Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Global Opp L/S: +1,2 i aug, Qualcomm & Ericsson i täten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Augusti blev en bra börsmånad, trots handelskonflikt och fallande tillväxtmarknadsvalutor. En nyckelfråga för marknaderna framöver är hur länge den starka konjunkturen kan vara samt i vilken utsträckning handelskonflikterna kan komma att påverka företagens investeringsvilja och lönsamhet.
Det skriver Staffan Knafve, som förvaltar den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.
Fonden noterade en uppgång om 1,2 procent i augusti, medan jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) steg 3,4 procent omräknat i fondens basvaluta svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -3,7 procent per den 31 augusti, samtidigt som jämförelseindex stigit 7,9 procent.

Fondens utveckling sedan starten i augusti 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)
Under månaden återfanns halvledarbolaget Qualcomm återigen bland fondens bästa innehav och aktien steg drygt 7 procent. Som orsaker till kursuppgången nämner Staffan Knafve ett påbörjat aktieåterköpsprogram om totalt 30 miljarder dollar samt att bolagets samarbetspartners nu har fått tillgång till den nya mobila flaggskeppsplattformen. Qualcomms nya chip (uppföljaren till Snapdragon 845) är byggt för 5G och uppges bland annat ha en kompaktare design som ger ökad platseffektivitet, tillåta AI-beräkningar på enheten, ha bättre batteritid samt snabbare prestanda.
Näst bäst portföljbidrag i augusti kom från Ericsson, som även de är involverade i den kommande 5G-utrullningen. Förvaltaren konstaterar att aktien under månaden fortsatte upp efter den positiva andra kvartalsrapporten och skriver att ”investerarna tycks se allt mer ljus i tunneln tack vare överraskande goda resultatsiffror för Ericsson inom nätverk och ERS, där bolaget erbjuder operatörer en smidig övergång från 4G till 5G”. Vidare pekar Staffan Knafve på att bolaget förväntas gynnas av att både USA och Kina konkurrerar om att bli ledande på 5G-området.
Fondens kortposition i streamingbolaget Netflix slog mot avkastningen i augusti, då aktien återhämtade sig från det stora kursfall som följde på bolagets rapport för det andra kvartalet. Som möjlig orsak till kursuppgången nämner Staffan Knafve en rekommendationshöjning från ett mäklarhus. Uppgraderingen av aktien ska ha gjorts med hänvisning till data från webbsökningar, som går att tolka som en indikation på höga abonnentsiffror i det tredje kvartalet.
Utöver Netflixinnehavet bidrog spanska Banco Santander negativt till avkastningen i augusti. Banken har drygt 20 procent av sin utlåning på tillväxtmarknader och tog stryk av den breda nedgång som skedde i tillväxtmarknadsvalutor under månaden.
Förvaltaren noterar att investerare i augusti åter plockade upp den röda tråd som gällt under 2018, med visst undantag för juli. Nämligen att söka sig till USA och förhållandevis konjunkturokänsliga tillväxtbolag, något landet har en större andel av än Europa. Som orsak till detta nämner Staffan Knafve att den handelspolitiska osäkerheten, i kombination med Turkiets bekymmer, återigen ökade oron över ekonomin i Europa och på tillväxtmarknader.
Vad gäller framtidsutsikter pekar förvaltaren på att en stor fråga är hur länge den starka konjunkturen kan hålla i sig samt när och om ”de till synes oändliga” handelskonflikterna kommer påverka företagens investeringsvilja och lönsamhet. En annan viktig fråga är när amerikanska räntehöjningar kan komma att dämpa efterfrågan, enligt Staffan Knafve.
Dock är en stor del av det marknaden nu oroar sig för redan inprisad i många sektorer och regioner på aktiemarknaden och Rhenman & Partners ser därför en betydande kurspotential i fondens innehav, avslutar förvaltaren.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt