Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Global Opportunities L/S minskade 1,6 procent i september – förvaltaren spår ljus framtid för värdebolag

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S minskade 1,6 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Staffan Knafve.

Fondens bästa bidragsgivare blev under månaden den korta positionen i Tesla samt innehavet i kapitalförvaltaren Janus Henderson. På den negativa sidan fanns BNP Paribas och Halliburton.

”Månadens bästa bidragsgivare blev kortpositionen i Tesla. Bolaget blev denna månad förbisedda när aktieindexet S&P500 gjorde en mindre ommöblering, troligtvis på grund av bolagets oförmåga att gå med vinst utan subventioner. Tesla annonserade under månaden ett omvänt aktieåterköpsprogram värt 5 miljarder dollar, vilket kan ha bidragit ytterligare till säljtrycket”, skriver förvaltaren

22 september hade Tesla sin batteridag, som enligt förvaltarna inte levde upp till förväntningarna. Knafve menar att tidsramarna för bolagets ambitiösa mål visade sig vara längre väntat, vilket marknaden reagerade negativt på.

Angående innehavet i Janus Henderson lyfter förvaltaren att bolaget under året visserligen befunnit sig i en ogynnsam miljö där utflödena varit stora, men att bolagets starka finanser möjliggjort bibehållen utdelning och fortsatta aktieåterköp.

Den franska storbanken BNP Paribas såg en svag månad, vilket följde mönstret för hela sektorn. Knafve uppger att Federal Reserves och ECB:s beslut om att begränsa utdelningar och aktieåterköp har slagit hårt mot sektorn. Trots detta är förvaltaren positivt inställd till bolaget och nämner bland annat att bolagets andra kvartal var starkare än väntat.

Inför framtiden tror förvaltaren att värdebolag kan se ett uppsving på marknaden.

”Fonden har en tydlig inriktning på värdebolag och har därmed utvecklats svagt i den aktiemarknad som varit förhärskande hittills under 2020. Vi har stor respekt för de utmaningar som finns i världsekonomin, men när denna förbättras kommer innehavens inneboende kvalitet att leda till en betydande omvärdering”, avslutar Knafve.

Fondens största innehav var vid månasskiftet Nestlé, Qualcomm och Ericsson.

Rhenman Global Opportunities L/S, % september, 2020
Fond MM, förändring i procent -1,6
Fond i år, förändring i procent -21,6

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.