Nyheter från FinWire

Rhenman Global Opportunities L/S backade 0,4 procent i mars, överlag goda resultatrapporter

08 April 2019


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade 0,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 15,9 procent under det första kvartalet. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala börsutvecklingen i mars blev betydligt mer oregelbunden än de flesta starka första två månaderna på året.

"Överlag goda resultatrapporter kom i skymundan av å ena sidan lägre räntor och å andra sidan oro över konjunkturutvecklingen. Månaden avslutades dock positivt och utvecklingen för det första kvartalet som helhet blev den starkaste på tio år", berättar fondens förvaltningsteam.

För fondens del bidrog IT och kommunikationstjänster mest positivt, medan banker och sällanköpssektorn tyngde.

Fondens starkaste bidragsgivare i mars var den japanska spelstudion Square Enix.

"Bolaget har hittills haft en bra start på 2019 tack vare publiceringen av sitt efterlängtade tv-spel Kingdom Hearts 3, som nu blivit seriens snabbast säljande. Men efter ett uttalande från Square Enix president Yosuke Matsuda i början av månaden har investerarna börjat hoppas på ytterligare ett stort släpp under året, och väntar spänt på årets stora spelkonferens E3 där nyheten förväntas presenteras närmare", uppger förvaltarteamet.

Ett innehav som gick svagt var istället den tyska fordonstillverkaren Volkswagen.

Den europeiska bilindustrins aktier föll i samband med att BMW vinstvarnade. Dessutom blev det klart att Volkswagen kommer att producera 50 procent fler elbilar jämfört med en tidigare målsättning.

"Detta togs emot negativt av investerare eftersom elbilarna förväntas få lägre vinstmarginaler".

De största innehaven per utgången av månaden i fonden var Exxon, Chevron och Ericsson.


Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 2,4 procent i mars, ser starka sektortrender

08 April 2019


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) sjönk 2,4 procent i mars, vilket medför att fonden är upp 18,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den globala börsutvecklingen i mars blev betydligt mer oregelbunden än de starka första två månaderna på året.

För fondens del hörde Immunomedics och Neurocrine Biosciences till de främsta bidragsgivarna under perioden.

Immunomedics är ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel med fokus på cancer, men även inom autoimmuna sjukdomar.

"Bolagets mest framskridna läkemedelskandidat, Sacituzumab govitecan, har visat mycket lovande data för behandling av refraktär, metastaserande trippelnegativ bröstcancer, som idag har mycket begränsade behandlingsalternativ", förklarar förvaltarteamet.

På minussidan märktes framförallt Nektar Therapeutics. Från förvaltarhåll är man positiva till innehavet:

Läkemedelsindustrin, inklusive Nektar, bedöms nu sträva efter att utveckla kombinationsterapier för att fler patienter ska svara på sådan behandling. Försäljningspotentialen för en effektiv kombination anses vara betydande, vilket attraherar många bolag.

Inför framtiden bedömer man att det råder fortfarande en bred optimism om att det går att undvika en lågkonjunktur.

"De exogena faktorerna, sådana som vi varken kan göra en prognos för eller som har med hälso- och sjukvårdssektorn specifikt att göra, är dock betydande och vi behåller riskprofilen i fonden på nuvarande nivå. Under tiden fortsätter de underliggande sektortrenderna att vara starka", kommenterar förvaltarteamet avslutningsvis.

De största innehaven i fonden per utgången av månaden var United Health, Jazz Pharma och Roche.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,7 procent i februari, Horizon Pharma bidrog positivt efter studiedata

08 March 2019


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) ökade 3,7 procent i februari, vilket medför att fonden är upp 21,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari månads starka återhämtning på världens börser fortsatte under februari, om än i minskad styrka, och kunde återigen karaktäriseras som bred.

Med en uppgång på 5,3 procent var medicinsk teknik den delsektor som gick starkast under månaden. Läkemedel och bioteknik steg 4,3 respektive 3,3 procent. Services hade en negativ utveckling under månaden med 5,3 procent.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Horizon Pharma och Spark Therapeutics.

"Under slutet av månaden presenterade Horizon Pharma mycket tillfredsställande fas III-data för sin IGF-1R-hämmare teprotumumab, en läkemedelskandidat för behandling av glosögon orsakade av för högt sköldkörtelhormon. Förutom kirurgi saknas idag effektiva behandlingsmetoder och försäljningspotentialen för teprotumumab anses därför betydande", kommenterar fondens förvaltningsteam.

Sämsta bidragsgivare var istället Diplomat Pharmacy och Cigna. Diplomat Pharmacys aktiekurs föll kraftigt när bolaget meddelade att de återkallar de tidigare kommunicerade framtidsutsikterna för helåret 2019.

Inför framtiden berättar förvaltarteamet att man har överraskats av den starka nedgången under senhösten och den anmärkningsvärt starka återhämtningen i början av året.

"De geopolitiska riskerna (Brexit, handelsavtal USA-Kina) är inte över ännu, och vi väljer därför att avvakta med en möjlig ökning av nettoexponeringen som i genomsnitt låg över den nuvarande nivån under förra året".

De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Cigna Corp, Roche och United Health. Nettoexponeringen löd 123 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S steg 5,5 procent i februari, Softbank kom med flera goda nyheter

08 March 2019


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 utvecklades positivt i februari med en uppgång om 5,5 procent. Det medför att fonden är upp 16,3 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari månads starka återhämtning på världens börser fortsatte under februari, om än i minskad styrka, och kunde återigen karaktäriseras som bred.

För fondens del gav de långa positionerna ett positivt bidrag med 5,7 procent, medan kortpositionerna belastade fondens utveckling med 0,2 procent.

Fondens position i japanska Softbank bidrog starkt till den positiva utvecklingen i februari. Under månaden kom bolaget med flera goda nyheter:

"Den första var bolagets rapport, där höjdpunkten var nettointäkterna för det tredje kvartalet 2018, som kraftigt överträffade även de högsta estimaten. Strax därefter berättade de att de planerar att köpa tillbaka aktier för 600 miljarder yen, vilket utgör ett strategiskifte för grundaren Masayoshi Son som tidigare ofta valt att istället spendera sitt kapital på teknikinvesteringar", kommenterar fondens förvaltningsteam.

Inför framtiden bedömer man att även om återhämtningen hittills under året medfört i viss utsträckning normaliserade värderingar, är det förvaltarteamets uppfattning att förväntningarna fortfarande är mer negativa än vad som är motiverat.

"Detta gäller i synnerhet för många sektorer och regioner utanför USA".

De största innehaven per utgången av månaden var Roche, Exxon och Chevron. Nettoexponeringen löd 113 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Bästa hedgefonderna hittills i år, Rhenman-fonder i toppen - februariuppdatering

04 March 2019


Hedgefonderna utvecklades på gruppnivå svagt positivt i januari såväl som i februari. I toppen återfinns två Rhenman-fonder, enligt fonddatabasen Morningstar.

Det rör sig om totalt 176 hedgefonder, justerat för flera andelsklasser, till försäljning för svenska småsparare. Det bör nämnas att nettoexponeringen varierar kraftigt inom kategorin, samt att kategorin som helhet inrymmer många olika hedgefondstrategier.

I toppen finns den hälsovårdsorienterade hedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S, med en uppgång om 21,3 procent hittills i år, per utgången av februari. Fonden hade en väldigt stark januarimånad, till stor del pådrivet av biotekniksektorn.

På andra plats kommer Alger Dynamic Opportunities som ökat med 17 procent hittills i år. De största innehaven i den fonden vid årsskiftet var Chegg, Firstservice och Amazon med portföljvikterna 2,9, 2,6 respektive 2,4 procent.

Rhenman Global Opportunities L/S har ökat 16,3 procent hittills i år, vilket medför att fonden hamnar på tredje plats. Förvaltarteamet bakom fonden har under en längre tid argumenterat för att aktiemarknadernas syn på framtiden är väl mörk.

På fjärde och femte plats återfinns GAM Star Global Selector II samt Coeli Absolute European Equity, som stigit med 15,8 procent respektive 11,9 procent under årets två första månader.

Coeli Absolute European Equity utvecklades positivt i januari och i februari. I den senaste månadsrapporten framgick det att nettoexponeringen (justerad för Cinnober och två onoterade innehav) ökades från drygt 60 procent vid inledningen av januari, till 70 procent vid slutet.


Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S steg 10,3 procent i januari, IBM främsta bidragsgivare

11 February 2019


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg 10,3 procent i januari, samtidigt som världsindex ökade med 9,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Det var en bred uppgång på börsen där alla sektorer gick upp med energibolag och industriföretag i toppen samtidigt som hälso- och sjukvårdsbolag och dagligvaror steg förhållandevis mindre.

För fondens del bidrog banker och energiproducenter mest positivt medan informationsteknologi och industriföretag utvecklades relativt sett sämre.

Fondens långa positioner gav ett positivt bidrag med 10,9 procent medan kortpositionerna belastade fondens utveckling med 0,7 procent.

Månadens främsta bidragsgivare blev den amerikanska teknikjätten IBM. Aktien steg kraftigt efter att bolaget hade presenterat ett bättre resultat än väntat för det fjärde kvartalet och gett prognoser för 2019 som översteg analytikernas estimat.

"IBM har under flera år stått med ett ben i framtiden och ett i det förgångna. Bolaget har under denna tid arbetat med att skifta vikten av sin verksamhet mot mer framtidsorienterade områden som molntjänster, digital strategi, mjukvara och vad bolaget själva kallar Cognitive Computing, som bland annat innefattar tjänster med maskinlärning och artificiell intelligens", kommenterar fondens förvaltningsteam.

På minussidan märktes Qualcomm, mot bakgrund av spekulationer om utfallet av en rättstvist med amerikanska FTC.

Förvaltarteamet har under en längre tid argumenterat för att aktiemarknadernas syn på framtiden är väl mörk.

"Det avspeglas i värderingar som är lägre än vad som är motiverat för många sektorer och regioner", uppger man.

De största innehaven per utgången av månaden var Roche, Exxon och Chevron. Nettoexponeringen löd 114 procent.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S steg 17 procent i januari, särskilt stark månad för bioteknikaktier

11 February 2019


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg 17 procent i januari, mot bakgrund av att biotekniksektorn hade sin starkaste månad på länge. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att alla sektorer gick upp med energibolag och industriföretag i toppen samtidigt som hälso- och sjukvårdsbolag och dagligvaror steg förhållandevis mindre.

Med en uppgång på 13,4 procent var bioteknikindex (NBI) den delsektor som gick starkast under månaden, där mindre bioteknikbolag utmärkte sig. Services och medicinsk teknik steg 8,4 respektive 5,8 procent. Läkemedel utvecklades svagast med en uppgång under månaden om 2,9 procent.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Novocure och Sage Therapeutics. Sämsta bidragsgivare var AbbVie och Genmab.

Positiva data i en studie av en annan tumörtyp, mesoteliom, har bidragit till att marknadens förväntningar har ökat på ett utökat godkännande för Novocures produkt Optune under 2019.

Inför framtiden är den sammantagna bedömningen att såväl aktiemarknaden i allmänhet som hälsovårdssektor i synnerhet kan fortsätta att återhämtas, men att risken för geopolitiska bakslag ändå måste tas med i bedömningen.

"Fondens nettoexponering kommer därför att vara återhållen på ungefär dagens nivå under en tid framöver, trots de påtagligt attraktiva värderingarna", kommenterar förvaltarteamet.

De största innehaven per utgången av månaden var Cigna Corp, CVS Health och United Health.


Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S tror att vinstfallen inte blir lika stora som börskurserna indikerar

14 January 2019


Förvaltarteamet bakom Rhenman Global Opportunities L/S tror att vinstfallen inte blir lika stora som börskurserna indikerar. Det framgår av en månadsrapport.

"Dagens värderingar bygger på att vinsterna nästa år faller trots att marknaden fortfarande förväntar sig en viss vinsttillväxt 2019. En så kraftig vinstnedgång skulle i så fall inte ha inträffat sedan 2008", kommenterar förvaltarteamet och fortsätter:

"Med stor respekt för att orosmomenten är betydande, har vi dock svårt att se att vinstfallen skulle bli så stora som börskurserna indikerar".

