Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

RHE L/S RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S

Klicka här för fondutveckling

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Per den: 29 oktober 2021

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S)
Januari 2023
Fondens utveckling redovisas per månadsslut.
FONDKLASSNAVUTVECKLING 1 MÅNADI ÅRSEDAN FONDSTART STARTDATUM
IC1 (EUR)823,922,02%2,02%723,92%2009-06-22
IC3 (EUR)1036,432,08%2,08%936,43%2009-07-31
IC2 (SEK)682,483,60%3,60%582,48%2012-12-31
ID1 (SEK)Utdelande427,533,75%3,75%327,53%2012-04-30
IC1 (USD)200,223,79%3,79%100,22%2015-01-31
IC2 (USD)275,533,84%3,84%175,53%2014-04-30
RC1 (EUR)706,381,97%1,97%606,38%2010-08-31
RC1 (SEK)798,903,75%3,75%698,90%2009-06-22
RC2 (SEK)847,603,68%3,68%747,60%2009-06-22

 

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fokus på hälsovård

Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S) är en flerfaldigt prisbelönt hedgefond med fokus på healthcare-sektorn. Fonden investerar globalt i bolag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och tjänster och har ett fritt placeringsmandat.

RHE L/S har som mål att generera en genomsnittlig årlig nettoavkastning på minst 12 procent, oberoende av aktiemarknadens utveckling. Den har i grunden en positiv exponering mot aktier men justerar aktivt risken utifrån förvaltarnas uppfattning om möjligheter och risker. Fonden kan såväl köpa som blanka aktier.

RHE L/S förvaltas av Henrik Rhenman och Susanna Urdmark, båda med lång erfarenhet från finansbranschen och healthcare-sektorn.

God riskspridning

Fonden strävar efter att nå såväl geografisk spridning som spridning gällande bolagsstorlek och delsektorer för att kontrollera risken.

Eftersom flest bolag finns på den amerikanska marknaden utgör USA ungefär två tredjedelar av fondens exponering. Resterande del placeras världen över. Fonden sprider investeringarna över delsektorerna läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och service och har ungefär en tredjedel vardera i små, medelstora och stora bolag.

Hedgefondens fria placeringsregler skapar betydligt större möjligheter jämfört med konventionella aktiefonder. Det är också skälet till att vi inte jämför oss med något aktieindex utan siktar på att uppnå en positiv genomsnittlig årsavkastning över tid oavsett hur aktiemarknaden utvecklas.

En sektor med stor potential

Healthcare-sektorn står sedan flera decennier för en stigande andel av världens BNP. I USA har andelen stigit till hela 18 procent av BNP. OECD-ländernas genomsnitt ligger på 12 procent. I tillväxtländer som Kina och Indien är andelen bara 5 respektive 4 procent, men där stiger andelen fort, vilket innebär stor potential.

Historiskt sett har aktier inom healthcare-sektorn också uppvisat en betydligt högre kursuppgång än aktiemarknaden generellt. Under perioden jan 1995 – okt 2018 avkastade MSCI World Healthcare Index 685 procent jämfört med 211 procent för MSCI World Index (ett brett världsindex för aktier), mätt i USD.

…som har möjligheter att fortsätta växa

Två starka megatrender talar för en fortsatt stark tillväxt för healthcare-sektorn. Det är dels en allmänt stigande levnadsstandard i världen, dels en åldrande befolkning. Båda dessa megatrender för med sig fler välfärdssjukdomar, till exempel övervikt och diabetes. Störst tillväxtpotential finns i utvecklingsländerna.

Även i flera tillväxtländer, inte minst i Kina och Indien, genomförs ökade satsningar på hälso- och sjukvård, bland annat genom statliga sjukförsäkringar och förbättrad tillgång på sjukvård.

Vår långa erfarenhet och vårt arbetssätt ger oss en unik position

Healthcare-sektorn är en komplex sektor som ställer höga krav på en investerare för att lyckas över tid. På många sätt är det en styrd marknad, med en uppsjö av regler och krav som man måste känna till. Det är dock en dynamisk och volatil sektor med goda investeringsmöjligheter. Det är också en tillväxtsektor med många undervärderade bolag. Potentialen är därmed hög för kunniga investerare.

Healthcare-sektorn kännetecknas också av en hög innovationskraft och en accelererande utveckling av nya produkter och bättre behandlingsmetoder.

Vi har en stor styrka i vår långa erfarenhet inom healthcare-sektorn och vårt unika arbetssätt, där de medicinska experterna i vårt vetenskapliga råd bistår förvaltarna. Dessa experters djupa kunskap och globala kontaktnät utgör ett värdefullt underlag för våra förvaltare i det dagliga arbetet med att utvärdera bolag.

Vänligen notera att Rhenman & Partners inte lämnar investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonden rekommenderas starkt att diskutera frågan om en investering med professionell investeringsrådgivare.