Månadsrapporter

Vi publicerar ett månatligt nyhetsbrev på både engelska och svenska för att hålla våra kunder och andra intressenter informerade om fondens status.
Nyhetsbreven innehåller såväl aktuell fondinformation som andra uppgifter av betydelse för aktiemarknaden i allmänhet och för sjukvårdssektorn i synnerhet.
Det senaste nyhetsbrevet finns alltid på vår webbplats. Om du vill prenumerera på våra kommande nyhetsbrev, gör du det enklast genom att klicka här.