sistone.

image

Som framgår har medicinteknik (medtech) varit det segment inom hälso- och sjukvård som presterat klart bäst sedan årsskiftet med en uppgång på 13 procent per den 31 maj.

"Bolagen mår bra och är välfinansierade. Innovationshöjden är på topp med massor av spännande data som kommer ut under andra halvåret. Värderingarna är fortfarande helt okej", säger Susanna Urdmark.

Förvaltaren lyfter särskilt fram det medicintekniska bolaget Abiomed, som har utvecklat en inplanterbar hjärtpump som minskar belastningen på hjärtmuskeln när denna är svag och inte orkar pumpa blod ordentligt till kroppens organ.

Detta håller enligt Susanna Urdmark på att bli en ny standardbehandling och än så länge har Abiomed endast tagit 10 procent av sin marknad. Bolagets aktie har uppmärksammats allt mer av investerare och stigit hela 138 procent sedan årsskiftet.

image

Abiomeds kursutveckling sedan årsskiftet. (Källa: Infront)

Länk till refererad intervju, där även Staffan Knafve som förvaltar Rhenman Global Opportunities L/S deltar: https://videoburst.com/play/embed/uZvQ9JzTmTmXfJd6y73R

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opportunities L/S: maj tuff månad för fonden

2018-06-08 09:54:48


Uppdragsartikel - finansierad av Rhenman & Partners AM.

Bolag i sektorer som gynnas av en fortsatt god konjunktur, såsom industriföretag, banker och energibolag, bör med sina rimliga och i vissa fall låga värderingar ha utrymme för kurslyft.

Det framhåller Staffan Knafve, förvaltare för den globala aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.

Fonden sjönk 4,3 procent i maj, varav 3,3 procent kom från de långa innehaven och 1,0 procent från de korta. Sedan årsskiftet är därmed fondens utveckling minus 5,8 procent per den 31 maj.

Bland portföljens ljusglimtar i maj märks det amerikanska halvledarbolaget Qualcomm. Bolaget har under våren tyngts av handelstvisten mellan USA och Kina, vars myndigheter varit avogt inställda till Qualcomms bud på NXP Semi, skriver förvaltaren. Efter positiva signaler om ett möjligt hävande av USA:s bojkott mot kinesiska telekombolaget ZTE, uppges kinesiska myndigheter dock vara villiga att omvärdera sin position vad gäller affären mellan Qualcomm och NXP Semi.

Det senare har uppskattats av investerare, som nu åter ser en möjlighet att förvärvet kan gå igenom, skriver förvaltaren, som även nämner ett av Qualcomm aviserat samarbete med Facebook och deras satsning Terragraph som en positiv faktor för aktien. Qualcomm steg drygt 14 procent i maj.

En annan stark bidragsgivare i maj var den japanska spelutvecklaren Square Enix, vars aktie steg knappt 17 procent. Som anledningar till kursutvecklingen nämner förvaltaren entusiasm inför bolagets pipeline av nya titlar, som uppges kunna rullas ut utan förhinder eller förseningar. Staffan Knafve skriver att förväntningarna inför årets stora spelkonferens, E3 i Los Angeles, tycks komma att infrias. Han pekar på att Square Enix inför konferensen visat upp trailers och demonstrationer av sitt efterlängtade spel Kingdom Hearts 3, som förväntas bli en av spelkonferensens höjdpunkter.

Fondens två europeiska bankinnehav Banco Santander och BNP Paribas utvecklades mycket svagt i maj, skriver Staffan Knafve. Som anledningar tar förvaltaren upp orolig politisk utveckling i Italien och Spanien samt oro för Turkiet, Argentina och Brasilien.

Även det amerikanska innehavet Symantec, som säljer digitala säkerhetslösningar och infrastruktur, hade en tuff kursutveckling i maj och tappade hela 25 procent. Förvaltaren skriver att bolaget rapporterade starkare än väntat, men lämnade en prognos för resten av året som var under marknadens förväntan. Men möjligen mer bekymmersamt är att Symantec genomgår en revision, då en tidigare anställd anat oråd kring bolagets redovisning. Detta har enligt Staffan Knafve skapat en betydande osäkerhet, trots att bolaget hävdat att effekterna av denna revision inte kommer ha en påtaglig effekt.

Vid en utblick skriver förvaltaren att det som sticker ut för tillfället är en utbredd skepticism mot Europa samt en fortsatt tilltro till tillväxtbolag i USA. Han exemplifierar med att europeiska banker för tillfället värderas lägre än på åtskilliga år, medan de så kallade FAANG-bolagen i USA samtliga steg kraftigt i maj.

