Rhenman Healthcare Equity L/S

Fokus på Healthcare

Rhenman Healthcare Equity L/S. är en global long-biased hedgefond som återfinns i FundRock Management Company S.A. i Luxemburgs fondparaply med Rhenman & Partners Asset Management AB som portföljförvaltare. Fonden är fokuserad på Healthcare-sektorn och startades i juni 2009 och har avkastat  +427 procent sedan dess. Målet är att generera en årlig nettoavkastning över tid på minst 12 procent oberoende av aktiemarknadens utveckling. För närvarande ligger den genomsnittliga årsavkastningen på cirka 17 procent sedan fondstarten.

 

God diversifiering

Eftersom USA är en dominerande aktör inom healthcare-sektorn är vår aktieallokering vanligtvis c:a två tredjedelar USA och c:a en tredjedel övriga världen. Spridningen är normalt ungefär en fjärdedel i varje delsektor (läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och service), med ungefär en tredjedel vardera i små, medelstora respektive stora bolag. Hedgefondens fria placeringsregler ger oss betydligt större möjligheter jämfört med konventionella aktiefonder. Det betyder att vi har en god diversifiering och ett absolutavkastande mål. Det är också skälet till att vi inte jämför oss med något aktieindex utan siktar på att uppnå en positiv årsavkastning oavsett hur aktiemarknaden utvecklas.