Legal information

RHENMAN & PARTNERS ASSET MANAGEMENT AB

Vänligen notera att SEB Fund Services S.A. sedan november 15, 2018 har införlivats i FundRock Management Company S.A.

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning – Rhenman & Partners Management AB

Information om ersättningar

Ersättningspolicy

Finansinspektionens tillstånd

Policy och instruktion vid val av motparter

Integritetspolicy

Årsredovisning-RPAM

Organisationsplan

Regarding the role of Rhenman & Partners Asset Management AB

Om bolaget – Organisation och styrning av verksamheten

Mångfaldspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Vänligen kontakta oss för uppdaterade finansiella rapporter.

 

 

 

Det är viktigt att notera att Rhenman & Partners enbart är portföljförvaltare för fonderna. Rhenman & Partners har inte tillstånd att lämna och lämnar inga investeringsrekommendationer till investerare. Investerare och potentiella investerare som överväger att investera i fonderna, bör diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.