Expertråd

Fondens förvaltare arbetar nära ett råd med välrenommerade experter och marknadsbedömare, som förser förvaltarna med en fördjupad kunskap om de globala finansmarknaderna.

 

RÅDET FÖRSER FÖRVALTARNA MED FÖRDJUPAD KUNSKAP

Som ett stöd i sitt arbete har fondens förvaltare tillgång till ett Advisory Board. Detta råd, som består av tre externa ledamöter med lång och bred erfarenhet av ekonomi, finans och politik, sammanträder med förvaltarna sex gånger per år. Agendan för dessa möten bestäms av fondens förvaltare och avhandlar aktuella skeenden som kan påverka samhällsekonomin i allmänhet och enskilda sektorer och regioner i synnerhet.  Förutom vid dessa sammanträden sker en viss löpande kontakt med rådets ledamöter vid behov.

 

 

 • EWA BJÖRLING

  EWA BJÖRLING

  Bland annat styrelseledamot i SCA och BioGaia samt handelsminister åren 2007-2014

 • JAN RISBERG

  JAN RISBERG

  Oberoende finansiell rådgivare med över 25 års erfarenhet från internationella kapitalmarknader, bland annat på Aros, SEB Enskilda och Ledstiernan.

 • HENRIK MITELMAN

  HENRIK MITELMAN

  Marknadsanalytiker och strateg, samt bland annat marknadskrönikör i Dagens industri och f.d. analyschef på SEB.