Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Marknadssonderingar

Nedanstående förhållningsregler ska iakttas för marknadsaktörer som kontaktar Rhenman & Partners Asset Management AB för att göra en marknadssondering* i enlighet med marknadsmissbruksreglerna, MAR (Market Abuse Regulation).

Rhenman & Partners Asset Management AB, ”Rhenman & Partners” förvaltar på uppdrag av FundRock Management Company S.A., Luxemburg, portföljen i den i Luxemburgregistrerade fonden Rhenman Equity Healthcare L/S. [Som motpart vid transaktioner anges Rhenman Healthcare Equity L/S som alltså företräds av Rhenman & Partners.]

Med hänvisning till MAR och till vad som sagts ovan, gäller för marknadssonderingar till Rhenman & Partners för Rhenman Healthcare Equity L/S räkning följande:

1. Rhenman & Partners är enbart intresserat av att ta emot marknadssonderingar som görs på ett sätt som följer MAR och av marknadsaktörer som antagit egna interna processer för hur marknadssonderingar ska utföras.
2. Marknadssonderingar får enbart göras till Rhenman & Partners CIO, Henrik Rhenman.
3. Marknadssonderingar ska i första hand göras med användning av email. Henrik Rhenmans emailadress är: henrik.rhenman@rhepa.com.

*En marknadssondering kan beskrivas som en kommunikation av information innan offentliggörande av en transaktion på kapitalmarknaden i syfte att utröna om det finns intresse hos potentiella investerare att delta i den tänkta transaktionen. Vid en sådan kommunikation förekommer information om villkoren för transaktionen såsom dess tänkta struktur, storlek och prissättning. Marknadssonderingar kan innehålla information som utgör s.k. insiderinformation och annan icke offentliggjord information.