Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Global Opportunities – kapitalförvaltaren Janus Henderson och spelutvecklaren Square Enix bäst i fonden i maj

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S steg 0,13 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,96 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Staffan Knafve.

Kommunikationstjänster och industriföretag var de sektorer som gick bäst i maj, medan energi
och hälso- och sjukvård hade en negativ effekt på fonden. Fondens långa positioner hade en positiv utveckling medan de korta belastade fonden.

De bolag som gick bäst för månaden var kapitalförvaltaren Janus Henderson och spelutvecklaren Square Enix. De som gick sämst var energibolaget Royal Dutch Shell och den kinesiska storbanken ICBC.

Janus Henderson har en längre tid plågats av betydande utflöden, när dessa nu förfaller bidrar det till en mer positiv framtidssyn hos investerare. Bolaget presenterade även en kvartalsrapport som var bättre än förväntat.

Royal Dutch Shell rapporterade en kvartalsrapport som efter omständigheterna kan betraktas som stark, uppger förvaltarna. Bolaget sänke sin utdelning med 66 procent. Detta var första gången sen andra världskriget som Shell sänkte utdelningen. Orsaken är den historiska kraschen i oljemarknaden och den lägre bränsleefterfrågan som pandemin orsakar.

Förvaltarna spår att resultaten för nästa kvartal kommer att vara oerhört svaga.

”Även prognoserna för det tredje kvartalet lär vara försiktiga. Däremot finns det förväntningar på att året kommer att avslutas betydligt bättre än våren och sommaren. Detta skulle i sin tur leda till ett starkare 2021,och inte minst 2022. Frågan är vilket tålamod investerarna har och hur de tar emot eventuella bakslag. Samtidigt innebär det låga ränteläget att det i stor utsträckning saknas alternativ till aktier eller företagsobligationer”, avslutar förvaltarna.

Rhenman Global Opportunities L/S, % maj, 2020
Fond MM, förändring i procent 0,13
Fond i år, förändring i procent -18,96

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.