Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Global Opportunities L/S: intervju Staffan Knafve

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ärren från finanskrisen sitter djupt och den välbehövliga investeringscykeln har ännu inte riktigt kommit igång. Den globala handelskonflikten agerar bromskloss för företagen och det är viktigt att spelreglerna framåt blir klara. Samtidigt har många av riskerna prisats in och aktiemarknaden är inte särskilt dyr.
Det säger Staffan Knafve, som förvaltar Rhenman Global Opportunities L/S, i en intervju med Fonder Direkt.

Staffan Knafve. (Källa: Rhenman & Partners AM)
Den pågående handelskonflikten mellan USA och främst Kina och Europa är inget som bekymrar Staffan Knafve särskilt mycket på kort sikt. Dels är han av uppfattningen att det finns skevheter i handelsrelationerna mellan USA och resten av världen som nog bör adresseras. Samtidigt är förvaltaren förvissad om att Donald Trump är fullt medveten om vilka negativa konsekvenser ett eskalerande handelskrig skulle ha på den amerikanska ekonomin. Enligt Staffan Knafve är det tänkbart att presidentens retorik mer handlar om förhandlingstaktik samt av att hålla skenet uppe av ”a man that gets things done” inför det stundande mellanårsvalet.
USA:s ekonomi går för tillfället som tåget, med fullt kapacitetsutnyttjande och i princip inga lediga resurser. Att införa höga importtullar i ett sådant läge skulle leda till minskad köpkraft för den amerikanska konsumenten och påeldad inflation i form av dyrare importvaror, vilket är något ingen president önskar sig inför ett val, säger Staffan Knafve.
”Detta får mig att tro att presidenten ändå kommer göra en U-sväng, liknande den han gjorde med Nordkorea och med Juncker senast”, säger förvaltaren.
När Rhenman & Partners startade globalfonden i augusti 2016 gjordes det med grundantagandet att styrkan i den globala konjunkturen var underskattad, vilket bland annat skulle leda till stigande räntor. I detta scenario skulle aktiemarknadens aktörer överge tillväxtaktier till förmån för mer konjunkturdrivna värdebolag, var tesen. Vad som skedde var att konjunkturens styrka spelade ut enligt plan, men investerares törst efter tillväxt mattades inte av.
”Vi fick rätt angående den starka konjunkturen, men fel i att tillväxtbolagen fortsatte överprestera värde. Vi hade underskattat både styrkan och uthålligheten i denna trend”, säger Staffan Knafve.
Han ställer sig emellertid frågan om en större sektorrotation nu kan vara i antågande och pekar på att Facebooks, Twitters och Netflix stora fall i samband med de senaste kvartalsrapporterna visar hur känsliga dessa aktier har blivit för inbromsande tillväxt. Det vore i så fall goda nyheter för fonden, som innehar korta positioner i såväl Tesla som Netflix.
Angående den globala konjunkturens utsikter pekar Staffan Knafve på vikten av att företagsinvesteringarna tar fart.
”Jag tycker man hör mellan raderna hos företag att ’vi hade ju tänkt öka kapacitet i det och det, men vet nu inte om vi vågar, eftersom man inte vet vilka spelreglerna blir’. Ingen och särskilt inte företag gillar osäkerhet. Om det här blir en global problematik och företagen avstår från investeringar, då blir jag orolig. Men jag tror inte att vi är där riktigt än”, säger förvaltaren.
Staffan Knafve uppger att han är relativt lugn gällande börsutsikterna på grund av att en stor del av riskerna har prisats in. Samtidigt menar han att man får följa utvecklingen noga – de nödvändiga investeringarna får inte dröja för länge. Han tillhör dock inte de som tycker att marknaden är särskilt dyr.
”Det finns delar av marknaden som är väldigt dyr, men sen finns det stora delar som inte är anmärkningsvärt högt värderade och där man inte behöver ha särskilt många bra konjunkturella år för att motivera dagens kurser, och där dessa till och med tål en dip i konjunkturen. Jag tycker att vi äger bra bolag, som av allt att döma kommer ha en god utveckling under överskådlig framtid och som vi tycker är värda mer än vad vi köpte dem för”, säger förvaltaren.

”Vi tror att dagens oljepris om cirka 70 dollar reflekterar en balans mellan utbud och efterfrågan, och att det om något är mer sannolikt att priset går till 80 än 60. Samtidigt är många oljebolag prissatta som om oljepriset ska ligga på 50-55 dollar och så tror jag helt enkelt inte kommer vara fallet. De här bolagen kommer få mycket starka kassaflöden framöver och det faktum att oljepriset gick från drygt 110 till 30 dollar på två år fick bolagen att införa mycket bättre kostnadskontroll.”
Att äga oljebolag är dock inte helt okontroversiellt med tanke på vad forskningen säger om sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändring. Sommarens värmerekord har dessutom gett vind i seglen för branschens högljudda kritiker. Staffan Knafve har här en pragmatisk inställning.
”Oavsett vad man tycker om fossila bränslen, så kommer efterfrågan att finnas i ett antal årtionden till, oljebolagen kommer kunna tjäna väldigt mycket pengar och du kommer som aktieägare kunna få jättebra utdelningar. Och sen vid någon tidpunkt när oljeanvändningen de facto minskar, för någon gång gör den det, det är då man verkligen ska äga dem. För dels om de använder kassaflödena på ett vettigt sätt kommer de ha byggt upp alternativa energier, samtidigt som de helt kommer skrota investeringarna i fossila bränslen. De stora oljebolagen har det här på agendan. Om du tillverkar något som du vet inte är framtiden, så måste man planera för denna (även om den nog ligger ganska långt bort). BP är tidigt på detta, delvis då de varit tvungna på grund av Deepwater Horizon-skandalen, och även Shell adresserar de här frågorna. De amerikanska bolagen med Exxon och Chevron i spetsen verkar däremot mer intresserade av fortsatta investeringar i fossila bränslen”, säger han.

”Bolagen har sänkt sina break even-nivåer till följd av kostnadskontroll och kommer vara bra kassaflödesmaskiner även om priset går ner till 65 eller 60 dollar. Men går det under 60 är det något i grundanalysen om utbud och efterfrågan som måste börja ifrågasättas och därmed även dessa innehav. Oljeindustrin var tills alldeles nyligen en väldigt hatad sektor, liksom banksektorn fortfarande är.”

”Det är intressant, för i många fall handlar man i dag åtminstone de europeiska bankerna till nivåer i närheten av om inte rena krisvärderingar, så i alla fall värderingar som speglar implicita antaganden om att räntan aldrig kommer stiga, låneefterfrågan inte kommer finnas där och att vi snart har en ny finanskris. Detta anser jag vara väl pessimistiskt.”

”Det absolut viktigaste är att vi hittar rätt bland bolagen och gör rätt grundanalys för vilka sektorer som har möjlighet att utvecklas bättre eller sämre framöver. Du måste ha ett makroperspektiv på det hela. Med det sagt så finns det ingenting som slår ett bra bolag och får vi rätt i bolagen så kommer vi få rätt i våra ambitioner för fonden. Fonden har ett långsiktigt perspektiv – så länge vi tycker att bolagen utvecklas som vi vill kan vi, fastän det naturligtvis kan vara tråkigt på kort sikt, leva med att kurserna inte omedelbart går dit vi vill. Att en aktie till följd av sin sektortillhörighet för tillfället inte är populär betyder inte att det blir en dålig investering, tvärtom kan det ge möjligheter.”

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt