Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 4,45 procent i februari – stark månad för bioteknik

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 4,45 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,89 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Inledningsvis skriver förvaltarna att februari blev en överraskande bra månad för marknaderna, när aktiekurserna klättrade allt högre.

”Återigen var det de amerikanska jättebolagen som dominerade såväl handeln som bidragen till
indexutvecklingen. I takt med att månaden fortskred spred sig det positiva sentimentet till att omfatta flera sektorer men också mindre och medelstora bolag”, skriver förvaltarna.

Vidare skriver förvaltarna att ekonomiska data och starka företagsresultat gjorde att investerare kunde ignorera de framflyttade förväntade räntesänkningarna.

”I valet mellan en stark ekonomi och därmed god utveckling av företagsvinster eller lägre räntor var det dock uppenbart förra månaden att investerarna föredrog det förstnämnda, åtminstone så länge priset på pengar är stabilt och slutligen kan förväntas falla.”

Fondens positiva månadsavkastning kan härledas till samtliga delsektorer, men särskilt starkt bidrog bioteknik. Innehaven Viking Therapeutics och Iovance Biotherapeutics kom med de mest positiva bidragen, medan de sämsta bidragsgivarna var Medtronic och Inspire Medical Systems.

Under månaden godkändes Iovance läkemedel Amtagvi mot avancerat melanom av FDA efter flera år.

”Bolaget fokuserar nu på att stötta sjukvårdssystemen under hela behandlingsprocessen. Godkännandet av Amtagvi är positivt för hela cellterapiområdet och Iovance aktie steg kraftigt under månaden”, skriver förvaltarna.

Medtronics aktie tappade efter att ha levererat en rapport för tredje kvartalet som inte motsvarade investerarnas förväntningar. Dessutom ansågs den sakna tydliga vinstutsikter för räkenskapsåret 2025.

Slutligen spår förvaltarna att hälso- och sjukvårdssektorn kommer fortsätta gå starkt 2024 och att det finns förutsättningar för vinsttillväxt under året.

”Försäkringsbolagen är egentligen det enda området där bredare osäkerhet råder just nu. Sektorn har onekligen börjat året starkt och har, som tidigare nämnts, goda förutsättningar för helåret 2024.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Medtronic, Cigna Group och Eli Lilly.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % februari, 2024
Fond MM, förändring i procent 4,45
Fond i år, förändring i procent 10,89

https://rhepa.se/webcast/

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.