Portföljens innehav värderas genomsnittligt till drygt 12 gånger 2019 års vinster samtidigt som direktavkastningen ligger på runt 4 procent.

"Vi vidmakthåller därför vår uppfattning att det finns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i och att denna potential kommer att realiseras i takt med att orosmolnen successivt skingras", uppger fondens förvaltningsteam.

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade 12,9 procent i december, vilket medför att fonden tappat 23 procent för året.

På minussidan finns främst aktier inom bank, hälso- och sjukvård samt industriföretag bidrog mest negativt medan dagligvaror och informationsteknologi föll väsentligt mindre.

På den amerikanska marknaden blev fondens kortpositioner månadens starkaste bidragsgivare. Amazon, Tesla och Netflix föll alla under månaden.

De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Roche, Medtronic och Exxon Mobil.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk i december, framhåller stark framtidstro på sektorn

14 January 2019


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) sjönk med 18,1 procent under december efter en tuff månad för läkemedelsbranschen, vilket medför att fonden tappat 3,6 procent under 2018. Det framgår av en månadsrapport.

Efter en mycket positiv utveckling för sektorn fram till slutet av november kännetecknades december av nedgångar inom samtliga delsektorer. En hög nettoexponering i fonden medförde att fallet blev större än för marknaden och även sektorn i sin helhet.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Genmab och FibroGen.

De positiva resultaten från en klinisk studie som presenterades på en cancerkonferens i början av månaden resulterade i en stark relativ utveckling för Genmabs aktiekurs under december.

Under december inträffade två händelser som påverkade Fibrogen positivt. Positiva resultat presenterades från en fas III-studie, och bolagets partner Astra Zeneca erhöll ett godkännande för roxudustat i Kina.

Sämsta bidragsgivare var istället CVS Health och Alexion Pharmaceuticals.

Inför framtiden vill förvaltarteamet framhålla att man har en fortsatt stark framtidstro på sektorn och sektorns alla delsektorer, inte minst bioteknik.

De största innehaven per utgången av månaden var United Health, Cigna Corp och Medtronic.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

November präglades av uppgångar inom samtliga delsektorer för hälsovård enligt Rhenman Healthcare Equity L/S

10 December 2018


November kännetecknades av uppgångar inom samtliga delsektorer, berättar förvaltarteamet bakom Rhenman Healthcare Equity L/S.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Exelixis och Alexion Pharmaceuticals. Sämsta bidragsgivare var Diplomat Pharmacy och Aerie Pharmaceuticals.

Under november erhöll Exelixis samarbetspartner Ipsen även ett godkännande för att Cabometyx får användas för behandling av levercancer på den europeiska marknaden. Detta, tillsammans med en delårsrapport som visade på en stark försäljningstillväxt, gav en stark utveckling av aktiekursen under november.

Inför framtiden tror förvaltarteamet att man nu bör ha lämnat det mesta av höstens volatilitet i aktiemarknaden bakom sig, förutsatt att handelsdiskussionerna mellan USA och Kina kommer igång på allvar och att England inte hamnar i en situation med tydligt större risk för en så kallad hård brexit.

"Det viktiga är emellertid att sektorns förutsättningar är fortsatt goda", kommenterar förvaltarteamet.

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 4,5 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 17,7 procent.

De största innehaven per utgången av månaden var Abiomed, CVS Health och Novartis.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Hälsoaktier bidrog positivt i november för Rhenman Global Opportunities L/S

10 December 2018


Främst aktier inom hälso- och sjukvård och informationsteknologi bidrog positivt för Rhenman Global Opportunities L/S medan industriföretag och energi drog ned avkastningen i november. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att månadens bästa bidragsgivare var cybersäkerhetsbolaget Symantec.

"Aktien steg efter att bolaget presenterade ett resultat som var bättre än väntat, vilket av investerare tolkades som att bolaget stabiliserats och att de börjat få ordning på interna problem", kommenterar teamet bakom fonden.

Vidare fick aktien en köprekommendation av CNBC:s Jim Cramer, som pekade på den positiva rapporten och aktivistinvesteraren Starboard Managements nya engagemang i bolaget.

Det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton blev en av novembers sämsta bidragsgivare.

"Detta var till stor del en följd av att energisektorn som helhet kom att bli månadens svagaste, i takt med ett fallande oljepris. Hos investerarna tolkas ett lägre oljepris som en risk för Halliburton: ett lågt oljepris kan innebära att oljebolagen skär ned sina budgetar för investeringar och underhåll", kommenterar förvaltarteamet.

Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 0,4 procent i november, vilket medför att fonden tappat 11,7 procent sedan årsskiftet.

De största innehaven per utgången av månaden var Roche, Exxon och Medtronic.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S backade 11,3 procent i oktober, breda nedgångar för bioteknik och medicinsk teknik

19 November 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade 11,3 procent under oktober, vilket innebär att fonden stigit med 12,3 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Månaden präglades av kraftiga nedställ för aktier inom bioteknik och medicinsk teknik medan lågbetaaktier inom läkemedel och services klarade sig bättre. Trots en generellt god rapportperiod kännetecknades månaden av minskad riskaptit, primärt på grund av oro för räntehöjningar och sämre tillväxtutsikter.

Ett utspel från den amerikanska administrationen om lägre priser på läkemedel som ges till pensionärer på läkarpraktiker, det som kallas Medicare B, togs emot med fattning, enligt förvaltaren Henrik Rhenman som dock understryker att mottagandet i sin helhet var mer negativt än positivt, eftersom priserna på vissa enskilda produkter skulle kunna gå ner
relativt mycket om förslaget realiseras.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Cigna och Novartis medan sämsta bidragsgivare var Novocure och Alexion.

Cignas aktiekurs gynnades av att man fått ett tidigare annonserat bud på Express Scripts godkänt av det amerikanska justitiedepartementet. Därtill har flera amerikanska
delstater nu gett klartecken till affären. Innehavet i Novartis steg i spåren av en stark delårsrapport som även innefattade höjda helårsutsikter samt positiva kliniska data från flera av bolagets utvecklingsprojekt.

Novocure-aktien sjönk i spåren av att delårsrapporten inte nådde upp till marknadens förväntningar. Kursen i Alexion pressades av oro för potentiell ny konkurrens från Roche/Chugai samt Regeneron.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S backade 7,3 procent i oktober, informationsteknologi och energi drog ned avkastningen

19 November 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 7,3 procent i oktober, vilket innebär att fonden under året backat cirka 12 procent.

Fondens långa positioner belastade fondens utveckling med 7,5 procent, medan de korta positionerna bidrog positivt med 0,2 procent.

Bästa placeringar i oktober blev kortpositionerna i Netflix och Amazon i spåren av att investerare under perioden sålde av det som hade gått starkast och därmed blivit högst värderat, enligt förvaltaren Staffan Knafve.

I fallet Amazon visade bolagets kvartalsrapport att man tagit ned försäljningsprognoserna inför nästa kvartal till lägre nivåer än vad analytikerna i genomsnitt räknat med. Netflix kvartalsrapport var bättre än väntat, där antalet prenumeranter överträffade förväntningarna. Aktien steg kraftigt i början på månaden men tappade ordentligt under den breda börsnedgången samt i samband med att man aviserade en stor kapitalanskaffning.

I den negativa vågskålen under månaden fanns kortpositionen i Tesla.

"I oktober kom aktien att stiga kraftigt trots en i övrigt svag marknad. Det berodde i huvudsak på en väl mottagen kvartalsrapport, där bolaget visade både bättre resultat och produktionsvolymer än förväntat", skriver Knafve.

En annan aktie som belastade fondutvecklingen i oktober var IBM efter att bolaget presenterat en kvartalsrapport som på många områden var sämre än förväntat. Även IBM:s förvärv av Red Hat, vilken syftar till att utveckla verksamheten inom molntjänster, togs även emot negativt.

I en avslutande kommentar skriver förvaltaren att nedgången under oktober vad gäller högt värderade amerikanska tillväxtbolag inte var förvånande. Däremot överraskades man av den stora bredden på nedgångar i övriga delar av aktiemarknaderna.

"Såväl råvaror som energibolag och industriföretag, sektorer som dittills inte utvecklats särskilt väl, återfanns i botten bland sektorerna. Samma sak gällde regioner, där Japan och emerging markets föll betydligt mer än USA", konstaterar förvaltaren.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S sjönk 1,5 procent i september, kortposition i Tesla bidrog positivt

10 October 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 1,5 procent i september, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 5,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter en säsongsmässigt ovanligt god utveckling i augusti föll de flesta av världens större aktiemarknader tillbaka i september. I avsaknad av resultatrapporter och andra större företagsspecifika nyheter hamnade politiska händelser i centrum för investerarnas intresse under månaden.

Fondens långa positioner belastade fondens utveckling med 1,8 procent, medan kortpositionerna gav ett positivt bidrag med 0,3 procent.

Bland fondens bästa placeringar i september återfanns kortpositionen i elbilstillverkaren Tesla. Aktiekursen föll kraftigt i samband med nyheten att den amerikanska finansinspektionen, SEC, hade valt att stämma bolagets vd Elon Musk för ett, enligt inspektionen, vilseledande Twitterinlägg från tidigare i somras.

"Risken att Musk skulle tvingas lämna sin roll mottogs mycket negativt av investerarna, som tillskriver en stor del av bolagets värde och framtid till denna visionära individ", skriver förvaltarteamet.

Bemanningsjätten Adecco blev en av månadens sämsta bidragsgivare. Aktien föll efter att företaget flaggat för en svagare försäljning i början av hösten.

I ett marknadsutblick skriver teamet bakom fonden att deras uppfattning är att en svagare konjunkturutveckling och negativa utfall av handelskonflikter i stor utsträckning redan är inprisade i många sektorer och regioner.

De största aktieinnehaven per utgången av månaden var Nestle, Exxon och Ericsson.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade 3 procent i september, valutaeffekt och nedgång i små bolag bakom negativ månad

08 October 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade med 3,0 procent i september, vilket innebär att fonden stigit med 27,0 procent sedan årets början.

I en marknadskommentar skriver förvaltaren Henrik Rhenman att rekylen under månaden främst orsakades av nedgångar för små bolag samt av förstärkningen av den svenska kronan.

"Nedgången bör dock betraktas som ganska naturlig och rimlig; augusti var en mycket stark månad, och september brukar statistiskt sett vara årets sämsta månad", skriver förvaltaren.

Inför oktober varnar Rhenman för att vi går in i årets mest volatila månad och att det dessutom snart är val i USA, vilket sannolikt kommer spä på oron i marknaden.

Under månaden har uppgångar skett i sub-sektorerna services, läkemedel och medicinsk teknik. Bioteknikindex har underpresterat det bredare hälsosjukvårdsindexet MSCI HC. På bolagsnivå missgynnades fonden av innehaven i Iovance Biotherapeutics och Alnylam Pharmaceuticals medan innehaven i Alexion Pharmaceuticals och Cigna bidrog positivt.

Alexions aktiekurs reagerade under månaden positivt på att bolaget under månaden presenterade lovande fas-III data för ytterligare en indikation för preparatet Soliris. Indikationen gällde en sällsynt autoimmunliknande sjukdom. I fallet Cigna fick bolagets aktie en skjuts uppåt efter att ett tidigare annonserat bud på Express Scripts, en så kallad pharmacy benefit manager, fått godkänt att genomföras av det amerikanska justitiedepartementet.

Bland de negativa bidragen tyngdes Iovance aktiekurs av att en studie gällande bolagets terapi mot icke-småcellig lungcancer presenterats med ett utfall som inte föll marknaden i smaken. I fallet Alnylam påverkades aktien negativt av en ökad oro kring säkerhetsprofilen gällande dess läkemedel Onpattro.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 9,7 procent i augusti, Glaukos och Nektar Therapeutics bästa bidrag

17 September 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 9,7 procent under augusti, vilket innebär att fonden avkastat cirka 31 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden gynnades av ett allmänt positivt sentiment på världens börser under månaden, men i synnerhet av breda uppgångar för delsektorerna bioteknik, läkemedel samt medicinteknik- och tjänster.

Bland bolagsinnehav var de bästa bidragsgivarna under perioden Glaukos och Nektar Therapeutics. I den negativa vågskålen fanns innehaven i Spark Therapeutics och Portola Pharmaceuticals.

