Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 2,57 procent i april – svag utveckling för de flesta delsektorer

Av Admin maj 10, 2024

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 2,57 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,38 procent. Det framgår av en månadsrapport.Inledningsvis skriver fondens förvaltarteam att efter flertalet månader av stark börsutveckling blev april en mer svårnavigerad månad för investerare. ”Förhoppningarna om snabba räntesänkningar från centralbanker kom återigen på skam av ett ihållande inflationstryck, särskilt […]

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,86 procent i mars – starka bidrag från medicinteknik

Av Admin april 5, 2024

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,86 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,39 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam. Inledningsvis skriver förvaltarna att det första kvartalet för 2024 utvecklades mycket bättre än motsvarande kvartal föregående år. ”De mörka framtidsutsikter som många investmentbankers strateger målade upp inför 2023 kom […]

Rhenman & Partners förstärker Investor Relations

Av Karin mars 26, 2024

Rhenman & Partners anställer Tom Josephson som Investor Relations Director. Tom kommer, tillsammans med Erica von Bahr (också del av Investor Relations-teamet) att arbeta brett både i Sverige och internationellt. Toms huvudfokus kommer dock att ligga på nordiska investerare. Tom kommer närmast från Brummer & Partners där han i närmare 18 år ansvarat för institutionella […]

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 4,45 procent i februari – stark månad för bioteknik

Av Admin mars 8, 2024

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 4,45 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,89 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.Inledningsvis skriver förvaltarna att februari blev en överraskande bra månad för marknaderna, när aktiekurserna klättrade allt högre. ”Återigen var det de amerikanska jättebolagen som dominerade såväl handeln som bidragen till […]

Rhenman Healthcare Equity ökade 6,17 procent i januari – Shockwave och Eli Lilly bidrog positivt

Av Admin februari 8, 2024

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 6,17 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Gott nytt år! Trots en inledande tveksamhet utvecklades januari till att bli den tredje månaden i rad med stigande aktiekurser globalt”, inleder förvaltarna. Vidare skriver förvaltarna att liksom föregående månad, bidrog samtliga delsektorer positivt till fondens avkastning. […]

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,43 procent i december – Cytokinetics bidrog positivt till utvecklingen

Av Admin januari 9, 2024

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,43 procent i december. Under det gångna helåret steg fonden 6,12 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Vilken skillnad ett par månader kan göra! Efter en mycket svag period i augusti, september och oktober svängde marknaderna fullständigt under senhösten”, inleder förvaltarna. Vidare skriver förvaltarna att liksom […]

Monthly update – November 2023

Av Karin december 6, 2023

The end of the rate hiking cycle and rallies in both equities and bonds! After three dismal months where investors fretted about rising bond yields, uncertainty over inflation and/or recession, and the geopolitical situation, sentiment positioning was at a year low at the end of October. In November, however, all these concerns seemed to dissipate […]

Rhenman Healthcare Equity ökade 3,58 procent i november – Immunogen bidrog positivt

Av Admin december 6, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,58 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,65 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Efter tre svaga månader när investerarna oroade sig över stigande långräntor, osäkerhet kring inflation och/eller recession och geopolitik var sentimentet och därmed positioneringen på årslägsta. I november, däremot, föreföll dessa […]

Rhenman Healthcare Equity minskade 3,03 procent i oktober – två uppköp under månaden

Av Admin november 7, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 3,03 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,83 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Stigande obligationsräntor, recessionsoro och krig! Efter den svaga utvecklingen i augusti och september fortsatte börserna ned i oktober. Förutom oron för att det höga ränteläget skall bestå länge och därmed […]

Visa fler nyheter