Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar

Rhenman & Partners arbetar för etiska och långsiktigt hållbara investeringar. Vi följer därför de internationella normer och riktlinjer som finns för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Vi undviker att investera i verksamheter som trots dialog bryter mot dessa normer och investerar aldrig i företag som tillverkar eller säljer olagliga vapen.

Rhenman & Parters anslöt sig i november 2019 till FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar – UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investments).  Detta medför att Rhenman & Partners blir en del av ett globalt nätverk som arbetar för att integrera miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsfrågor (ESG) i sina investerings- och ägarriktlinjer.

Se vår policy för ansvarsfulla investeringar här.

Rhenman & Partners Asset Management beaktar de huvudsakliga negativa effekterna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer. Se vår redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer här.