Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Global Opportunities L/S sjönk 1,77 procent i oktober – långa positioner belastade utvecklingen

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S minskade 1,77 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Sällanköpsvaror och banker bidrog positivt medan innehaven i energi och industriföretag
stod för de största negativa bidragen. Fondens bästa bidragsgivare under månaden var Ford samt Janus Henderson.

”Ford släppte under månaden en kvartalsrapport som överträffade förväntningarna
och redovisade bland annat ett två gånger så högt justerat rörelseresultat som för ett år sedan”. Detta enligt fondens förvaltare.

Under månaden tillträdde även Fords nya vd Jim Farley.

Fondens långa positioner belastade utvecklingen med 2,1 procent medan korta innehav
gav ett bidrag med 0,3 procent räknat i svenska kronor. De sämsta bidragsgivarna var Total och Sandvik.

”Den franska oljejätten Total var inget undantag när oljesektorn
hade ytterligare en tuff månad. Bland annat ökad virusoro, uppskjutna stimulanspaket i USA och återstart av Libyens oljefält påverkade oljesektorn negativt under månaden”.
De företag som fonden har investerat i har enligt fondens förvaltare hittills under 2020
bevisat sina kvaliteter.

”Även om efterfrågan i många fall har sjunkit sedan Covid-19 bröt ut har lönsamheten upprätthållits”.

Rhenman Global Opportunities L/S, % oktober, 2015
Fond MM, förändring i procent -1,77
Fond i år, förändring i procent -23,03

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.