Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

RHE L/S RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S

Klicka här för fondutveckling

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Per den: 29 oktober 2021

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)
Maj 2023
Fondens utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTARTSTARTDATUM
IC1 (EUR)820,971,39%1,65%720,97%2009-06-22
IC3 (EUR)1035,261,46%1,97%935,26%2009-07-31
IC2 (SEK)694,103,21%5,36%594,10%2012-12-31
ID1 (SEK)Utdelande417,813,24%1,39%317,81%2012-04-30
IC1 (USD)195,88-2,07%1,54%95,88%2015-01-31
IC2 (USD)270,00-2,02%1,76%170,00%2014-04-30
RC1 (EUR)702,601,34%1,42%602,60%2010-08-31
RC1 (SEK)810,223,24%5,22%710,22%2009-06-22
RC2 (SEK)860,763,17%5,29%760,76%2009-06-22

 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fokus på hälso- och sjukvård

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S) är en flerfaldigt prisbelönt hedgefond med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn. Fonden investerar globalt i bolag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och tjänster och har ett fritt placeringsmandat.

RHE L/S har som mål att generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning på minst 12 procent, oberoende av aktiemarknadens utveckling. Den har i grunden en positiv exponering mot aktier men justerar aktivt risken utifrån förvaltarnas uppfattning om möjligheter och risker. Fonden kan såväl köpa som blanka aktier.

…som har möjligheter att fortsätta växa

Två megatrender som talar för fortsatt tillväxt för healthcare-sektorn, dels en allmänt stigande levnadsstandard i världen, dels en åldrande befolkning. Båda dessa trender för med sig fler välfärdssjukdomar, till exempel övervikt och diabetes. Störst potential finns i flera tillväxtländer, inte minst i Kina och Indien. Där genomförs ökade satsningar på hälso- och sjukvård, bland annat genom statliga sjukförsäkringar och förbättrad tillgång på sjukvård.

En sektor med stor potential

Healthcare-sektorn står sedan flera decennier för en stigande andel av världens BNP. I USA har andelen stigit till 18 procent av BNP. OECD-ländernas genomsnitt ligger på 12 procent. I tillväxtländer som Kina och Indien är andelen bara 5 respektive 4 procent, men där stiger andelen fort, vilket innebär stor potential.

Historiskt sett har aktier inom healthcare-sektorn också uppvisat en betydligt högre kursuppgång än aktiemarknaden generellt. Under perioden jan 1995 – okt 2018 avkastade MSCI World Healthcare Index 685 procent jämfört med 211 procent för MSCI World Index (ett brett världsindex för aktier), mätt i USD.

Portföljförvaltarna Henrik och Susanna beskriver fonden

Under 2019 firade Rhenman Healthcare Equity L/S 10-årsjubileum. Förvaltarna Henrik och Susanna ger i filmen en kort beskrivning av fondens strategi, inriktning och förväntningar. Susanna lyfter fram fyra områden som förklaring till framgångarna. Henrik beskriver tankar om framtiden för healthcare-sektorn och vad man kan förvänta sig av fonden de kommande åren.