Glaukos, som är ett amerikanskt medicinteknikbolag som specialiserar sig på ögonsjukdomar, gynnades under månaden av att konkurrenten Alcon meddelade att man drar tillbaka produkten CyPass från alla marknader på grund av en ofördelaktig säkerhetsprofil. CyPass är en direkt konkurrent till Glaukos produkt iStent som är ett alternativ till ögondroppar. Aktiekursen för Glaukos steg kraftigt på beskedet.

Det amerikanska bioteknikbolaget Nektars aktiekurs har varit mycket volatil under året. Under månaden gynnades kursen sannolikt av förhoppningar gällande ytterligare data som ska presenteras i november avseende bolagets melanomstudie som gjorts tillsammans med Bristol-Myers Squibb, skriver Rhenman.

Det amerikanska bioteknikbolaget Sparks aktiekurs påverkades under månaden av uppdaterade data för en läkemedelskandidat som potentiellt kan vara ett botemedel mot Hemofili A, en vanlig form av blödarsjuka. I en fas I/II-studie utvecklade två av sju patienter immunreaktioner mot läkemedlet, vilket ledde till sämre effekt av behandlingen. Aktiekursen föll initialt kraftigt efter att bolaget presenterat sina uppdaterade data, men återhämtade sig delvis under perioden.

Portola, som är ett amerikanskt bioteknikbolag med fokus på trombos och hematologiska sjukdomar, delgav under månaden att försäljningen av produkten Bevyxxa inte mötte marknadens förväntningar under det andra kvartalet. Bolaget har nu sänkt försäljningsutsikterna eftersom det har visat sig svårare än väntat att få snabb acceptans för produkten hos de behandlande läkarna.

I en marknadsutblick skriver fondteamet att de ser ett tydligt ett tydligt ökande intresse för hälso- och sjukvårdssektorn till följd av att Trump-administrationen har tagit initiativet i
läkemedelsprisfrågan, och demokraterna, som en konsekvens av detta, synes ha flyttat tillbaka tyngdpunkten till generella hälso- och sjukvårdsfrågor.

"Ett P/E-tal på drygt 17,5 för hälso- och sjukvårdssektorn kan betraktas som attraktivt, jämfört med ett historiskt snitt på cirka 19,5. En fortsatt P/E-expansion förutsätter dock att makromiljön är fortsatt gynnsam", avslutar man månadskommentaren.Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S RC 1 (SEK) steg med 1,2 procent i augusti, Qualcomm och Ericsson ledde uppggång

12 September 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 1,2 procent under augusti och har därmed backat 3,7 procent sedan årets början. Det framgår av en månadskommentar.

Bland fonden bästa placeringar under månaden fanns återigen innehavet i den amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm som bland annat steg på att bolaget inledde ett stort aktieåterköp. En annan nyhet som tolkades positivt av marknaden var att bolagets 5G-chip har kommit till marknad.

"Chippet kommer öka platseffektiviteten hos smartphones, surfplattor och andra produkter samt tillåta AI-beräkningar på enheten, bättre batteritider och snabbare prestanda. Dessutom kommer chippets användningsområde att kunna utökas till automotive- och Internet of Things-applikationer", skriver fondteamet i en kommentar.

Det svenska telekombolaget Ericsson var det näst bästa innehavet under månaden - även det på temat 5G.

"Investerarna tycks se allt mer ljus i tunneln tack vare överraskande goda resultatsiffror för Ericsson inom nätverk och ERS, där bolaget erbjuder operatörer en smidig övergång från 4G till 5G. Ledningen meddelade dessutom att man ser stigande momentum för etableringen av 5G på de nordamerikanska och kinesiska marknaderna", fortsätter fondförvaltarna.

De största negativa bidraget under månaden kom från fondens kortposition i den amerikanska streamingjätten Netflix. Aktien gynnades av en uppgradering från en mäklarfirma som höjde sin rekommendation av aktien. Det gjorde de med hänvisning till data från webbsökningar som kan tolkas som en indikation på höga abonnentsiffror i det tredje kvartalet, enligt förvaltarna.

En annan negativ bidragsgivare var spanska Banco Santander som missgynnades av spänningarna mellan Turkiet och USA, vilka gav negativa svallvågor till bolag exponerade mot tillväxtmarknader.

Under månaden har trenden med en börsutveckling som leds av primärt amerikanska
tillväxtaktier kommit tillbaka efter ett hack i kurvan under juli, skriver fondteamet i en avslutande kommentar.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 3,0 procent i juli, breda uppgångar för bioteknik och läkemedel

10 August 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 3,0 procent under juli, vilket innebär att fonden stigit med 19,4 procent sedan årets början.

Under månaden har det varit breda uppgångar för bioteknik och läkemedel, vilket framförallt drivits på av de stora bolagen inom sektorn efter att de presenterat ett antal framgångar inom sina forskningsportföljer.

En av dessa framgångar var fas II-data för BAN2401, en ny verkningsmekanism för behandling av tidig Alzheimer. Verkningsmekanismen har sitt ursprung i svenska BioArctic och utvecklas av Biogen i partnerskap med japanska Eisai.

Starka delårsrapporter skapade också intresse för de större bioteknikbolagen, men i slutet av månaden sågs vinsthemtagningar för de små och medelstora bioteknikbolagen.

Bland fondens bästa bidragsgivare märktes innehaven i Roche, Eli Lilly och Viewray. Sämsta bidragsgivare var Abiomed, Sage Therapeutics och Arena Pharmaceuticals.

Det schweiziska läkemedelsbolaget Roches aktiekurs har i år hållits tillbaka i spåren av oro för ökad konkurrens, skriver förvaltaren Henrik Rhenman. Bolagets delårsrapport slog dock
marknadens förväntningar, och tillsammans med förbättrade utsikter för helåret och ett allmänt större intresse för den globala läkemedelssektorn bidrog detta till en stark aktiekursutveckling under månaden.

Ett liknande mönster sågs hos det amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly. I fallet Viewray, som har utvecklat en teknik för strålbehandling av cancertumörer, gynnades aktiekursen av att bolaget annonserade att man tillsätter en ny ledning. Samtidigt uppmärksammades bolagets teknik i vetenskapliga tidskrifter.

Rhenman skriver att marknaden nu går in i en vänteperiod inför det amerikanska mellanårsvalet.

"Detta är marknaden väl medveten om och oroar sig för, och en rekyl under semestermånaden augusti är inte osannolik. Samtidigt var rapportperioden mycket stark, så vi tror att fallhöjden inte är särskilt stor om inte något oväntat inträffar", uppger förvaltaren.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S steg med 3,0 procent i juli, kortposition i Netflix bästa bidrag

10 August 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 3 procent under juli, vilket innebär att fonden backat med 4,9 procent sedan årets början.

Under månaden har fonden främst gynnats av innehav inom sektorerna banker och hälso- och sjukvårdsbolag, medan energibolag och dagligvaror drog ned avkastningen.

Fonden noterade vinster från såväl långa som korta positioner.

Bästa bidrag under månaden var kortpositionen i streamingjätten Netflix. Detta efter att aktien sjunkit kraftigt i spåren av att bolaget rapporterat att antalet nya prenumeranter det andra kvartalet var färre än förväntat. Dessutom sänktes bolagets förväntningar på det kommande kvartalets tillväxt i antalet användare till en takt som är lägre än föregående år.

Spekulationer gör gällande att det är brist på innehåll som är anledningen, skriver förvaltaren Staffan Knafve som menar att det snarare är hur man byggt historien kring bolaget som drivit aktiekursen än fundamenta.

"Investerare har kommit att värdera Netflix till en betydligt högre nivå än andra mediabolag, med motiveringen att framtidspotentialen är enorm. Det förefaller dock tydligt att det är ”storyn” kring bolaget som drivit aktiekursutvecklingen snarare än fundamenta. Innan månadens stora kursfall hade bolaget ett högre börsvärde än underhållningsgiganten Disney, trots att det redovisar mindre än en fjärdedel av Disneys intäkter", skriver Knafve.

Vid månadens utgång var fondens största aktieinnehav Exxon, Nestle och JP Morgan. Nettoexponeringen uppgick till 101 procent.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S backade med 1,9 procent i juni, kortposition i Tesla hade störst negativ påverkan

16 July 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade med 1,9 procent under juni, vilket innebär att fonden hittills i år har gått ned 7,6 procent.

I en fondkommentar skriver förvaltarna att det var främst hälso- och sjukvårdsbolag och dagligvaror som bidrog positivt, medan sällanköpsbolag och banker drog ner avkastningen. Såväl fondens långa positioner som kortpositionerna belastade fondutvecklingen med cirka 1 procent.

Månadens starkaste bidragsgivare blev ett av fondens få nordiska innehav, Ericsson. Aktien steg bland annat efter senaste utgåvan av Ericsson Mobility Report som reviderade upp bolagets prognos för antalet mobila IoT anslutningar till 3,5 miljarder år 2023, nästan en fördubbling från prognosen i november 2017. Dessutom meddelade bolaget att alla större telekomoperatörer i Nordamerika kommer att erbjuda 5G redan i slutet av 2018 eller under 2019. Flera investmentbanker höjde sina riktkurser för Ericsson under månaden.

Av de aktier som bidrog negativt till fondens utveckling var kortpositionen i Tesla den med störst påverkan. Aktien steg kraftigt efter att bolagets vd Elon Musk återigen sagt sig vara säker på att bolaget kommer att nå sina produktionsmål för massmarknadsbilen Model 3.

Produktionsmålen har under det senaste året sänkts eller skjutits upp så ofta, att det mål som Musk nu hävdar att man kan nå innan månadens slut inte förväntats av analytiker förrän nästa år. Det handlar visserligen om en betydligt lägre produktion än vad som ursprungligen förväntades. Men det är ändå en positiv överraskning för investerare som vant sig vid tanken att behöva vänta mycket längre på denna produktionstakt, vilket är 5 000 fordon per vecka.

Enligt förvaltarna har det första halvåret 2018 präglats av en relativt sett stark utveckling i USA i allmänhet och amerikanska tillväxtaktier i synnerhet, medan de flesta övriga marknader har stått stilla eller fallit. Detta har lett till stora värderingsskillnader, aktier i IT och vissa sällanköpsaktier med Amazon i spetsen har nått historiskt höga nivåer, samtidigt som stora delar av världen i övrigt har fått se värderingarna på sina börser minska.

"Vi har, som alltid, respekt för de möjligheter och orosmoment som satt sin prägel på olika marknaders utveckling hittills i år. Däremot är vi av den bestämda uppfattningen att de värderingsskillnader som uppstått är ohållbara i ett längre perspektiv. Således behåller vi en i grunden positiv inställning till de sektorer som gynnas av en fortsatt stabil konjunktur, däribland industriföretag, banker och energibolag. Vår uppfattning är att vinstutsikterna för dessa sektorer är goda, vilket tillsammans med allt lägre värderingar bör skapa utrymme för kurslyft."

Gabriel Ounasvuori
gabriel.ounasvuori@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 0,7 procent i juni, ser positivt på läkemedelsförutsättningar framöver

16 July 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 0,7 procent under juni, vilket innebär att fonden sedan årets början ökat med 15,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver i en kommentar att även juni blev en månad i politikens tecken. Tonläget skruvades upp och USA aviserade ytterligare tullar i väsentligt större omfattning än tidigare. Investerarna reagerade särskilt på hotet om tullar på fordon och betydande ytterligare tullar gentemot Kina. Oron över utvecklingen i Europa fortsatte också. Det mesta tolkades negativt, när det gäller allt från den politiska situationen i Italien och Angela Merkels möjligen försvagade position i Tyskland till den fortsatt tröga Brexit-processen.

Oron för handelskrig gällde även hälso- och sjukvårdsbranschen, även om denna inte påverkas direkt.

Månadens bästa bidragsgivare i fonden var Vertex Pharmaceuticals, Allergan och Fibrogen. Sämsta bidragsgivare var Nektar Therapeutics, Intra-Cellular Therapies och Sangamo Therapeutics.

Ett av de bolag som har ansetts vara ett möjligt hot till marknadsledaren Vertex är belgiska Galapago. Således reagerade Vertex aktiekurs mycket positivt när Galapagos i slutet av perioden tillkännagav mediokra resultat från en av sina kliniska studier av en kombinationsbehandling inom cystisk fibros.

