Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

RHE L/S RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S

Klicka här för fondutveckling

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Per den: 29 oktober 2021

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)
November 2023
Fondens utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTARTSTARTDATUM
IC1 (EUR)804,107,06%-0,44%704,10%2009-06-22
IC3 (EUR)1017,817,12%0,25%917,81%2009-07-31
IC2 (SEK)667,373,67%1,30%567,37%2012-12-31
ID1 (SEK)Utdelande399,913,63%-2,95%299,91%2012-04-30
IC1 (USD)196,2710,48%1,75%96,27%2015-01-31
IC2 (USD)271,2110,53%2,22%171,21%2014-04-30
RC1 (EUR)686,317,01%-0,93%586,31%2010-08-31
RC1 (SEK)775,083,58%0,65%675,08%2009-06-22
RC2 (SEK)825,443,62%0,97%725,44%2009-06-22

 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fokus på hälso- och sjukvård

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S) är en flerfaldigt prisbelönt hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn. Fonden investerar globalt i bolag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och tjänster och har ett fritt placeringsmandat.

RHE L/S har som mål att generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning på minst 12 procent över tid, oberoende av aktiemarknadens utveckling. Den har i grunden en positiv exponering mot aktier men justerar aktivt risken utifrån förvaltarnas uppfattning om möjligheter och risker. Fonden kan såväl köpa som blanka aktier.

En sektor med stor potential

Healthcare-sektorn står sedan flera decennier för en stigande andel av världens BNP. I USA har andelen stigit till 18 procent av BNP. OECD-ländernas genomsnitt ligger på 12 procent. I tillväxtländer som Kina och Indien är andelen bara 5 respektive 4 procent, men där stiger andelen fort, vilket innebär stor potential.

Historiskt sett har aktier inom healthcare-sektorn också uppvisat en betydligt högre kursuppgång än aktiemarknaden generellt. Under perioden jan 1995 – okt 2018 avkastade MSCI World Healthcare Index 685 procent jämfört med 211 procent för MSCI World Index (ett brett världsindex för aktier), mätt i USD.

…som har möjligheter att fortsätta växa

Två megatrender som talar för fortsatt tillväxt för healthcare-sektorn, dels en allmänt stigande levnadsstandard i världen, dels en åldrande befolkning. Båda dessa trender för med sig fler välfärdssjukdomar, till exempel övervikt och diabetes. Störst potential finns i flera tillväxtländer, inte minst i Kina och Indien. Där genomförs ökade satsningar på hälso- och sjukvård, bland annat genom statliga sjukförsäkringar och förbättrad tillgång på sjukvård.