Staffan Knafve betonar att Rhenman & Partners har respekt för de utmaningar som väntar Europa och många värdebolag, men att värderingsskillnaderna nu har blivit obefogat stora.

image

Källa: Rhenman & Partners

Länk till refererad månadsrapport: https://bit.ly/2xV8mDe

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Healthcare Equity L/S: stark utveckling i maj

2018-06-07 10:36:12


Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Trumpadministrationens initiativ för att förbättra vården och tillgängligheten till läkemedel för amerikanska patienter har blivit väl emottaget på marknaden, skriver fondförvaltaren Rhenman & Partners i en månadsrapport.

Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark summerar den gångna månaden och konstaterar att utfallet blev gott, trots två bakslag i portföljen.

Sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 6,3 procent i maj, sett till fondens huvudandelsklass IC1 EUR, vilken sedan årsskiftet har stigit med 11,0 procent. Den svenska andelsklassen RC1 SEK avancerade 4,1 procent i maj och har ökat 15,1 procent sedan årsskiftet.

De aktier som främst bidrog till utvecklingen i maj var Horizon Pharma, Abiomed och Intra-Cellular Therapies. Sämst bidrog Faron Pharmaceuticals, Esperion Therapeutics och Genmab.

Horizon Pharma har under det senaste året systematiskt arbetat med att flytta fokus från primärvårdsläkemedel till särläkemedel, uppger förvaltarna, som konstaterar att bolagets rapport för det första kvartalet bekräftade att denna strategi varit lyckosam. Horizon Pharmas aktiekurs har stigit nästan 70 procent sedan en bottennotering i maj 2017.

En annan kursvinnare i maj var som nämnt Abiomed, vars minimal-invasiva hjärtpump Impella uppges vara världsledande på att förbättra blodcirkulationen vid nedsatt hjärtfunktion. Förvaltarna ser en fortsatt stor outnyttjad tillväxtpotential för produkten, då teknologin bakom Impella är unik och dess användningsområden omfattande.

Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver att bolaget i sin delårsrapport uppvisade en kraftig försäljningstillväxt och att det har gett avtryck i aktiekursen, som hittills i år har fördubblats. Aktien är fondens bästa bidragsgivare sedan årsskiftet.

Ett av de två väsentliga bakslag fonden drabbades av i maj var en kursslakt i det finska forskningsbolaget Faron Pharmaceuticals. Aktien störtdök nästan 90 procent efter att en fas III-studie visat att bolagets läkemedelskandidat Traumakine inte har någon klinisk effekt. Läkemedelskandidaten är tänkt att kunna behandla det akuta och livshotade tillståndet chocklunga. Nu är dock bolaget i färd med att försöka ta reda på vad som kan förklara den stora resultatskillnaden mellan fas II och fas III för Traumakine, kommenterar förvaltarna.

Den andra ordentliga missräkningen var Esperion Therapeutics, vars aktiekurs i det närmaste halverats, då investerare misstänker att det kommer att bli svårare än väntat att få myndighetsgodkännande för bolagets nya läkemedel för behandling av höga blodfetter. Detta efter att läkemedlet, trots bevisad effekt i två olika fas III-studier, visat på en obalans i biverkningsprofilen jämfört med kontrollgruppen, uppger förvaltarna.

image

Källa: Rhenman & Partners

Gällande framtidsutsikterna för hälsovårdssektorn skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark att en presskonferens om läkemedelspriser i Vita Huset den 11 maj innebar startpunkten för ett bättre börshumör för hälsovårdssektorn, och i synnerhet för bioteknik. Flera av de förslag som framfördes är industrivänliga och som exempel nämner förvaltarna det om att läkemedelsförsäkringen ska förbättras ytterligare.

Vad som dock främst bidrog till det positiva sentimentet var enligt förvaltarna att inga oväntade förslag om prisregleringar eller centrala upphandlingar lades fram.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.


	

Rhenman Global Opp. L/S: olämpligt agerande av Teslas Elon Musk

2018-05-21 10:44:08


Uppdragsartikel. Beställd och finansierad av Rhenman & Partners AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att Teslas vd Elon Musk under bolagets telefonkonferens bemötte befogade frågor om bolagets finansiella ställning med "bonehead questions, next" var inte speciellt lämpligt för ett bolag med 10 miljarder dollar i skuld. Särskilt inte som Tesla ganska snart kan behöva vända sig till kapitalmarknaden för mer medel.

Det säger Staffan Knafve, förvaltare för aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en webcast på Rhenman & Partners hemsida.

image

Teslas kursutveckling de senaste sex månaderna. Aktien föll 5,6 procent i samband med rapporten och den påföljande telefonkonferensen torsdagen den 3 maj. (Källa: Infront)

Staffan Knafve säger att Elon Musk antagligen är ett geni, men att det inte innebär att han kan behandla resten av världen som idioter. Rhenman Global Opportunities L/S är kort Teslaaktien och förvaltaren menar att den svaga finansiella situationen nu allt mer har börjat påverka folks uppfattning av bolaget.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i syfte att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad. Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är frikopplad från Direkts övriga redaktion.