Under juni månad har Allergans aktien återhämtat sig, tack vare en positiv utveckling för bolagets forskningsportfölj, efter några tuffa månader. Bolaget meddelande positiva studieresultatet.

På den stora cancerkonferensen ASCO i början av månaden presenterade det amerikanska bioteknikbolaget Nektar uppdaterade data från de fas II-studier som bolaget genomför inom ett antal olika tumörtyper. Det är svårt att dra några slutsatser eftersom antalet patienter är begränsat liksom uppföljningsperioden under vilken behandlingen har pågått. De data som presenterades lämnade därför många frågor obesvarade, vilket skapade stor nervositet på aktiemarknaden. Som ett resultat sjönk Nektars aktiekurs med cirka 40 procent i lokal valuta under perioden.

Enligt förvaltarna hade vinsthemtagningar under andra halvan i juni sin grundorsak i oron för handelskrig. Oron drabbar större delen av aktiemarknaden, även delsektorer som inte direkt påverkas av tariffer. På den positiva sidan skriver fondteamet: "Det som är nytt och mycket positivt sedan i maj månad är att Trump-administrationen inte ser ut att föreslå eller initiera reformer som inte läkemedelsindustrin i sin helhet kan leva med och som inte på ett avgörande sätt förändrar spelreglerna för prissättningen av läkemedel. Vi ser därför positivt på förutsättningarna för den kommande tiden."

Gabriel Ounasvuori
gabriel.ounasvuori@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S är bästa hedgefonden i Europa enligt Financial Times

10 July 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S SEK är rankad som den bästa hedgefonden i Europa, med över 100 miljoner dollar under förvaltning, sett till årlig avkastning under de senaste fem åren. Detta enligt Financial Times.

I en undersökning av europeiska hedgefonder som Financial Times har gjort framgår det att Rhenman Healthcare Equity L/S har avkastat 27,1 procent årligen sedan 31 mars 2013, vilket är bäst av alla undersökte hedgefonder under perioden. Den näst bästa hedgefonden, The Childrens Inv. Master Fund, hamnar på 19,4 procent, vilket är nästan 8 procentenheter under ettan.

Rhenman & Partners pekar på sina kopplingar till Karolinska Institutet som en framgångsfaktor till den höga avkastningen. Det medicinska institutet har producerat flera Nobelpristagare.

Enligt undersökning är genomsnittsavkastningen 6,3 procent årligen för alla undersökta fonder.

https://www.ft.com/content/4bae25fe-7f87-11e8-bc55-50daf11b720d

Gabriel Ounasvuori
gabriel.ounasvuori@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 4,1 procent i maj, stark utveckling trots två bakslag i portföljen

11 June 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 4,1 procent under maj, vilket innebär att fonden sedan årets början ökat med 15,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark skriver i en kommentar att Vita husets presskonferens om läkemedelspriser, där inga oväntade förslag om prisregleringar eller centrala upphandlingar lades fram, har kommit att innebära ett bättre humör för healthcare-sektorn och i synnerhet för bioteknik.

Vad gäller fondens utveckling i maj noterades uppgångar trots betydande bakslag för två innehav - Faron Pharmaceuticals och Esperion Therapeutics.

I fallet Faron, som är ett finskt forskningsbolag, fick beskedet att bolagets läkemedelskandidat mot chocklunga, Traumakine, inte haft klinisk effekt i en fas III-studie kursen att falla med nästan 90 procent. Bolaget utvärderar nu vilka möjliga anledningar som kan förklara den stora skillnaden i resultat jämfört med fas II-studierna, skriver förvaltarduon.

Amerikanska Esperions aktiekurs drabbades också kraftigt negativt av bakslag kopplade till fas III-studier.

"Resultaten från två olika fas III-studier presenterades under perioden. Resultaten bekräftar den effekt på sänkning av blodfetter man sett i tidigare studier, men en obalans i biverkningsprofilen jämfört med kontrollgruppen har skapat osäkerhet hos investerarna om hur svårt det kommer bli att få produkten godkänd av myndigheterna. Detta har i sin tur pressat värderingen på bolaget, och aktiekursen har i det närmaste halverats under perioden", kommenterar Rhenman och Urdmark.

Bland positiva bidrag under perioden märktes innehaven i Horizon Pharma, Abiomed och Intra-Cellular Therapies.

Horizons aktiekurs gynnades av en stark kvartalsrapport som förvaltarna menar bekräftar att bolaget framgångsrikt lyckats förflytta bolagets inriktning från primärvårdsläkemedel till särläkemedel. Abiomed noterade också uppgångar efter att ha rapporterat stark försäljningstillväxt i samband med sin delårsrapport. Intra-Cellular Therapeutics aktiekurs steg på förhoppningar om en positiv utveckling för bolagets läkemedelskandidat för behandling av schizofreni, lumateperone, som inom en snar framtid ska lämnas in för godkännande hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

I en marknadsutblick skriver förvaltarduon att industrin kan andas ut för stunden vad gäller politiska överraskningar, man ser istället framför sig successiva förändringar av nuvarande strukturer. Mot bakgrund av detta anses sektorn se alltmer attraktiv ut relativt andra sektorer, inte minst i skenet av att konjunkturen bedöms kunna bli svagare någon gång under 2019.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S backade med 4,3 procent i maj, banker och Symantec låg bakom nedgång

08 June 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade med 4,3 procent under maj, vilket innebär att fonden hittills i år har gått ned 5,8 procent.

Under månaden har fonden gynnats av sina innehav inom energisektorn samt inom dagligvaror medan sällanköpsbolag och banker dragit ned avkastningen. Fondens långa och korta positioner kom att belasta fonden. Medan de långa positionerna bidrog till en negativ utveckling på 3,3 procent, var motsvarande utveckling för kortpositioner om minus 1,0 procent.

Bästa bidragsgivare under månaden var innehavet i amerikanska halvledartillverkaren Qualcomm.

”Aktien hade under våren påverkats negativt av handelstvisten mellan USA och Kina, där kinesiska myndigheters intog en avog inställning till Qualcomms förvärv av NXP Semi. Under månaden indikerade dock president Trump att bojkotten av den kinesiska telecomutrustning och smartphonetillverkaren ZTE skulle upphöra, och därmed möjliggöra användandet av amerikanska komponenter i deras produkter. Kinesiska myndigheter meddelade samtidigt att de skulle se över bedömningarna av Qualcomm och NXP Semi. Detta mottogs mycket positivt av investerare i halvledarmarknaden där hoppet om uppköp återuppstod”, skriver förvaltaren Staffan Knave i en kommentar.

Andra starka bidragsgivare under månaden var japanska spelstudion Square Enix och amerikanska oljejätten Exxon Mobil.

”Aktien utvecklades starkt under större delen av månaden med stöd av ett stigande oljepris. I slutet av månaden meddelade Ryssland och Saudiarabien att de överväger att öka produktionen vilket ledde till ett kraftigt prisfall på råolja som i sin tur drabbade energiaktier. Detta visade sig dock vara temporärt och såväl oljepriset som Exxon Mobile återhämtade större delen av nedgången före månadens slut”, skriver Knave.

Fondens utveckling tyngdes av de två europeiska bankinnehaven Banco Santander och franska BNP Paribas. Överlag har banksektorn haft det tungt under maj månad med anledning av den politiska oron i Italien och Spanien.

En annan surdeg har också varit amerikanska Symantec, som säljer digitala säkerhetslösningar och infrastruktur. Bolagets senaste delårsrapport var starkare än väntat men ändå aktien på fall efter att en svagare prognos för resten av året lämnats än vad investerarna räknat med, skriver Knave.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S steg med 4,2 procent i april, Ericsson och energibolag bakom uppgång

15 May 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 4,2 procent under april, vilket innebär att fonden backat med 1,6 procent sedan årets början.

Under månaden har fonden gynnats av sina innehav inom energisektorn samt inom informationsteknologi medan sällanköpsbolag och dagligvaror dragit ned avkastningen. Fondens långa positioner gav ett bidrag med 5,5 procent, medan kortpositionerna belastade utvecklingen med 1,3 procent.

Bästa bidragsgivare under månaden var innehavet i Ericsson som lämnade en stark kvartalsrapport som föll investerarna i smaken.

"Det ser äntligen ut som att vd Börje Ekholms omstruktureringar har börjat ge resultat som syns i siffrorna. Investerarna har sedan Ekholm tillträdde otåligt väntat på att denne skulle hjälpa bolaget att vända den svaga utvecklingen. Månadens rapport blev den första tydliga indikationen på att en sådan vändning håller på att ske", skriver förvaltaren Staffan Knafve i en kommentar.

Andra starka bidragsgivare under månaden var energibolagen Halliburton, Chevron och Shell. Energisektorn har varit den sektor som har haft i särklass svagast utveckling under en längre tid, men en vändning kom i april där också flera av bolagen levererade rapporter
som mottogs väl, kommenterar Knafve utvecklingen och betonar att om oljepriset stannar på nuvarande höga nivåer kommer detta även fortsättningsvis gynna sektorn då marknaden alltjämt noterar stigande efterfrågan.

Fondens utveckling tyngdes framför allt av kortpositionerna i Tesla, Amazon och Netflix. De två sistnämnda bolagen rapporterade båda något bättre kvartalsresultat än väntat i april. Tesla hade tyngts av negativa nyheter under mars men återhämtade sig kraftigt i april. Bolaget kommunicerade att de har producerat färre bilar än väntat under årets första kvartal, men antalet var 40 procent högre än föregående kvartal och
det räckte för att driva upp aktiekursen, skriver Knafve.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) avkastade 1,7 procent i april, Walmarts ökade samarbete med Humana kursdrivande

07 May 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 1,7 procent under april, vilket innebär att fonden sedan årets början ökat med 10,6 procent. Det framgår av ett månadsbrev.

Fondens utveckling under månaden präglades huvudsakligen av två händelser, enligt förvaltaren Henrik Rhenman. Dels meddelade den största detaljhandelskedjan i USA, Walmart, att de har för avsikt att öka samarbetet med, alternativt förvärva, det amerikanska sjukförsäkringsbolaget Humana.

"Detta är ett led i den konsolidering som sker av den amerikanska servicesektorn, där försäkringsbolag och bolag som upphandlar och distribuerar läkemedel ingår. Den strukturella omvandlingen av denna delsektor har haft en positiv inverkan på de underliggande bolagens värdeutveckling under perioden", skriver Rhenman.

Den andra stora händelsen under månaden var enligt förvaltaren att läkemedelsbolagen Merck och Bristol-Myers Squibb presenterade resultaten från deras kliniska studier inom lungcancer för bolagens respektive produkter inom immunterapi, Keytruda och Opdivo.

"Studieresultaten befäste marknadsledaren Keytrudas position ytterligare, vilket har resulterat i stora prognosförändringar för samtliga aktörer inom detta segment, vilket i sin tur har lett till betydande aktiekursrörelser för de berörda bolagen", skriver Rhenman.

Dessa händelser gjorde också avtryck i utvecklingen för fondens innehav. Bland månadens bästa bidrag märktes innehaven i Humana, United Health Group och Novocure medan sämsta bidragsgivare var Nektar Therapeutics, Bristol-Myers Squibb och Incyte.

Rhenman upplever att aktiemarknaden för närvarande är villrådig och att det i huvudsak är två faktorer som håller tillbaka vinstmultiplarna inom healthcaresektorn. För det första är det val till kongressen i USA under året där det finns oro kopplat till att demokraterna vinner majoritet i representanthuset och med låg men inte försumbar sannolikhet även i senaten.

"Risken med en demokratisk kongress ligger framför allt i att de flesta lagar är ett resultat av omfattande kohandel och att även en president måste ge och ta för att få genomslag i politiska frågor", skriver förvaltaren.

Det andra orosmomentet är kopplat till att långräntorna börjar lämna botten på allvar, menar Rhenman, som hävdar att detta håller tillbaka en möjlig expansion av p/e-talen.

