Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Spelbranschen vinnare i coronatider – Rhenman Global Opportunities L/S

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S minskade 11,8 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 23,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Knafve.

Knafve skriver att de kraftiga börsfallen som tog fart i februari till följd av coronaviruset fortsatte i mars efter den ökade spridningen i Europa. Bland annat sitter stor del av världens befolkning i olika typer av karantän. Den svenska modellen med att få röra sig fritt är starkt ifrågasatt i vår omvärld.

Innehav i bank och energibolag bidrog mest negativt till månadens avkastning. Bäst klarade sig industribolag och bolag inom informationsteknologi.

Fondens långa positioner tyngde avkastningen medan de korta innehaven gav ett positivt bidrag. Mest positivt till avkastningen bidrog Square Enix och Ericsson med. Tyngde avkastningen mest gjorde BNP Paribas och Halliburton.

”Månadens bästa bidragsgivare blev den japanska spelutvecklaren Square Enix. Efterfrågan på underhållning i hemmet har stigit till följd av att många stannar hemma och väljer bort andra fritidsaktiviteter till förmån för till exempel film och videospel. Spelutvecklingsbranschen har dessutom klarat sig extra bra i dessa tider, tack vare att utvecklingen av nya spel i mångt och mycket kan fortgå”, skriver Knafve.

Fondens tre största innehav per utgången av perioden var Nestlé, Square Enix och IBM.

”Det har aldrig varit viktigare än nu att de bolag som fonden investerar i lever upp till ett antal kriterier. Det är till exempel bra marknadspositioner, möjlighet till framtida vinsttillväxt, starka balansräkningar och god utdelningskapacitet. Även om det för ögonblicket är svårt att värdera bolag eftersom intjäningen på kort sikt är osäker, är det vår uppfattning att fondens innehav för närvarande är alldeles för lågt prissatta”, skriver förvaltaren avslutningsvis.

Rhenman Global Opportunities L/S, % mars, 2020
Fond MM, föränding i procent -11,8
Fond i år, föränding i procent -23,1

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.