Om oss

Rhenman & Partners Asset Management

Rhenman & Partners Asset Management, som grundades 2008, är en Stockholmsbaserad kapitalförvaltare med fokus på två nischfonder som administreras av FundRock Management Company S.A.: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S), som startades 2009, och Rhenman Global Opportunities L/S (RGO L/S), som startades 31 augusti 2016. Sedan fondstart 2009 har vi kunnat redovisa en genomsnittlig årsavkastning som uppgår till + 17% för RHE L/S. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka EUR 700m.

Rhenman & Partners har tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Det innebär att Rhenman & Partners förvaltar fondernas tillgångar, d.v.s. köper och säljer värdepapper inom ramen för fondernas placeringsbestämmelser. Vi lämnar däremot inte investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonden rekommenderas starkt att diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.