Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Rhenman & Partners Asset Management

Om Rhenman & Partners

Rhenman & Partners Asset Management grundades 2008 och är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare med fokus på att förvalta portföljen i en sektorfond som är registrerad i Luxemburg: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S). Fonden förvaltas av FundRock Management Company S.A., som gett uppdrag åt Rhenman & Partners Asset Management AB att förvalta fondens portfölj.

Sedan fondstart 2009 har den genomsnittlig årsavkastningen uppgått till +17 % för RHE L/S. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka EUR 900m.

Rhenman & Partners har tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Det innebär att Rhenman & Partners förvaltar fondens portfölj, d.v.s. köper och säljer värdepapper inom ramen för fondens placeringsbestämmelser. Vi lämnar däremot inte investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonden rekommenderas starkt att diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare. När det gäller fondens legala struktur får vi hänvisa till prospekt och faktablad.

Rhenman & Partners Asset Management AB grundas

2008

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S) öppnas

2009

RHE L/S vinner EuroHedge Long Term Equity Strategies Performance Award

2015

RHE L/S vinner NordicHedge pris för bäst femårsavkastning av nordiska hedgefonder

2017

RHE L/S omnämns i Financial Times, bäst femårsavkastning av europeiska hedgefonder

2018

RHE L/S fyller 10 år

2019