Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar

Rhenman & Partners arbetar för långsiktigt hållbara och ansvarsfulla investeringar. Vi är aktiva förvaltare som noggrant väljer fondinnehav utifrån en grundlig bolagsanalys. I den dagliga förvaltningen bedöms faktorer så som företagets affärsmodell, marknadsposition och tillväxtmöjligheter samt olika typer av risker och hållbarhetsfaktorer.

Rhenman & Parters anslöt sig i november 2019 till FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar – UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investments).  Detta medför att Rhenman & Partners blir en del av ett globalt nätverk som arbetar för att integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i sina investerings- och ägarriktlinjer. Rhenman & Partners är också medlem i Swesif.

Integrering av hållbarhetsrisker

Rhenman & Partners tillämpar tre huvudstrategier för att integrera hållbarhet och minimera de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringsbesluten på hållbarhetsfaktorer: (1) inkludering, (2) exkludering och (3) kontinuerlig dialog. ESG-faktorer (risker och möjligheter) beaktas för alla direkta aktieinvesteringar, potentiella och befintliga. För att läsa mer, vänligen se Rhenman & Partners policy för ansvarsfulla investeringar nedan.

Investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Rhenman & Partners Asset Management beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. Se vår redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer nedan.

Ersättningspolicy

Rhenman & Partners ersättningspolicy ska säkerställa att ersättningsstrukturen stödjer integrationen av hållbarhetsrisker och inte uppmuntrar överdrivet risktagande med avseende på direkta eller indirekta hållbarhetsrisker.

Policy för ansvarsfulla investeringar

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Fullständiga hållbarhetsrelaterade upplysningar: Rhenman Healthcare Equity L/S

Ersättningspolicy