Rhenman Global Opportunities L/S

Rhenman Global Opportunities L/S

Rhenman Global Opportunities L/S är en global, aktivt förvaltad long/short med positiv grundsyn över en konjunkturcykel. Vi anser att bedömning av region och sektor är lika viktigt som enskilda aktieurval.

Fonden gör sina investeringar baserat på aktiva val av regioner och sektorer, helt oberoende av index. Fonden har 35-50 positioner, företrädesvis i större bolag. Ungefärlig placeringshorisont för långa innehav är 2-4 år, medan den för kortpositioner typiskt sett är 6 månader upp till 2 år. Fonden har en positiv grundsyn över en konjunkturcykel, med en typisk nettoexponering på 50-90%.

De senaste åren har fokus legat på passiv indexförvaltning och tekniskt orienterade produkter, samtidigt som det är svårt att få avkastning på ränteplaceringar. Det är mot denna bakgrund som vi har bestämt oss för att gå ”back to basics”, det vill säga ett aktivt globalt L/S-aktiemandat, med målet att ge 7-8% årlig nettoavkastning.