Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Investera

Information

Det är viktigt att notera att Rhenman & Partners enbart är portföljförvaltare för fonden. Rhenman & Partners har inte tillstånd att lämna och lämnar inga investeringsrekommendationer till investerare. Investerare och potentiella investerare som överväger att investera i fonden, bör diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.

Rhenman & Partners Healthcare Equity L/S

Rhenman & Partners Asset Management grundades 2008 och är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare med fokus på att förvalta portföljen i en sektorfond som är registrerad i Luxemburg: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S). Fonden förvaltas av FundRock Management Company S.A., som gett uppdrag åt Rhenman & Partners Asset Management AB att förvalta fondens portfölj.

Information för privata och juridiska personer

Innan du köper fondandelar ber vi dig att läsa fondens faktablad och informationsbroschyr.

En order måste lämnas in före bryttiden för att köpas eller säljas till den aktuella kursen vid månadsslut.

Fonden handlas under ett tillfälle per månad och kursen sätts den sista handelsdagen i månaden. För att ditt köp eller försäljning ska genomföras behöver order läggas hos handläggande institut senast den 20:e i månaden. Fondens utveckling redovisas per månadsslut.

Hur vår fond erbjuds skiljer sig något mellan olika aktörer och lättast är att du kontaktar den bank eller förmedlare som du vill spara i vår fond genom.

Ni köper vår fondandelar enklast genom er bank eller förmedlare, exempelvis SEB, Avanza eller Nordnet.

mail
Månadsbrev

Du kan prenumerera på vår månadsrapport där förvaltarna bland annat skriver om marknadsläget, bolagsspecifika händelser och ger en kommentar till fondens utveckling. Du kan också prenumerera på våra webcast med förvaltarna som sker ungefär en gång i månaden.

Så här börjar du fondspara – privatperson

Ni köper fondandelar enklast genom er bank eller förmedlare, exempelvis SEB, Avanza eller Nordnet.

Köp fondandelar >

 

RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S

FONDKLASS VALUTA MINSTA INSÄTTNING ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT
RC1 SEK 500 2,0% + 20% prestationsbaserad avgift
RC2 SEK 2 500 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift
RC1 EUR 2 500 2,0% + 20% prestationsbaserad avgift

Så här börjar du fondspara – juridisk person

Om ni som juridisk person vill börja spara i vår fond så gör du det via din bank, förmedlare eller annat institut. I nuläget erbjuder vi flera olika andelsklasser för juridiska personer. Valet handlar dels om insättningsgränser, dels om vilken valuta du föredrar som noteringsvaluta.

 

RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S

FONDKLASS VALUTA MINSTA INSÄTTNING ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT
IC1 EUR 250 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift
IC2 SEK 50 000 000 1,0% + 20% prestationsbaserad avgift
ID1 SEK 100 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift
IC1 USD 300 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift
IC2 USD 6 000 000 1,0% + 20% prestationsbaserad avgift
Frågor?

För detaljerad fondinformation se våra fondfaktablad och prospekt.

RHENMAN & PARTNERS ASSET MANAGEMENT AB
Erica Nordström Löf
Investor Relations
  FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Grand Duchy of Luxembourg