Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Investera

Rhenman & Partners förvaltar portföljerna i två fonder

Rhenman & Partners Asset Management förvaltar portföljerna i två nischfonder som är registrerade i Luxemburg: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S), som startades 2009, och Rhenman Global Opportunities L/S (RGO L/S), som startades 2016. Fonderna förvaltas av FundRock Management Company S.A., som uppdragit åt Rhenman & Partners Asset Management att förvalta fondernas portföljer.

Information för privata och juridiska personer

Innan du köper en fond ber vi dig att läsa fondens faktablad och informationsbroschyr.

En order måste lämnas in före bryttiden för att köpas eller säljas till den aktuella kursen vid månadsslut.

Fonderna handlas under ett tillfälle per månad och kursen sätts den sista handelsdagen i månaden. För att ditt köp eller försäljning ska genomföras behöver order läggas hos handläggande institut senast den 20:e i månaden. Fondens utveckling redovisas per månadsslut.

Hur våra fonder erbjuds skiljer sig något mellan olika aktörer och lättast är att du kontaktar den bank eller förmedlare som du vill spara i våra fonder genom.

Ni köper våra fonder enklast genom er bank eller förmedlare, exempelvis SEB, Avanza eller Nordnet.

mail
Våra månadsbrev

Du kan prenumerera på våra månadsrapporter där förvaltarna bland annat skriver om marknadsläget, bolagsspecifika händelser och ger en kommentar till fondens utveckling. Du kan också prenumerera på våra webcast med förvaltarna som sker ungefär var annan månad.

Vi har också frukostseminarier, First Thursday där förvaltarna ger en genomgång av det aktuell läget, seminarierna sker ca 9 gånger per år och du anmäler dig här.

Så här börjar du fondspara – privat person

Ni köper våra fonder enklast genom er bank eller förmedlare, exempelvis SEB, Avanza eller Nordnet.

Köp fond >

RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S

FONDKLASS VALUTA MINSTA INSÄTTNING ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT
RC1 SEK 500 2,0% + 20% prestationsbaserad avgift
RC2 SEK 2 500 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift
RC1 EUR 2 500 2,0% + 20% prestationsbaserad avgift

RHENMAN GLOBAL OPPORTUNITIES L/S

FONDKLASS VALUTA MINSTA INSÄTTNING ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT
RC1 SEK 500 0,5% + 20% prestationsbaserad avgift
RC9 SEK 2 500 000 0,0% + 20% prestationsbaserad avgift

Så här börjar du fondspara – juridisk person

Om ni som juridisk person vill börja spara i vår fond så gör du det via din bank, förmedlare eller annat institut. I nuläget erbjuder vi flera olika andelsklasser för juridiska personer. Valet handlar dels om insättningsgränser, dels om vilken valuta du föredrar som noteringsvaluta.

 

RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S

FONDKLASS VALUTA MINSTA INSÄTTNING ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT
IC1 EUR 250 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift
IC2 SEK 50 000 000 1,0% + 20% prestationsbaserad avgift
ID1 SEK 100 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift
IC1 USD 300 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift
IC2 USD 6 000 000 1,0% + 20% prestationsbaserad avgift

RHENMAN GLOBAL OPPORTUNITIES L/S

FONDKLASS VALUTA MINSTA INSÄTTNING ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT
IC1 EUR 100 000 0,5% + 20% prestationsbaserad avgift

Frågor?

För detaljerad fondinformation se våra fondfaktablad och prospekt. Om du har frågor kring eller svårigheter med att köpa eller sälja dina fondandelar är du välkommen att kontakta oss.

RHENMAN & PARTNERS ASSET MANAGEMENT AB

Anders Grelsson
Svenska Investerarrelationer

Information

Det är viktigt att notera att Rhenman & Partners enbart är portföljförvaltare för fonderna. Rhenman & Partners har inte tillstånd att lämna och lämnar inga investeringsrekommendationer till investerare. Investerare och potentiella investerare som överväger att investera i fonderna, bör diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.