Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Legal information & klagomål

Klagomål

Om du har klagomål kring förvaltning eller andra tjänster hos oss kan du kontakta bolagets klagomålsansvariga via telefon, brev eller e-post. Vi har lagt ut vår klagomålshantering och den administreras av Anna Ramel AB, med följande kontaktuppgifter:

 

Anna Ramel
Anna Ramel AB
Det går även bra att kontakta bolagets vd:
Göran Nordström
Rhenman & Partners Asset Management AB

 

 

Handläggningstiden är normalt två veckor och vi svarar vanligtvis skriftligen. Skulle du inte vara nöjd med utslaget kan du vända dig till någon av följande externa instanser:

Företagskunder har rätt att få sitt ärende prövat i skiljenämnd.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.