Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Arbetssätt och organisation

Strategi, analys och erfarenhet bygger förvaltningen

Fonden förvaltas av Staffan Knafve som har över 25 års erfarenhet som analytiker, strateg och global aktieförvaltare. Staffans långa erfarenhet har lagt grunden till den investeringsprocess med fokus på värdedriven och aktiv förvaltning som bedrivs inom RGO L/S idag.

Strukturerad investeringsprocess

RGO L/S investerar utifrån såväl en ”top down” makroanalys som en ”bottom up” bolagsanalys.

Top down-analysen används för att tillsammans med fondens advisory board identifiera attraktiva sektorer och regioner. Det ger ett brett investeringsuniversum utifrån vilket bolagsval görs.

Bottom up-analysen syftar därefter till att identifiera de bolag som fonden ska investera i. Analysen tar sin utgångspunkt i bolagets marknadsposition, strategi och finansiella status. Därutöver görs en bedömning av aktiens värderingspotential.

Våra förvaltare

Staffan Knafve

Portföljförvaltare (RGO L/S)
Anlitad av Rhenman & Partners sedan 2012
30 års erfarenhet av aktiemarknaden

Pontus Hörnby Liljeblad

Förvaltarassistent (RGO L/S)
Anställd på Rhenman & Partners sedan 2012

Strategi

Fonden gör sina investeringar baserat på aktiva val av regioner och sektorer, helt oberoende av index. Fonden har 35–50 positioner, företrädesvis i större bolag. Ungefärlig placeringshorisont för långa innehav är 2–4 år, medan den för kortpositioner typiskt sett är 6 månader upp till 2 år. Fonden har en positiv grundsyn över en konjunkturcykel, med en typisk nettoexponering på 50–90%.

Expertråd

Fondens förvaltare har återkommande möten med ett expertråd eller advisory board. Rådet fungerar som ett bollplank för att diskutera trender och händelser som påverkar fondens investeringar. Rådet diskuterar inte bolagsval specifikt, utan försöker snarare identifiera de makroekonomiska trender som kan bidra till att en viss sektor eller region överviktas eller underviktas.

Rådets ledamöter består av Sveriges tidigare handelsminister Ewa Björling som idag sitter som styrelseledamot i bland annat Essity och BioGaia. Jan Risberg, oberoende finansiell rådgivare med över 25 års erfarenhet av internationella kapitalmarknader. Och Henrik Mitelman, marknadsanalytiker, strateg och krönikör i Dagens Industri. Henrik arbetade tidigare som analyschef på SEB.

Expertrådet förser förvaltarna med fördjupad kunskap

Expertrådet

Ewa Björling

Ewa Björling

Bland annat styrelseledamot i Essity och BioGaia samt handelsminister åren 2007–2014.

Jan Risberg

Jan Risberg

Oberoende finansiell rådgivare med över 25 års erfarenhet från internationella kapitalmarknader, bland annat på Aros, SEB Enskilda och Ledstiernan.

Henrik Mitelman

Henrik Mitelman

Marknadsanalytiker och strateg. Bland annat marknadskrönikör i Dagens industri och f.d. analyschef på SEB.