Klagomål

Om du har klagomål kring förvaltning eller andra tjänster hos oss kan du kontakta bolagets klagomålsansvariga via telefon, brev eller e-post. Vi har lagt ut vår klagomålshantering och den administreras av Anna Ramel, Anna Ramel AB, med följande kontaktuppgifter:

 

Det går även bra att kontakta bolagets vd:

Handläggningstiden är normalt två veckor och vi svarar vanligtvis skriftligen. Skulle du inte vara nöjd med utslaget kan du vända dig till någon av följande externa instanser:

Företagskunder har rätt att få sitt ärende prövat i skiljenämnd.