Förvaltarteam

Fondens mål är att generera en årlig genomsnittsavkastning på minst 12 procent vilket ställer höga krav på förvaltarnas kunskap och erfarenhet.

 

Våra förvaltare har lång erfarenhet…

Ansvariga för förvaltningen är Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Henrik är biokemist i grunden och har över 25 års erfarenhet av kapitalförvaltning inom healthcare-sektorn, både stationerad i Sverige och USA. Fondens stora framgångar beror till stor del på hans kompetens och det unika arbetssätt som han har utvecklat. Susanna Urdmark är civilekonom med över 20 års erfarenhet av sektorn.

 

…och ett unikt arbetssätt

En bidragande orsak till fondens stora framgångar är förvaltarnas samarbete med vårt vetenskapliga råd. Rådets ordförande är professor Sten Nilsson och medlemmarna är väletablerade och praktiserande medicinska experter med ett stort kontaktnät av forskare och specialister över hela världen. Att få ta del av medlemmarnas medicinska expertis ger förvaltarna ovärderliga insikter och förståelse för bland annat kliniska prövningar samt nya läkemedel, tekniker och behandlingsmetoder. Det ger dem således ett ovärderligt underlag för deras investeringsbeslut.

Detta framgångsrika arbetssätt grundlade Henrik Rhenman redan under slutet av 90-talet då han för sin dåvarande arbetsgivare startade en global healthcare-fond, som under hans cirka tio år (1998–2008) som CIO (Chief Investment Officer) ökade i värde med hela 799 procent (mätt i USD). Därmed blev den världens bästa läkemedelsfond (enligt Bloombergs databas). Under samma tidsperiod steg världsindex bara med 40 procent.

 

VÅRA FÖRVALTARE

Våra framgångsrika förvaltare har lång erfarenhet och djup kunskap om healthcare-sektorn.

 

 • HENRIK RHENMAN

  HENRIK RHENMAN

  GRUNDARE / PORTFÖLJFÖRVALTARE (RHE L/S)

  Över 25 års erfarenhet av portföljförvaltning

  1999–2008 Grundare & CIO, Carnegie Healthcare Funds, Carnegie Investment Bank

  1997–1999 Vd, portföljansvarig, SG Cowen, Boston

  1991–1997 Portföljansvarig, SEB Pharmaceutical Fund

  1988–1991 Analyschef, Hagströmer & Qviberg

  1978–1988 Pharmacia, Alfa-Laval

   

  Utbildning: Biokemist, KTH samt Civilekonom, Handelshögskolan

 • SUSANNA URDMARK

  PORTFÖLJFÖRVALTARE (RHE L/S)

  Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2017
  Över 20 års erfarenhet i branschen.

  2007–2017  CFO, Bluefish Pharmaceuticals

  2005–2007 Portföljförvaltare, Handelsbanken Asset Management

  2001-2005 Sektoranalytiker, Handelsbanken Capital Markets

  1996-1998 Sektoranalytiker, Carnegie

   

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan