Styrelsemedlemmar

 • Hans Wigzell

  PROFESSOR HANS WIGZELL

  STYRELSEORDFÖRANDE

  Professor i immunologi, Karolinska institutet. Tidigare rektor för Karolinska institutet, Chef för Smittskyddsinstitutet, Statens bakteriologiska laboratorium och ordförande för Karolinska institutets Nobelkommitté. Medlem i Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

  Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 5 st

 • BIRGITTA STYMNE GÖRANSSON

  BIRGITTA STYMNE GÖRANSSON

  STYRELSELEDAMOT

  Civilingenjör i kemi/bioteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och MBA Harvard Business School.Styrelseledamot i Elekta, Midsona, Pandora samt Sportamore, styrelseordförande i BCB Medical Oy. Tidigare flera VD-uppdrag och ledande befattningar inom svenskt näringsliv; t.ex. VD för Memira Group, COO på Telefos, managementkonsult på McKinsey, produktchef Gambro.

  Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 7 st

 • Håkan Åström

  HÅKAN ÅSTRÖM

  STYRELSELEDAMOT

  Hedersdoktor i medicin och civilekonom. Styrelseordförande i Affibody Medical AB, PledPharma AB och 20 North Street (RP) AB och Med Universe AB. Tidigare styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB, (SOBI), Orexo AB och Ferrosan AS. Vd för Pharmacia Kabi AB och Astra Pharmaceutical Ltd. Flera andra tidigare ledande tjänster i läkemedelsindustrin.

  Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 5 st

 • GÖRAN NORDSTRÖM

  GÖRAN NORDSTRÖM

  STYRELSELEDAMOT

  Grundare och vd, Rhenman & Partners. Tidigare chef för Private Banking, Kaupthing Bank Sverige. Vd, Carnegie Asset Management AB. Vd, Carnegie Pension Consulting. Vice vd, Midland Montague Bank/HSBC. Portföljansvarig, Handelsbanken Asset Management. Skatteexpert, Länsstyrelsen i Stockholms län.

  Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 3 st

 • HENRIK RHENMAN

  HENRIK RHENMAN

  STYRELSELEDAMOT

  Biokemist, Kungliga Tekniska högskolan och civilekonom, Handelshögskolan. Grundare och förvaltningschef, Rhenman & Partners. Tidigare grundare & CIO, Carnegie Healthcare Funds, Carnegie Investment Bank. Vd, portföljansvarig, SG Cowen, Boston. Portföljansvarig, SEB Pharmaceutical Fund. Analyschef, Hagströmer & Qviberg.

  Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 2 st

 • CARL GREVELIUS

  CARL GREVELIUS

  SEKRETERARE

  Grundare och marknadschef, Rhenman & Partners. Tidigare portföljansvarig, Carnegie Investment Bank, Stockholm. Grundare och portföljansvarig, Absolute Plus, Zürich. Aktieanalytiker, ABG Sundal Collier, London och Zürich. Portföljstrateg, Fidelity Investments, Luxembourg och London.