Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Så här börjar du fondspara

Viktig information

Det är viktigt att notera att Rhenman & Partners enbart är portföljförvaltare för fonden. Rhenman & Partners har inte tillstånd att lämna och lämnar inga investeringsrekommendationer till investerare. Investerare och potentiella investerare som överväger att investera i fonden, bör diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.

Så här börjar du fondspara

Innan du köper fondandelar ber vi dig att läsa fondens faktablad och informationsbroschyr.

En order måste lämnas in före bryttiden för att köpas eller säljas till den aktuella kursen vid månadsslut.

Fonden handlas vid ett tillfälle per månad och kursen sätts den sista handelsdagen i månaden. För att ditt köp eller försäljning ska genomföras behöver order läggas hos handläggande institut senast den 20:e i månaden. Fondens utveckling redovisas per månadsslut.

Hur fonden erbjuds skiljer sig något mellan olika aktörer och lättast är att du kontaktar den bank eller förmedlare som du vill spara i vår fond genom.

Man investerar enklast via sin bank, förmedlare eller annat institut. Man kan bl.a. investera i fonden via SEB, Avanza eller Nordnet. Det går inte att köpa och sälja fondandelar via Rhenman & Partners.

Det finns ett antal olika andelsklasser, för juridiska såväl som privatpersoner. Valet handlar dels om insättningsgränser, dels om vilken valuta du föredrar som noteringsvaluta.

Andelsklassinformation – privatpersoner eller juridiska personer

FONDKLASS VALUTA MINSTA INSÄTTNING ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT ISIN
RC1 SEK 500 2,0% + 20% prestationsbaserad avgift LU0417597712
RC2 SEK 2 500 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift LU0417598017
RC1 EUR 2 500 2,0% + 20% prestationsbaserad avgift LU0417597555

Andelsklassinformation – juridiska personer

FONDKLASS VALUTA MINSTA INSÄTTNING ÅRLIG FÖRVALTNINGSAVGIFT ISIN
IC1 EUR 250 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift LU0417598108
IC2 SEK 50 000 000 1,0% + 20% prestationsbaserad avgift LU0417598793
ID1 SEK 100 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift LU0417599098
IC1 USD 300 000 1,5% + 20% prestationsbaserad avgift LU0417598280
IC2 USD 6 000 000 1,0% + 20% prestationsbaserad avgift LU0417598520
Frågor?
Vid frågor, maila info@rhepa.com.

För detaljerad fondinformation se våra fondfaktablad och prospekt.

Klicka här för resultatscenarier.


FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A.
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg