Fondfakta

Fondfaktablad (Key Investor Information Document – KIID):

Prospekt:

Basvaluta

EUR

Köp/försäljning av fondandelar:

Anmälan om köp/försäljning görs via ditt ombud cirka 6-8 affärsdagar före sista affärsdagen i månaden. Hör med ditt ombud för exakt antal dagar.

Fondklasser:

(R) Retail class (privatkunder)
(I) Institutional class (juridiska personer)

Minsta insättning:

RC1 (SEK) = 500
RC9 (SEK) = 2 500 000
IC1 (EUR) = 100 000
IC1 (SEK) = 1 000 000

Minsta påföljande investering:

Ingen nedre gräns

Fast förvaltningsavgift:

Utöver fast förvaltningsavgift tillkommer administrativa avgifter och eventuell prestationsbaserad avgift. För detaljerad information se KIID samt prospektet (part B, B14-18).

RC1 (SEK) = 2 %
RC9 (SEK) = 0.7 %
IC1 (EUR) = 1.5 %
IC1 (SEK) = 1.5 %

Benchmark:

Euribor 90D

Prestationsbaserad avgift:

Utöver prestationsbaserad avgift tillkommer fast förvaltningsavgift och administrativa avgifter. Fonden tillämpar high-water mark. För detaljerad information se KIID samt prospektet (part B, B14-18).

RC1 (SEK) = 20%
RC9 (SEK) = 20%
IC1 (EUR) = 20%
IC1 (SEK) = 20%

Utdelning:

Ingen utdelande fondklass är aktiverad i nuläget.

Legal struktur:

Rhenman & Partners fond ingår i FundRock Management Company S.A.:s fondparaply och är organiserad som en paraplyfond, en så kallad FCP (Fonds Commun de Placement), enligt Del II i den luxemburgska lagen från den 17 december 2010 om åtaganden för kollektiva investeringar. Fonden räknas som en alternativ investeringsfond i enlighet med 2010 års lag och i enlighet med den luxemburska lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder från den 12 juli 2013.

Fondförvaltningsbolag:

FundRock Management Company S.A.

Portföljförvaltare:

Rhenman & Partners Asset Management AB

Placerings- och distributionsombud:

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Prime Broker:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Depåbank och betalningsombud:

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Revisor:

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Svensk registrering:

Ja, sedan 8 juni 2016

ISIN:

RC1 (SEK) = LU1346219402
RC9 (SEK) = LU1339365303
IC1 (EUR) = LU1346219667
IC1 (SEK) = LU1346220160

Bloomberg-ticker:

RC1 (SEK) = RGLOPR1 LX
RC9 (SEK) = RGLOPR9 LX
IC1 (EUR) = RGLOPC1 LX
IC1 (SEK) = RGLOPI1 LX

Lipper Reuters-ticker:

RC1 (SEK) = 68373110
RC9 (SEK) = 68373115
IC1 (EUR) = 68373122
IC1 (SEK) = 68373081

Telekurs-ticker:

RC1 (SEK) = 32744421
RC9 (SEK) = 32744420
IC1 (EUR) = 32744428
IC1 (SEK) = 32744302