Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Rhenman & Partners Asset Management

Om Rhenman & Partners

Rhenman & Partners Asset Management grundades 2008 och är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare med fokus på att förvalta portföljerna i två nischfonder som är registrerade i Luxemburg: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S), som startades 2009, och Rhenman Global Opportunities L/S (RGO L/S), som startades 31 augusti 2016. Fonderna förvaltas av FundRock Management Company S.A., som uppdragit åt Rhenman & Partners Asset Management att förvalta fondernas portföljer.

Sedan fondstart 2009 har den genomsnittlig årsavkastningen uppgått till +19 % för RHE L/S. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka EUR 800m.

Rhenman & Partners har tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Det innebär att Rhenman & Partners förvaltar fondernas portföljer, d.v.s. köper och säljer värdepapper inom ramen för fondernas placeringsbestämmelser. Vi lämnar däremot inte investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonden rekommenderas starkt att diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare. När det gäller fondernas legala struktur får vi hänvisa till prospektet och faktabladen.

Rhenman & Partners Asset Management AB grundas

2008

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S) öppnas

2009

RHE L/S vinner EuroHedge Long Term Equity Strategies Performance Award

2015

RHE L/S vinner NordicHedge pris för bäst femårsavkastning av nordiska hedgefonder

2017

RHE L/S omnämns i Financial Times, bäst femårsavkastning av europeiska hedgefonder

2018

RHE L/S fyller 10 år

2019