Vetenskapligt råd

 

Ett viktigt skäl till fondens stora framgångar är förvaltarnas samarbete med de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd.

 

Rådet förser förvaltarna med fördjupad kunskap

Det vetenskapliga rådet förser förvaltarna med en fördjupad kunskap om de vetenskapliga grunderna inom medicin, kliniska prövningar, användning, produkter, bolag och marknadstrender. Detta utgör ett ovärderligt underlag för förvaltarnas investeringsbeslut.

 

Medlemmarna har ett omfattande globalt kontaktnät

Rådsledamöterna har även ett omfattande nätverk av medicinska experter inom många olika områden, både i Sverige och utomlands. Totalt ingår hundratals framstående forskare och experter på vetenskapliga institutioner världen över i detta nätverk.

 

Experterna konsulteras regelbundet

Förvaltarna och det vetenskapliga rådet har fyra formella möten varje år med mer djuplodade diskussioner kring ämnen som förvaltarna har valt ut. Rådets arbete leds av dess ordförande, professor Sten Nilsson, med Henrik Rhenman som föredragande. Han begär in medlemmarnas expertis i ämnen som är aktuella för förvaltarna. Utöver de fastställda kvartalsmötena konsulteras de individuella rådsmedlemmarna löpande av förvaltarna.

 

 

Vetenskapliga rådet

Vårt sakkunniga vetenskapliga råd är ett viktigt redskap för vår portföljförvaltning. Medlemmarnas expertkunskap och globala kontaktnät bland specialister ger våra förvaltare ett ovärderligt underlag för sina investeringsbeslut.

 

 

 • Sten Nilsson

  PROFESSOR STEN NILSSON

  ORDFÖRANDE / PROFESSOR I ONKOLOGI

  Professor i Onkologi, och knuten till Karolinska institutet. Specialist i onkologi och nukleärmedicin. Tidigare ordförande i Svensk Onkologisk Förening (SOF), Svensk Förening för Nukleärmedicin (SFNM) och Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO). Har publicerat mer än 200 originalarbeten i den vetenskapliga litteraturen.

 • Bertil Hållsten

  PROFESSOR BERTIL HÅLLSTEN

  Hedersordförande/Professor

  Filosofie doktor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Professor vid Kungliga Skogshögskolan. Har tidigare innehaft olika befattningar inom kapitalförvaltning på SEB. Grundare och portföljansvarig för SEB Pharmaceutical Fund 1988–1992. Tidigare styrelseledamot i Conpharm, Karo Bio, Meda och Skandigen.

 • Tomas Olsson

  PROFESSOR TOMAS OLSSON

  PROFESSOR I NEUROLOGI

  Professor i neurologi, Karolinska institutet. Expert inom autoimmuna sjukdomar och sjukdomar i nervsystemet. Leder neuroimmunologisk forskning vid Centrum för molekylär medicin vid Karolinska sjukhuset. Chef för International Society of Neuroimmunology.

 • Peter Arner

  PROFESSOR PETER ARNER

  Professor i medicin

  Professor i medicin, Karolinska institutet. Expert inom metabolism, endokrinologi och invärtes medicin. Leder Lipidlaboratoriet på Karolinska institutet som forskar kring sjukdomar inom ämnesomsättning. Har publicerat över 400 vetenskapliga arbeten i internationella tidskrifter och är en av värdens mest citerade forskare i fetmarelaterade sjukdomar. Har fått flera renommerade vetenskapliga priser, bland annat Fernströms nordiska pris i medicin.

 • Fredrik Swahn

  FREDRIK SWAHN

  Doktor i medicin

  Överläkare i kirurgi vid Kirurgiska kliniken i Lund och är doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet (2012). Styrelseledamot i vetenskapsgruppen ANDRE, som ingår i den skandinaviska föreningen för gastrointestinal endoskopi (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy, SADE) och styrelseledamot i Svenska Gastroenterologisk Förenings (SGF:s) Endoskopiutskott.
  Har 14 års förflutet på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge som kliniskt verksam kirurg, lärare, föreläsare och kursgivare i kirurgi och endoskopi. Kliniskt profilområde är minimal-invasiv kirurgi via endoskopisk teknik. Har publicerat ett tjugotal artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

 • JAN LUNDBERG

  Professor i neurotransmission

  Tidigare professor vid farmakologiska institutionen, Karolinska institutet och hedersdoktor vid farm fak, Uppsala universitet med mer än 500 publikationer av vetenskapliga originalarbeten.Erhållit Fernström och Jahrepriserna. Tidigare global forskningschef AstraZeneca och forsknings/ utvecklingschef Eli Lilly med delaktighet i mer än 20 nya godkända läkemedel. En av grundarna till Aerocrine AB och för närvarande styrelsemedlem i 5 olika biotekbolag och Tuberculosis allience.