"Vi är av åsikten att detta vankelmod är typiskt för valår och det bör inte hindra ´climbing the wall of worry´ även om detta först kanske sker i slutet av året. Vi får acceptera den ökande volatiliteten och försöka utnyttja de möjligheter som skapas i samband med den", avslutar Rhenman månadskommentaren.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S, Brummer Multi-Strategy och SEB Asset Selection bland vinnarna vid Nordic Hedge Award

30 April 2018


Rhenman & Partners tog hem fyra kategorier när Nordic Hedge Award utnämnde de bästa nordiska hedgefonderna under fjolåret i tio kategorier.

Prisceremonin syftar till att uppmärksamma de mest framgångsrika nordiska hedgefonderna genom att utvärdera ett underlag av över 150 fonder som ingår i det nordiska hedgefondindexet NHX.

Rhenman Helthcare Equity L/S vann utöver priset som bästa nordiska aktiehedgefond även utmärkelserna bäst avkastande nordiska hedgefond över 12 och 60 månader. Därutöver utsågs fonden till den bästa nordiska hedgefonden oavsett kategori.

I kategorin bästa hedgefond-i-fond utnämndes Brummer Multi-Strategy till vinnare. Vinnare i kategorin bästa nordiska CTA-fond blev SEB Asset Selection Opportunistic. I kategorin räntefonder segrade Danske Invest Fixed Income Relative Value medan bästa nordiska mutlistrategi-hedgefond blev finska Visio Allocator.

http://hedgenordic.com/2018/04/2017-nordic-hedge-award-the-winners/

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman & Partners räknar med flera stora bioteknikaffärer i år - DI

23 April 2018


Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, som förvaltar Rhenman & Partners healthcarefond, räknar med flera stora bioteknikaffärer i år. Det framgår av en intervju med Dagens Industri.

I fredags lade den schweiziska läkemedelsjätten Novartis ett bud på 8,7 miljarder dollar för forskningsbolaget Avexis verksamma inom nischen genbehandling.

Rhenman kommenterar affären för Dagens Industri: "Det innebär en budpremie på fyra miljarder dollar. Företaget har inte ens en produkt på marknaden och värderas ändå högre än svenska storbolag som SCA".

Rhenman räknar med ett handfull stora affärer inom bioteknik i år och Novartis-affären tros vara långt ifrån den största.

Mot bakgrund av denna affär uppger förvaltarpartnern Susanna Urdmark att det inte råder någon brist på kapital i sektorn.

Enligt den senaste månadsrapporten för hedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S som noterat en årlig avkastning om 21 procent sedan den startades framgår det att värderingen för sektorn är strax över 16 gånger årsvinsten. Man ser framför sig fortsatt konsolidering inom sektorn och ökad förvärvsaktivitet. Förhoppningen är att fonden ska ha exponering mot ett antal av de mindre till medelstora företagen som blir föremål för uppköp.

Urdmark förklarar denna strategi ytterligare i intervjun med Dagens Industri: ”Det är sällan en uppsida i att äga det förvärvande bolaget utan det vi försöker göra är att identifiera bolag med potential att bli uppköpta. Det är där värdeskapandet sker utifrån ett aktieperspektiv”.

Per utgången av mars månad var de största aktieinnehaven på långsidan i deras ovannämnda hedgefond Roche, Horizon Pharma, Celgene, Alexion Pharmaceuticals och Vertex Pharmaceuticals.

https://www.di.se/nyheter/forvaltarduo-raknar-med-rekord-for-affarer-2018/?mobile=1&variantType=SMALL&variantType=MEDIUM&loggedin=true

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S backade 1,2 procent i mars, Qualcomm tyngde, kortposition i Tesla positivt bidrag

06 April 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 1,2 procent under mars, vilket innebär att fonden tappat 5,5 procent sedan årets början.

I en kommentar skriver förvaltaren Staffan Knafve att månadens bästa bidragsgivare var kortpositionen i elbilstillverkaren Tesla.

"Fonden gynnades när aktien föll efter en rad negativa nyheter. Bland annat undersöks nu Tesla av amerikanska myndigheter efter en dödskrasch relaterat till autopiloten på bolagets Model X. I samband med detta nedgraderade Moody’s även Teslas kreditvärdighet på grund av produktions- och likviditetsproblem. Dessutom tvingas bolaget för tredje gången återkalla fordon på grund av säkerhetsbrister. Denna gång rör det sig om det största antalet hittills, 123 000 Model S, efter problem med korrosion av fordonens styrbultar. Men, kanske framför allt, växer oron över den långsamma produktionstakten för Model 3", skriver förvaltaren.

En annan position som bidrog positivt under månaden var den japanska speltillverkaren Square Enix där intresset för aktien var stort i spåren av att bolaget släppt två klassiska spel på den senaste generationens plattformar. Flera analytiker tog dessutom upp sina rekommendationer för aktien under perioden, enligt Knafve.

Bland innehav som tyngde utvecklingen under månaden märktes chiptillverkaren Qualcomm som föll kraftigt efter att Trump-regeringen stoppat Broadcoms bud på bolaget.

"USA tycks oroliga över ett ökat kinesiskt inflytande där man menar att Kina tvingar amerikanska bolag att överföra värdefull teknologi och affärshemligheter. Broadcoms
nära relationer till kinesiska Huawei kan ha bidragit till det oväntade beslutet att stoppa affären" kommenterar förvaltaren utvecklingen.

Den kinesiska biltillverkaren Great Wall Motors bidrog också negativt under månaden efter det att bolagets försäljningstillväxt sjönk till endast 2,6 procent under 2017 jämfört med 30 procent för 2016.

I en marknadsutblick skriver Knafve att man vidmakthåller sin avvaktande hållning till högt värderade teknologi- och sällanköpsbolag där förmågan att leva upp till höga förväntningar riskerar att inte infrias. Samtidigt har man en i grunden positiv inställning till den ekonomiska utvecklingen på medellång sikt och ser förutsättningar för högre aktiekurser i sektorer som gynnas av en fortsatt god konjunktur, däribland industriföretag, banker och energibolag.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S backade 0,4 procent i mars, konsolidering bland amerikanska försäkringsbolag kan leda till prispress på läkemedel

05 April 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) backade med 0,4 procent under mars, vilket innebär att fonden stigit med 8,8 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Månadens bästa bidragsgivare var innehaven i Nektar Therapeutics, Intra-Cellular Therapies och Shire. I den negativa vågskålen fanns Exelixis, Abbvie och Portola Pharmaceuticals.

Det amerikanska forskningsbolaget Nektar Therapeutics har sedan oktober mer än fyrfaldigats, skriver Rhenman. Nektars aktiekurs har gynnats av positiv utveckling för två av bolagets mest framskridna projekt. Den största anledningen till kursstegringen är bolagets läkemedelskandidat inom solida cancertumörer som visat goda kliniska data och där bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Bristol Myers Squibb. Detta avtal kan ge Nektar milstolpebetalningar på upp till 1,6 miljarder dollar, enligt förvaltaren.

En annan aktie som utvecklats väl för fonden är Intra-Cellular Therapies som utvecklat en läkemedelskandidat som visat på positiva kliniska framsteg inom shizofreni.

"Under mars bekräftade bolaget att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har accepterat innehållet och tidslinjerna för ansökningsförfarandet av lumateperone och bolaget förväntas ansöka om godkännande för produkten i mitten av 2018. Framgångarna ledde till en positiv aktiekursutveckling under perioden", skriver Rhenman.

Bland negativa bidrag under månaden nämns det amerikanska bioteknikbolaget Exelixis. Aktien backade under månaden som ett resultat av ökad oro bland investerare för att bolagets huvudprodukt för behandling av njurcancer kan komma att utsättas av hårdare konkurrens från alternativa behandlingar.

Inför det andra kvartalet ser Rhenman att försäkringsbranschen i USA kan fortsätta konsolideras i form av uppköp, vilket han menar kommer påverka den amerikanska hälso- och sjukvården och därmed fondens strategi. Denna trend underströks av uppgifter i Wall Street Journal som gjorde gällande att Walmart är intresserade av försäkringsbolaget Humana.

"Skulle ett bud komma eller större samarbete inledas uppstår en mycket intressant situation där USA går mot ett halvt dussin integrerade försäkrings- och distributionsjättar som får en enorm makt att köpa upp varor och tjänster för den amerikanska hälso- och sjukvården. Denna koncentration kan bli problematisk på sikt", skriver Rhenman och fortsätter:

"Prispressen på läkemedel kan komma på allvar när dessa jättar upphandlar produkter på en marknad som mer och mer karaktäriseras av att det går att välja mellan alternativa produkter. Fonden kommer att ta denna konsolideringsvåg på största allvar och den kommer med stor sannolikhet att påverka fondens investeringsinriktning och strategi framöver."

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S backade 3,5 procent i februari, kortposition i Netflix tyngde resultatet

12 March 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 3,5 procent i februari och har därmed backat 4,4 procent sedan årets början.

I en månadskommentar från förvaltaren Staffan Knafve framgår att det var främst energi- och sällanköpsbolag som drog ned avkastningen under månaden medan banker och teknologibolag bidrog positivt. Såväl fondens långa som korta positioner hade ett negativt resultatbidrag.

Bland de korta positionerna tyngdes fonden av innehavet i Netflix där aktiekursens starka momentum fortsatte under månaden.

"Nyheter om detaljerna kring bolagets val att spendera allt mer på innehåll till sin streamingtjänst mottogs positivt av investerare, även om detta påverkar bolagets kassaflöde negativt", skriver Knafve.

Innehaven i energibolagen Halliburton och Exxon Mobil missgynande också fonden i februari. Båda aktierna sjönk kraftigt i början av månaden, tydligt påverkade av ett sjunkande oljepris.

Innehaven i Ericsson, Asahi Group och JP Morgan var positiva bidrag i februari.

Ericssons aktie steg i spåren av kommentarer från vd:n Börje Ekholm som på en telekomkonferens i Barcelona uttalade sig gällande positivt gällande omställningen till 5G-infrastruktur. Samtidigt annonserades nya avtal om att bygga 5G-nät i USA, Asien och Europa. Asahi Group steg efter en rapport som tolkades positivt, framförallt som ett resultat av att bolagets vinst förväntas stiga betydligt under 2018. Även JP Morgans aktiekurs steg under månaden då banken förväntas gynnas av en växande amerikansk ekonomi.

I en prognos skriver Knafve att man vidhåller en positiv syn på sektorer som gynnas av en fortsatt stark konjunktur, däribland banker, energibolag och industriföretag. Inom dessa sektorer anser förvaltaren att värderingarna idag är rimliga till låga samtidigt som vinstutsikterna är goda.

När det gäller de teknologibolag som tyngt utvecklingen i fonden, påpekar han att fonden inte har en negativ inställning till progressiva skeenden i omvärlden. Däremot reflekterar de korta positioner som fonden har inom teknologi att man anser att marknaden inte tar tillräcklig hänsyn till den ökade konkurrensen inom områden som e-handel, elbilar, smartphones och videostreaming.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 2,6 procent i februari, minskar andel små och medelstora bolag

06 March 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) ökade med 2,6 procent under februari, vilket innebär att fonden stigit med 9,2 procent sedan årets början.

Månadens bästa bidragsgivare var Abiomed, Intra-Cellular Therapies och Esperion Therapeutics medan sämsta bidragsgivare var Adamas Pharmaceuticals, Exelixis och Sage Therapeutics.

I fallet Abiomed, som är ett amerikanskt medicintekniskt bolag, gynnades aktiekursen av att bolagets världsledande hjärtpump godkändes för ytterligare indikationer, vilket ökar produktens försäljningspotential. Därutöver presenterade bolaget en stark delårsrapport som visade på kraftig försäljningstillväxt.

Det amerikanska forskningsbolaget Intra-Cellular Therapies gjorde viktiga kliniska framsteg inom shizofreni under fjolåret, under februari började investerare även visa intresse för bolagets övriga forskningsportfölj vilket ledde till en stigande aktiekurs.

Esperion Therapeutics är ett amerikanskt forskningsbolag som har tagit fram ett nytt läkemedel i tablettform mot höga blodfetter. Ett flertal fas III-studier genomförs för närvarande av bolaget, vilka potentiellt kommer ligga till grund för en ansökan om godkännande hos FDA. I takt med att investerare har börjat visa mer intresse för bolaget och aktien har också kursen utvecklats positivt, skriver Rhenman.

Bland de negativa bidragen under månaden nämns Adamas, som var ett av fondens starkaste bidrag under fjolåret. Bolagets aktiekurs missgynnades av att ett konkurrerande bolag fick godkännande för en långtidsverkande version av samma substans som Adamas produkt Gocovri baseras på.

Bioteknikbolaget Exelixis aktiekurs tyngdes av att dess huvudprodukt mot njurcancer sålde sämre än väntat under det fjärde kvartalet. Ett annat negativt bidrag var Sage Therapeutics vars aktie reagerade negativt efter att bolaget valde att göra ytterligare en kapitalanskaffning efter att så sent som i november förra året ha tagit in nytt kapital.

Rhenman skriver i en kommentar att exponeringen mot större bolag har ökats under den sättning som skedde på marknaden under februari.

"På så sätt ökade visserligen fondens nettoexponering men andelen små och medelstora
företag minskade relativt sett. Nettoförsäljningar i positioner i små och medelstora bolag är ett arbete som framöver har högre prioritet", skriver förvaltaren och fortsätter:

"Marknadens rörelser kommer självklart ha påverkan på när detta kan ske på ett optimalt sätt. Vi kan under tiden konstatera att goda nyheter, exempelvis i form av kliniska data, oftast tas emot positivt av aktiemarknaden och vi är övertygade om att vi har ett flertal innehav i fonden, inte minst bland små och medelstora bolag, som är väl positionerade för ytterligare kursuppgångar."

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S tappade 0,5 procent i december, Volkswagen och Qualcomm sänken

29 January 2018


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) backade med 0,5 procent i december, vilket gör att avkastningen för året uppgick till 3,5 procent.

Under månaden var det främst energibolag och finansiella bolag som bidrog positivt medan sällanköps- dagligvarubolag drog ned avkastningen.

Innehavet i Halliburton var fondens bästa bidragsgivare i december. Aktien steg i spåren av högre råoljepriser och den amerikanska skattereformen. På den korta sidan var Apple ett positivt bidrag då aktien sjönk på sänkta förväntningar bland analytiker på bolagets leveranser av flaggskeppsprodukten iPhone X för första kvartalet nästa år.

Bland negativa bidrag under december märktes Volkswagen och Qualcomm. Volkswagen tyngdes av ett negativt nyhetsflöde. Bolaget rapporterade sämre än väntade försäljningssiffror för USA samtidigt som den långdragna utsläppsskandalen återigen uppmärksammades. En annan negativ bidragsgivare blev den japanska bryggerikoncernen Asahi Group. Aktien föll efter att bolaget sålt sin andel i Tsingtao Brewery till Fosun International till ett pris som var avsevärt lägre än vad marknaden förväntat sig.

Inför 2018 ställer sig förvaltaren Staffan Knafve frågan om den goda utvecklingen för momentumaktier, det vill säga aktier som fortsatt att stiga just därför att de redan har gått bra, kan fortsätta att utvecklas väl.

"Att köpa dessa aktier, som till stor utsträckning återfinns i teknologisektorn, var fjolårets i särklass bästa strategi. Vi förväntar oss att de sektorrotationer som redan skett under hösten kommer att fortsätta under 2018, vilket kan komma att påverka kurserna i 2017 års
vinnarsektorer", avslutar han månadskommentaren.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 0,9 procent i december, årets resultat ett av de starkaste sedan fondstart

17 January 2018


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 0,9 procent under december. Därmed ökade fonden med knappt 36 procent under året, det tredje bästa årsresultatet i fondens historia.

Månadens bästa bidragsgivare var Sage Therapeutics, Immunomedics och Exelixis medan Adamas Pharmaceuticals, Genmab och Intra-Cellular Therapies återfanns i den negativa vågskålen.

Det amerikanska forskningsbolaget Sage presenterade under perioden mycket lovande fas II-data för sin läkemedelskandidat för behandling av depression. Detta fick till följd att kursen steg kraftigt då investerare kom att bedöma risken i projektet som betydligt lägre. Immunomedics, som är ett bolag som utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av en variant av bröstcancer med hög dödlighet, presenterade också positiva studieresultat vilket fick positiv kurspåverkan.

Sett över året har det amerikanska speciality pharma-bolaget Adamas varit ett av
fondens fem bästa bidragsgivare. Aktiekursen har drivits av godkännandet och lanseringen av bolagets särläkemedel Gocovri för behandling av biverkningar till följd av medicinering mot Parkinsons sjukdom. Under månaden var dock aktiekursen svag på grund av vinsthemtagningar, skriver förvaltaren.

Det danska bioteknikbolaget Genmab såg sin aktiekurs falla på sämre försäljningssiffror för bolagets huvudprodukt samt på ökad oro för mer intensiv konkurrens från nya behandlingsalternativ.

Förvaltaren gör bedömningen att 2018 har stora möjligheter att bli ett gott år. Detta i spåren av hälsovårdssektorns höga innovationskraft och att tillväxten i den globala läkemedelsmarknaden bedöms kunna vara i nivå med sitt historiska genomsnitt. Fonden kommer dock sannolikt reducera nettoexponeringen mot aktier under året jämfört med genomsnittet 2017, detta då stundande valkampanjer till amerikanska kongressen återigen kan sätta hälso- och sjukvårdsfrågorna i fokus och läkemedelspriserna kan hängas ut som en politisk regleringsfråga, skriver förvaltaren.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S steg med 1,5 procent - Qualcomm bästa innehavet - blankning i Amazon tyngde

08 December 2017


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 1,5 procent under november och det var främst informationsteknologi, hälso- och sjukvårdsaktier samt sällanköpsbolag som bidrog till avkastningen. Industri- och energibolag drog ned avkastningen under månaden.

Sammantaget bidrog fondens långa positioner med 1,3 procent och kortpositionerna med 0,2 procent.

Den bästa placeringen under månaden var chipjätten Qualcomm som steg på diskussionerna om ett samgående med Broadcom. Qualcomm avvisade budet men kursen steg.

En annan bra komponent i portföljen var Volkswagen. Den tyska bjässen höjde under månaden sin försäljningsprognos för 2020 och gav även starka indikationer om att aktieägarna skall kunna förvänta sig höjda utdelningar framöver.

"Detta tolkade marknaden som den tydligaste signalen hittills att Volkswagen är förbi 'dieselgate'-skandalen som har tyngt bolaget de senaste två åren", skriver förvaltaren Staffan Knafve i månadskommentaren.

En tredje vinnare var japanska Asahi Group som steg på ett positivt nyhetsflöde och en bra kvartalsrapport.

Givetvis finns det precis som i alla fonder sänken. Symantec gick exempelvis svagt efter en rapport som inte nådde upp till förväntningarna. Blankningen av Amazon var också ett sänke.

"Bolaget lämnade en positiv rapport i slutet av förra månaden och fortsatte under november att avancera på bred front. Aktien steg i det allmänt positiva nyhetsflödet. Bland annat berättade Amazon att bolaget planerar att börja sända livesport, att de ska producera
en Lord of the Rings-serie, att de har kommit närmare sitt mål med kassalösa butiker och att de tänker fördjupa sitt samarbete mellan Amazon Web Services och hälso- och sjukvårdsbolaget Cerner", skriver Knafve.

Great Wall Motor i Kina var också ett sänke i portföljen.

Världens börser har haft en stark återhämtning under hösten. Trots uppgången är börsen rimligt värderad, menar Knafve.

"Den största drivkraften har varit de starka företagsresultaten och en stigande optimism att den goda vinsttillväxten kommer att fortsätta nästa år. Sett till den underliggande utvecklingen i världsekonomin är det sannolikt att så sker och därmed förståeligt att investerarnas riskvillighet är fortsatt god. Mot bakgrund av detta och det låga ränteläget framstår värderingen av börserna som rimlig. Dock kommer de påtagliga sektorrotationer som skett under hösten sannolikt att fortsätta, inte minst med avseende på de senaste årens vinnarsektor informationsteknologi", avslutar han sin månadskommentar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S steg 6,37 procent under november - allt talar för stigande kurser under vintern

08 December 2017


Hedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) klättrade med 6,37 procent under november och fonden har nu stigit med 34,6 procent hittills i år. Fonden har slagit index rejält som under samma period stigit med 5 procent.

Månadens bästa bidragsgivare var Nektar Therapeutics, Adamas Pharmaceuticals och Esperion Therapeutics. Sämsta bidragsgivare var Glaukos, Alexion Pharmaceuticals och Acadia Pharmaceuticals.

Fokus ligger på högkvalitativa bolag med starka forskningsportföljer, skriver förvaltarduon Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Fonden har köpt vid nedgångar.

"Förvaltningen har kännetecknats av en ganska konsekvent köpstrategi när kurserna fallit tillbaka för att därefter trimma ned innehavens storlek på högre kurser. Detta är en strategi
som fungerar bra under gynnsamma betingelser, d.v.s. stigande börser", skriver duon.

Fondförvaltarna ser positivt på börsen men kommer successivt att reducera sin nettoexponering.

"Vi har nu i princip den volatila hösten bakom oss och allt talar för stigande kurser under vintern. Vi väljer nu att successivt reducera fondens nettoexponering, en ambition vi haft under en tid men tvingats senarelägga till följd av kraftiga kursnedgångar i enskilda bolag och där vi passat på att köpa till låga kurser", skriver förvaltarna.

Rhenman Healthcare Equity L/S bedömer att även hälsosektorn kan gynnas av en amerikansk skattereform.

"Sektorn bör kunna utvecklas väl, särskilt om skattereformen i USA lyckas passera kongressen och skrivs under av presidenten under senare delen av december. Det skall understrykas att andra sektorer än hälso- och sjukvårdssektorn tjänar mer på skattereformen men att fonden ändå har en viss exponering mot bolag som är tydliga
vinnare på lägre bolagsbeskattning".

Fondförvaltarna tror också att sannolikheten är hög att det kommer att inkomma ett förnyat intresse för förvärv om skattereformen genomförs.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S steg 2 procent under oktober - tror börsen har mer att ge

09 November 2017


Hedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) höll i uppgången från i september och steg med 2 procent under oktober.

Informationsteknologi, banker och industriföretag bidrog medan hälso- och sjukvårdsaktier och sällanköpsvaror drog ned avkastningen. Sammantaget bidrog fondens långa positioner
med 3,3 procent medan kortpositionerna belastade värdeutvecklingen med 1,3 procent.

Fondbolaget bedömer att börserna har mer att ge framöver.

"Allt sammantaget kvarstår vår uppfattning att börserna har mer att ge: Vinsttillväxten är god, konjunkturutsikterna stabila och det fortsatt låga ränteläget medför att aktier framstår som relativt attraktiva. Även om kurserna stigit de senaste månaderna har även vinstutsikterna förbättrats och P/E-talen är därför fortsatt rimliga på mellan 14 och 18 beroende på region, särskilt i beaktande av det låga ränteläget", skriver fondförvaltaren Staffan Knafve i en kommentar.

Under oktober var starka innehav japanska bryggeriföretaget Asahi Group och amerikanska mjukvarujätten Microsoft. Microsoft gynnades av en stark rapport medan Asahi Group fick ett lyft efter att man flaggat för att ölpriset skall höjas för första gången på ett decennium.

Volkswagen var en annan betydande bidragsgivare under höstmånaden.

Sämsta innehavet under månaden var en kortposition i Amazon. Även blankningar i Netflix och Apple drog ned avkastningen.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S ökade med 4,4 procent i september - Halliburton bästa bidrag

04 October 2017


Rhenman Global Opportunities L/S steg med 4,37 procent i september och har därmed avkastat 0,42 procent under året. Det framgår av ett månadsbrev.

I en kommentar skriver förvaltaren Staffan Knafve att banker, energi och IT bidrog mest till den positiva utvecklingen medan dagligvaror var enda sektor att belasta resultatet.

Sammantaget gav fondens långa positioner ett positivt bidrag om 4,3 procent medan den för kortpositioner uppgick till 0,1 procent.

Fondens bästa bidragsgivare under månaden var det amerikanska oljeserviceföretaget Halliburton som gynnades av ett stigande oljepris. Även Banco Santander och Wells Fargo hörde till vinnarna.

I fallet med den första banken berodde det på uppgraderade prognoser från analytiker, medan det för Wells Fargo var att investerarna valde att hellre fokusera på arbetet med att förbättra marginalerna istället för kontoskandalen som åter tagits upp på agendan och Feds fortsatt utredningar i fallet.

