Fondfakta

Fondfaktablad (Key Investor Information Document – KIID):

Basvaluta:

EUR

Köp/försäljning av fondandelar:

Anmälan om köp/försäljning görs via ditt ombud cirka 6-8 affärsdagar före sista affärsdagen i månaden. Hör med ditt ombud för exakt antal dagar.

Fondklasser:

(R) Retail class (privatkunder)
(I) Institutional class (juridiska personer)

Minsta insättning:

RC1 (SEK) = 500
RC2 (SEK) = 2 500 000
RC1 (EUR) = 2 500
IC1 (EUR) = 250 000
IC2 (SEK) = 50 000 000
IC1 (USD) = 300 000
IC2 (USD) = 6 000 000
IC3 (EUR) = 5 000 000
ID1 (SEK) = 100 000

Minsta påföljande investering:

Ingen nedre gräns

Fast förvaltningsavgift:

Utöver fast förvaltningsavgift tillkommer administrativa avgifter och eventuell prestationsbaserad avgift. För detaljerad information se KIID samt prospektet (part B, A14-18).

RC1 (SEK) = 2 %
RC2 (SEK) = 1,5 %
RC1 (EUR) = 2 %
IC1 (EUR) = 1,5 %
IC2 (SEK) = 1 %
IC1 (USD) = 1,5 %
IC2 (USD) = 1 %
IC3 (EUR) = 1,5 %
ID1 (SEK) = 1,5 %

Benchmark:

Euribor 90D

Prestationsbaserad avgift:

IC2 (SEK) och IC2 (USD) = kvartalsvis/individuell, övriga fondklasser = kvartalsvis/kollektivt. Fonden tillämpar high-water mark.

Utöver prestationsbaserad avgift tillkommer fast förvaltningsavgift och administrativa avgifter. För detaljerad information se KIID samt prospektet (part B, A14-18).

RC1 (SEK) = 20%
RC2 (SEK) = 20%
RC1 (EUR) = 20%
IC1 (EUR) = 20%
IC2 (SEK) = 20%
IC1 (USD) = 20%
IC2 (USD) = 20%
IC3 (EUR) = 10%
ID1 (SEK) = 20%

Utdelning:

Endast fondklass ID1 (SEK) är utdelande

Hard close:

EUR 1bn

Legal struktur:

Rhenman & Partners fond ingår i FundRock Management Company S.A.:s fondparaply och är organiserad som en paraplyfond, en så kallad FCP ( Fonds Commun de Placement ), enligt Del II i den luxemburgska lagen från den 17 december 2010 om åtaganden för kollektiva investeringar. Fonden räknas som en alternativ investeringsfond i enlighet med 2010 års lag och i enlighet med den luxemburska lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder från den 12 juli 2013.

Fondförvaltningsbolag:

FundRock Management Company S.A.

Portföljförvaltare:

Rhenman & Partners Asset Management AB

Placerings- och distributionsombud:

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Prime Broker:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Depåbank och betalningsombud:

Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 

Revisor:

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Svensk registrering:

Ja, sedan 5 november 2009

ISIN:

RC1 (SEK) = LU0417597712
RC2 (SEK) = LU0417598017
RC1 (EUR) = LU0417597555
IC1 (EUR) = LU0417598108
IC2 (SEK) = LU0417598793
IC1 (USD) = LU0417598280
IC2 (USD) = LU0417598520
IC3 (EUR) = LU0434614789
ID1 (SEK) = LU0417599098

Bloomberg-ticker

RC1 (SEK) = RHLSRC1 LX
RC2 (SEK) = RHLSRC2 LX
RC1 (EUR) = RHLERC1 LX
IC1 (EUR) = RHLEIC1 LX
IC2 (SEK) = RHHIC2S LX
IC1 (USD) = RHUIC1A LX
IC2 (USD) = RHUIC2U LX
IC3 (EUR) = RHHCIC3 LX
ID1 (SEK) = RHHCID1 LX

Lipper Reuters-ticker:

RC1 (SEK) = 68014067
RC2 (SEK) = 68015239
RC1 (EUR) = 65147589
IC1 (EUR) = 65147588
IC2 (SEK) = 68204997
IC1 (USD) = 68305812
IC2 (USD) = 68265724
IC3 (EUR) = 68014068
ID1 (SEK) = 68153820

Telekurs-ticker

RC1 (SEK) = 10239523
RC2 (SEK) = 10239528
RC1 (EUR) = 10034567
IC1 (EUR) = 10034579
IC2 (SEK) = 20323930
IC1 (USD) = 26812813
IC2 (USD) = 24456000
IC3 (EUR) = 10283697
ID1 (SEK) = 18491109