Strategi

Fonden gör sina investeringar baserat på aktiva val av regioner och sektorer, helt oberoende av index. Fonden har 35-50 positioner, företrädesvis i större bolag. Ungefärlig placeringshorisont för långa innehav är 2-4 år, medan den för kortpositioner typiskt sett är 6 månader upp till 2 år. Fonden har en positiv grundsyn över en konjunkturcykel, med en typisk nettoexponering på 50-90%.