Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity ökade 6,17 procent i januari – Shockwave och Eli Lilly bidrog positivt

Av Admin februari 8, 2024

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 6,17 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Gott nytt år! Trots en inledande tveksamhet utvecklades januari till att bli den tredje månaden i rad med stigande aktiekurser globalt”, inleder förvaltarna. Vidare skriver förvaltarna att liksom föregående månad, bidrog samtliga delsektorer positivt till fondens avkastning. […]

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,43 procent i december – Cytokinetics bidrog positivt till utvecklingen

Av Admin januari 9, 2024

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,43 procent i december. Under det gångna helåret steg fonden 6,12 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Vilken skillnad ett par månader kan göra! Efter en mycket svag period i augusti, september och oktober svängde marknaderna fullständigt under senhösten”, inleder förvaltarna. Vidare skriver förvaltarna att liksom […]

Monthly update – November 2023

Av Karin december 6, 2023

The end of the rate hiking cycle and rallies in both equities and bonds! After three dismal months where investors fretted about rising bond yields, uncertainty over inflation and/or recession, and the geopolitical situation, sentiment positioning was at a year low at the end of October. In November, however, all these concerns seemed to dissipate […]

Rhenman Healthcare Equity ökade 3,58 procent i november – Immunogen bidrog positivt

Av Admin december 6, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,58 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,65 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Efter tre svaga månader när investerarna oroade sig över stigande långräntor, osäkerhet kring inflation och/eller recession och geopolitik var sentimentet och därmed positioneringen på årslägsta. I november, däremot, föreföll dessa […]

Rhenman Healthcare Equity minskade 3,03 procent i oktober – två uppköp under månaden

Av Admin november 7, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 3,03 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,83 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Stigande obligationsräntor, recessionsoro och krig! Efter den svaga utvecklingen i augusti och september fortsatte börserna ned i oktober. Förutom oron för att det höga ränteläget skall bestå länge och därmed […]

Rhenman Healthcare Equity minskade 6,07 procent i september – Immunovant steg kraftigt efter goda resultat

Av Admin oktober 5, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 6,07 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,22 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.Inledningsvis skriver förvaltarna att stigande räntor och recessionsoro fick små- och medelstora bolag att underprestera under månaden. Under månaden gav tjänstesektorn ett positivt bidrag till avkastningen i fonden, medan medicinteknik-, […]

Rhenman Healthcare Equity ökade 2,91 procent i augusti – Eli Lilly och Novo Nordisk i blickfånget

Av Admin september 6, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 2,91 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,69 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.Under månaden gav läkemedels- och biotekniksektorn ett positivt bidrag till avkastningen i fonden, medan medicinteknik- och servicessektorn gav ett negativt bidrag. De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var […]

Rhenman Healthcare Equity minskade 4,01 procent i juli – Apellis Pharmaceuticals tyngde utvecklingen

Av Admin augusti 7, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,01 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,67 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.”Aktiemarknaderna fortsatte sin ihållande uppgångssvit i juli. Positiva inflationsnyheter, till synes mer duvaktiga centralbanker och robusta företagsresultat gjorde investerarna alltmer komfortabla. Toppen för räntor föreföll nära samtidigt som ekonomin, och […]

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 2,65 procent i juni – ökar allokeringen mot tryggare bolag

Av Admin juli 6, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 2,65 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,00 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.Inledningsvis skriver förvaltarna att räntor, recession och politisk oro i Ryssland dominerade utvecklingen under månaden. ”Efter ett fantastiskt första halvår tappade Nasdaq, trots fortsatt uppgång, lite av sitt momentum, inte […]

Visa fler nyheter