Fondens sämsta bidragsgivare var kortpositioner i Netflix och japanska ölbryggeriet Asahi Group.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 1,1 procent i september, Nektar Therapeutics, Abiomed och Abbvie bästa innehav

04 October 2017


Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 1,06 procent i september och har därmed avkastat 27,1 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden märktes positiva bidrag från de amerikanska bolagen Nektar Therapeutics , Abiomed samt Abbvie.

Nektar, som utvecklar läkemedel mot kronisk smärta, gick starkt på att man redovisade god fas III-data för sin läkemedelskandidat och för detta beviljades tillstånd för ett accelererat godkännandeförfarande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

”Även bolagets projekt inom immunokologi får allt större uppmärksamhet hos investerarna”, skriver förvaltaren Henrik Rhenman.

I fallet för medicinteknikbolaget Abiomed handlade det om att man hade säkerställt ett godkännande för sin produkt, Impella, för ytterligare en indikation fast denna gång för högersidig hjärtsvikt. Detta innebär att marknadspotentialen för Impella har utökats och att företaget kan räkna med fortsatt stark tillväxt.

”Höjda prognoser från analytiker fick aktiekursen att reagera positivt”, tillägger Rhenman.

Abbvie som har varit pressad under en längre tid på oro för potentiell generisk konkurrens till bolagets största produkt Humira, fick en del av osäkerheten minskad efter ett beslut från Patent Trial and Appeal Board (den amerikanska patentöverdomstolen). Den uppges ha varit till fördel för Abbvie dels på grund av uppgörelsen med Amgen som försenar en lansering av Amgens produkter i USA med flera år.

Bland negativa bidrag under månaden märktes innehavet i Exelixis som föll tillbaka på vinsthemtagningar. Även innehaven i Dexcom och Horizon Pharmaceuticals tyngde fondens resultat.

I en marknadsprognos skriver Rhenman att republikanerna i Washington har tvingats lägga ner den politiska processen för att nedmontera Obamacare för åtskillig tid framöver.

”Möjligheten att kunna rösta igenom en ny hälso- och sjukvårdsreform med enkel majoritet löpte ut den 30 september och det krävs nu en helt ny budgetprocess nästa år för att återigen kunna adressera frågan”, avslutar Rhenman.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S sjönk med 1,7 procent i augusti - tror börsen har mer att ge

05 September 2017


Hedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 1,7 procent under augusti. Under månaden bidrog främst hälso- och sjukvård men även råvaror medan informationsteknologi, energi och banker drog ned utvecklingen. Sammantaget belastade fondens långa positioner avkastningen med 1,4 procent medan kortpositionerna gav ett
negativt bidrag med 0,3 procent.

Bästa innehav under månaden var Gilead.

"Augusti blev alltså ytterligare en månad där det allmänna kursläget föll, i synnerhet för investerare med andra redovisningsvalutor än amerikanska dollar. Därmed kan sägas att världsindex varit på ett sluttande plan alltsedan den kraftiga uppgången i februari. Det
stora undantaget i positiv bemärkelse har varit informationsteknologi, där exempelvis världens enskilt största bolag mätt i börsvärde, Apple, stigit med drygt 25 procent räknat i svenska kronor. Även bioteknologi, ett delsegment inom hälso- och sjukvårdssektorn,
har stigit kraftigt hittills i år, delvis som en återhämtning efter ett svagt 2016", skriver förvaltaren i en kommentar.

Övriga sektorer kan däremot, trots kraftiga resultatförbättringar, knappt visa någon positiv kursutveckling hittills i år och i särklass sämst har energisektorn varit.

"Vi upprepar därmed vår tro att börserna har mer att ge: Vinsttillväxten är god, konjunkturutsikterna fortsatt stabila och det låga ränteläget medför att aktier framstår som relativt attraktiva. Med genomsnittliga P/E-tal på mellan 13 och 18 beroende på region
framstår värderingarna som rimliga eller till och med låga, särskilt i beaktande av ränteläget", skriver hedgefondsförvaltaren och fortsätter.
"Vi upprepar dock också att vi bekymrar oss för den höga värderingen av en del bolag inom IT och sällanköpsvaror och vad som kan hända när investerarna tappar förtroendet
för vissa av dessa så kallade 'concept stocks' och eventuella följdeffekter på aktiemarknaderna i dess helhet."

Förvaltaren nämner inte några positionsförändringar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 3,73 procent under augusti - dollar tynger, fundamenta starkt

05 September 2017


Hedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 3,73 procent under augusti och hittills i år är fonden upp med 23,36 procent.

Månadens bästa bidragsgivare var Intra-Cellular Therapies, Horizon Pharmaceuticals och Adamas Pharmaceuticals. Sämsta bidragsgivare var Shire, Allergan och Endologix.

Hälso- och sjukvårdssektorn har haft en god utveckling under 2017 räknat i dollar. I euro är emellertid sektorn ungefär 10 procent under den nivå som var för två år sedan medan bioteknik är hela 30 procent lägre.

"Dollarfallet har varit tungt för fonden men samtidigt har sektorn kommit tillbaka starkt och mer än väl kunnat kompensera för den negativa valutaeffekten. Det är inte säkert att dollarfallet är över, särskilt som osäkerheter kring makroekonomiska och politiska händelser kan få denna utveckling att fortsätta", skriver fondbolaget och fortsätter.
"Vår bedömning är emellertid att fundamenta är över lag starka och att exportföretagen baserade i USA har goda möjligheter att överraska positivt till följd av devalveringsvinster.
Vår tyngdpunkt på USA ligger kvar och vi ser inte värde ringarna som ansträngda. Det bör kunna bli en bra vinter för fonden och frågan som alltid vid den här tiden på året är om vi
får se en rekyl under hösten".

Rhenman Healthcare Equity L/S är övertygade om att det finns gott om köpare lägre kursnivåer. Däremot ser fondbolaget det som svårt att fortsätta att prestera klart bättre än index som man gjort tidigare.

"Fondens extremt starka utveckling jämfört med såväl sektorn som mot generella index, mer än 20 procent bättre bara i år, blir dock svår att upprepa. Det kommer förhoppningsvis finnas goda möjligheter att ta hem vinster i enskilda aktier och fondens risknivå bör kunna sjunka något under vinterhalvåret".

https://rhepa.se/wp-content/uploads/2017/09/Monthly-Report-Rhenman-Healthcare-Equity-LS-201708-SWE.pdf

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S sjönk med 1,8 procent i juli, Ericsson och kort position i Netflix tyngde

04 August 2017


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) sjönk med 1,78 procent i juli och har därmed tappat 2,14 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

I en kommentar skriver förvaltaren Staffan Knafve att främst råvaror bidrog positivt under månaden medan informationsteknologi och hälso- och sjukvård drog ned utvecklingen.

Fondens långa positioner belastade fonden med 2,0 procent under månaden medan korta positioner hade ett positivt resultatbidrag på 0,2 procent.

Juli månads främsta bidragsgivare var fondens korta position i Tesla. Aktien föll till följd av att bolaget levererat 2 500 färre enheter av Model S/X än förväntat i Q2 efter att ha stött på pro- duktionsproblem med sina 100 kWh-batterier. Nu vänds blickarna mot upptrappningen av produktionen av Model 3, bilen som med sitt lägre pris är tänkt att ge Tesla tillgång till massmarknaden, skriver förvaltaren.

Fondens näst största bidragsgivare under månaden var råvarukonglomeratet Glencore. Aktien fortsatte att utvecklas starkt, gynnad av stigande metallpriser och en förbättrad balansräkning.

Bland negativa bidrag märktes Ericsson som sjönk kraftigt efter att bolaget presenterat rapporten för det andra kvartalet. Kortpositionen i Netflix var en annan stor negativ bidragsgivare.

Förvaltaren menar att marknaden varit för pessimistisk på slutet och delar inte investerarnas negativa inställning vad gäller förutsättningar för vinstförbättringar, men han påpekar samtidigt att värderingen för vissa IT-bolag är bekymmersam.

"Vinsttillväxten är god, konjunkturutsikterna fortsatt stabila och det låga ränteläget medför dels att värderingarna är rimliga dels att investerarna har få alternativ till aktier. Det som dock bekymrar oss en del är koncentrationen till relativt få bolag inom IT och sällanköpsvaror, så kallade 'concept stocks', som stigit kraftigt i år och som har mycket höga värderingar. Skulle en eller flera av dessa bolag förlora investerarnas gunst är fallhöjden betydande och kan påverka aktiemarknaderna i dess helhet", avslutar Knafve månadskommentaren.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S backade 2,4 procent i juli, Merck, Hansa Medical och Medtronic sänken

03 August 2017


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) sjönk med 2,36 procent i juli och har därmed stigit med 18,92 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Månaden har präglats av bolagsrapporter för det andra kvartalet men även av en fortsatt försvagning av den amerikanska dollarn, skriver förvaltaren Henrik Rhenman.

Vad gäller fondens utveckling under månaden kom de bästa bidragen från innehaven i Neuroderm, Dynavax och Alexion. De sämsta bidragsgivarna var Merck, Hansa Medical och Medtronic.

Neuroderm steg i kölvattnet av ett uppköp från Mitsubishi Tanabe Pharma. Biotechbolaget Dynavax gynnades av ett FDA-godkännande medan Alexion kom med en överraskande stark kvartalsrapport.

Tyska Mercks aktie fortsatte tyngas av att bolagets IT-materialsegment gått in i en hårdare konkurrenssituation samtidigt som man drabbas särskilt hårt av den försvagade dollarn. Svenska Hansa Medical tyngdes av vinsthemtagningar. Medtronic drabbades ett bolagsspecifikt IT-haveri i juni, vilket under juli innebar att man meddelade att den kommande rapporten för andra kvartalet kan komma att bli svagare än förväntat, skriver Rhenman.

Förvaltaren är optimistisk gällande fondens förutsättningar att kunna leverera stark avkastning under den resterande delen av året, trots att den avkastat betydligt bättre än index sedan årets början.

"Trots den anmärkningsvärt starka utvecklingen tror vi på en fortsatt god utveckling för resten av året. Kongressen har lagt ner diskussionen om läkemedelspriser, en nedläggning av Obamacare är numera politiskt omöjlig, tillväxtmarknadernas efterfrågan stiger ånyo och flera lyckade lanseringar bidrar till en stabil tillväxt. En P/E-expansion bör kunna äga rum", avslutar Rhenman månadskommentaren.

https://rhepa.se/wp-content/uploads/2017/08/Monthly-Report-Rhenman-Healthcare-Equity-LS-201707-SWE.pdf

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S tappade 0,4 procent i juni, kort Netflix och Apple

06 July 2017


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) tappade 0,4 procent i juni och är därmed ned 0,36 procent sedan årets början. Sedan fondens start i september 2016 summerar uppgången till 3,98 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största innehav var i fallande ordning Nestlé, Janus Henderson Group, JP Morgan Chase, BNP Paribas och Banco Santander.

Störst bidragsgivare var fondens kortposition i Netflix. Trots avsaknad av bolagsspecifika nyheter föll Netflix aktie, som under året haft en mycket stark utveckling. Fondbolaget pekar på att det inte finns samma inlåsningseffekt av kunder som hos jämförbara digitala tjänster.

Detta faktum tvingar Netflix att anskaffa och behålla prenumerationer genom att ständigt producera mer eget innehåll till hög kostnad och det öppnar även dörren för en mängd konkurrenter.

Fondens näst största bidragsgivare var kortpositionen i Apple. Det återstår att se om bolaget kan upprätthålla sina höga priser när konkurrenterna (framförallt i Asien) numera helt kommit ikapp (och i vissa fall förbi) Apple design- och prestandamässigt, skrivs det i månadsrapporten.

Bland fondens sämsta bidragsgivare återfanns två bryggerier; Asahi Group och AB Inbev. I utgången av månaden hade fonden en exponering på långsidan om 72 procent och en exponering på kortsidan om 10 procent, vilket medför att fonden är nettolång med 62 procent.

Fondbolaget konstaterar att världens aktiemarknader alltsedan den kraftiga uppgången i februari rört sig sidledes eller nedåt. Detta är särskilt tydligt för europeiska investerare med innehav i amerikanska aktier, där dollarförsvagningen urholkat avkastningen. Rhenman Partners pekar även på att varierande börsutveckling för olika sektorer uttrycker stora olikheter i förväntningar mellan sektorer och har lett till betydande värderingsskillnader.

Avslutningsvis anser inte Rhenman Partners att den övergripande värderingen av världens börser är oroväckande hög mot bakgrund av en stabil konjunktur, god vinstutveckling och fortsatt låga räntor, och givet en fortsatt stark vinsttillväxt bör många sektorer uppvisa en god utveckling framöver.


https://rhepa.se/wp-content/uploads/2017/07/Monthly-Report-Rhenman-Global-Opportunities-LS-201706-SWE.pdf

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S steg 9,82 procent i juni

06 July 2017


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg 9,82 procent i juni, vilket medför att uppgången sedan årets början summerar till 22,19 procent. Det framgår av ett månadsbrev.

Den mycket svaga utvecklingen för hälso- och sjukvårdssektorn i maj förbyttes mot en lika stark utveckling i juni. Den enklaste och mest rimliga förklaringen var att vinsthemtagningar skedde, ”sell in May and go away” i kombination med att spekulanter avvecklade positioner inför den viktiga cancerkonferensen ASCO, skriver Rhenman Partners.

Fondbolaget påpekar att bristen på företagsrapporter och större politiska förvecklingar föranlett ett förnyat fokus på centralbanken och hur den väljer att agera. I mitten av månaden höjde den amerikanska centralbanken som väntat sin styrränta med en kvarts procentenhet. Investerarna såg dock anledning att tvivla på den framtida takten på räntehöjningar. I kombination med ett uttalande från Mario Draghi ledde detta till en kraftig förstärkning av euron mot den amerikanska dollarn.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Exelixis, Novocure och Horizon. Sämsta bidragsgivare var Roche, Galapagos och Shire. Specialty pharmabolaget Horizon, som varit fondens sämsta bidragsgivare i år, tog revansch i juni. Ett par olika analytiker i marknaden lyfte fram aktien som undervärderad även om man helt skulle skriva ned primärvårdssidan av verksamheten, skriver fondbolaget.

Den pågående politiska processen att reformera Obamacare i USA kommenteras i månadsbrevet, varav Rhenman Partners bedömer att de tänkbara utfallen är generellt sett positiva.

"Många generalister är skeptiska till att investera i hälso- och sjukvårdsaktier innan ett färdigt lagförslag röstats fram av kongressen. Vi ser olika troliga framtida scenarion och bedömer dessa vara på optimistens sida. I själva verket finner vi att det mest negativa scenariot är att Obamacare förblir intakt. Skälet till detta är att i så fall minskar förutsättningarna för en genomgripande skattereform, något som skulle vara negativt för amerikanska aktier som helhet.", skriver fondbolaget i månadsbrevet.

Fonden har uppvisat en genomsnittlig årlig avkastning om 21 procent sedan fonden startade.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Global Opportunities L/S tappade 1,4 procent i maj, amerikanska banker tyngde

08 June 2017


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) tappade 1,36 procent i maj och är därmed i princip oförändrad sedan årets början. Sedan fondens start i september 2016 summerar uppgången till 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden har fonden påverkats negativt av såväl långa som korta exponeringar.

De främsta positiva bidragsgivarna fanns inom sektorerna IT och dagligvaror. Innehavet i det svenska kommunikationsteknikbolaget Ericsson gynnades av att aktivistinvesteraren Cevian Capital köpte på sig aktier i bolaget. Den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé utvecklades också starkt i spåren av ett ökat intresse för defensiva dagligvaruaktier. Innehavet i den japanska spelproducenten Square Enix steg på förhoppningar på bolagets pipeline av nya speltitlar under kommande år.

Bland negativa bidrag fanns amerikanska banker som sjönk på förnyad oro gällande Trumps förmåga att driva igenom tidigare utlovade skattereformer, vilka förväntas gynna sektorn. Bland individuella bolag meddelade dessutom JP Morgan att bankens tradingintäkter skulle komma att sjunka. Innehaven i det japanska rederiet Mitsui OSK Lines och det amerikanska bioteknikbolaget Gilead tyngde också fondens resultat under månaden.

Framåt ser fondens förvaltare Staffan Knafve att stabila konjunkturutsikter och positiv vinstutveckling borgar för fortsatt styrka på världens aktiemarknader. Han pekar samtidigt på att det föreligger värderingsskillnader mellan sektorer efter det att teknologirelaterade stigit kraftigt samtidigt som många andra sektorer varit oförändrade eller sjunkit under senare tid.

"Teknologi värderas således mycket högt medan många andra sektorer är rimligt eller till och med lågt värderade. Även om det finns en osäkerhet för vad som kan hända när teknologirallyt tar slut känner vi ingen större oro för marknaderna som helhet", skriver förvaltaren.

https://rhepa.se/wp-content/uploads/2017/06/Monthly-Report-Rhenman-Global-Opportunities-LS-201705-SWE.pdf

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S tappade 7,8 procent i maj, svag dollar och exponering mot bioteknik bidrog negativt

07 June 2017


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) tappade 7,8 procent i maj, vilket medför att uppgången sedan årets början summerar till 12,7 procent. Det framgår av ett månadsbrev.

I en kommentar skriver förvaltaren Henrik Rhenman att det var ett antal faktorer som bidrog till den negativa avkastningen under månaden. Bland dessa nämns en svagare dollar i förhållande till euron, nedgångar inom biotekniksektorn samt en hög nettoexponering i kombination med större nedgångar i enskilda aktier.

De bästa bidragsgivarna under månaden var Hansa Medical, Ambu och Regeneron medan innehaven i Horizon, Endologix och Nevro tyngde resultatet.

Det svenska biotechbolaget Hansa Medical, som haft ett starkt år, fortsatte sin uppgång i maj efter att man beviljats tillgång till Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s process för prioriterade läkemedel. Det danska medtechbolaget Ambu steg på en stark kvartalsrapport och det amerikanska biotechbolaget Regeneron börjar återfå sitt goda anseende på börsen tack vare bland annat en lyckat produktlansering tillsammans med Saofi, skriver Rhenman.

I en kommentar till de negativa bidragen skriver förvaltaren att Horizon sjönk på oro kring dess verksamhet mot primärvården som visade på svaghet i kvartalsrapporten. Det amerikanska medtechbolaget Endologix föll kraftigt efter att bolaget meddelade att deras nya och mest innovativa produkt sannolikt blir två år försenad på den amerikanska marknaden. Medtechbolaget Nevro föll på en kvartalsrapport som visade på viss växtvärk, skriver Rhenman.

Förvaltaren har en fortsatt positiv syn på hälsovårdssektorn och menar att nedgången under månaden ska ses som en kortsiktig rekyl.

"Vår optimism är obruten och vi anser att rekylen har stora likheter med den som uppstod i samband med det amerikanska valet, det vill säga kort, intensiv samt sentimentsdriven", avslutar Rhenman månadskommentaren.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Global Opportunities backade 0,2 procent i april, informationsteknologi och energi tyngde

08 May 2017


Rhenman Global Opportunities L/S RC1 SEK backade med 0,2 procent i april, vilket innebär att fonden stigit med 1,4 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens resultat tyngdes under månaden av innehav inom sektorerna informationsteknologi och energi medan industriföretag, banker samt hälso- och sjukvårdsbolag bidrog positivt.

Sammantaget gav fondens långa positioner ett positivt resultatbidrag (0,1 procent) medan korta positioner hade en negativ resultatpåverkan (-0,3 procent).

Fondens tre bästa bidragsgivare återfanns främst i konjunkturkänsliga sektorer och banker. Ett av fondens två svenska innehav, Sandvik, kom med en överraskande stark rapport. Detta gällde även Volkswagen, som för övrigt kom med en så kallad omvänd vinstvarning, och det franska verkstadsbolaget Schneider Electric. Samtliga kunde rapportera såväl stigande vinster som förbättrad efterfrågan, skriver förvaltaren Staffan Knafve.

Bland fondens sämsta bidragsgivare märktes det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton, IBM samt en kortposition i Netflix som fonden nyligen initierat.

"Halliburton sjönk huvudsakligen som en effekt av osäkra utsikter för oljepriset. IBM backade efter en kvartalsrapport som var svagare än väntat. Den nytagna kortpositionen i Netflix blev också en belastning när kursen, trots en redan mycket hög värdering, fortsatte att stiga efter en ökning av abonnentbasen", skriver Knafve.

Förvaltaren anser att aktiemarknaderna inte är överdrivet högt värderade trots uppgångar under årets inledning, han menar dock att uppgångar inom vissa sektorer, såsom teknologi och sällanköpsvaror, varit väl tilltagna och medfört höga värderingar.

"En bidragande faktor till detta är de stora nettoinflöden som noterats i indexprodukter. Bakslag för dessa bolag och dess aktiekurser kan få ett stort genomslag på aktiemarknaderna som helhet", avslutar förvaltaren.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 1,0 procent i april, Faron, Novo Nordisk och Biomarin bästa innehav

08 May 2017


Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK steg med 1,0 procent i april och har därmed avkastat 22,2 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport.

Under månaden märktes positiva bidrag från ett par nordiska innehav; finska Faron och danska Novo Nordisk.

Faron, som utvecklar läkemedel mot i första hand chocklunga, en allvarlig akut lungsjukdom, har tidigare varit under investerarnas radar men har i år uppmärksammats med kraftigt stigande aktiekurs som följd, skriver förvaltaren Henrik Rhenman.

I fallet Novo Nordisk har diabetesjättens aktiekurs återhämtat sig från ett svagt 2016, där hårdnande konkurrens på framförallt den amerikanska insulinmarknaden påverkade kursen negativt. Begynnande tecken på att prispressen på marknaden för bolagets produkter kan ha mjuknat gynnade aktien under månaden, skriver Rhenman. Biotechbolaget Biomarin fick godkänt både i Europa och USA för ett nytt särläkemedel för behandling av den ovanliga genetiska defekten Battens sjukdom, detta godkännande kom något tidigare än vad marknaden hade förväntat sig och mottogs positivt.

Bland negativa bidrag under månaden märktes innehavet i Nektar, som föll tillbaka efter en mycket stark utveckling i mars, då aktien dubblades efter positiva data. Även innehaven i Intra-Cellular och Incyte tyngde fondens resultat.

I en marknadsprognos skriver Rhenman att förseningen av reformeringen av Obamacare är i sig varken särskilt negativ eller positiv för fondens innehav med undantag för sjukhusen. Förvaltaren menar att hälsovårdssektorn framöver kan komma att gynnas av en reform som fokuserar på självriskfrågan och dess finansiering.

"Enligt representanter för läkemedelsindustrin har Trump-administrationen förstått att detta är en huvudfråga och industrin vill gärna vara med och finansiera lägre självrisker för patienterna. Kortsiktigt vore detta en mycket intressant lösning som kan leda till stark sektorutveckling senare under året", avslutar Rhenman.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här. (http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Läs mer

Rhenman & Partners utökar förvaltningen med Susanna Urdmark från Bluefish

02 May 2017


Kapitalförvaltaren Rhenman & Partners har rekryterat Susanna Urdmark som ny portföljförvaltare. Hon kommer framöver att förvalta Rhenman Healthcare Equity L/S tillsammans med Henrik Rehnman. Det framgår av ett ett pressmeddelande.

Susanna Urdmark kommer närmast från läkemedelsbolaget Bluefish Pharmaceuticals där hon sedan 2007 varit verksam som finansdirektör, CFO. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som portföljförvaltare vid Handelsbanken Asset Management, samt som sektoranalytiker på Handelsbanken Capital Markets och Carnegie.

Rhenman Healthcare Equity L/S har fokus på börsnoterade bolag inom läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och vård.

”Hälsovårdssektorns fortsatta expansion och globalisering ställer allt högre krav på förvaltningen. Fonden kommer också att få allt större möjligheter att ta korta positioner när sektorn framöver uppnått en mer normaliserad värderingsnivå. Även detta ökar kraven på organisationen. Rekryteringen av Susanna är därför strategisk i flera bemärkelser och det är särskilt roligt att få välkomna en person vars framgångsrika karriär jag fått följa under lång tid”, säger fondförvaltaren Henrik Rhenman i en kommentar.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läs mer