Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Frukostseminarium

Välkommen på frukostseminarium (First Thursday)

Notera: På grund av rådande omständigheter hålls inga frukostseminarium. Ni är varmt välkomna att digitalt ta del av våra förvaltares tankar via webcasts.

Om du vill veta mer om oss, de båda fonderna och utvecklingen inom såväl healthcare-sektorn som de globala aktiemarknaderna kan du besöka något av våra frukostseminarier. De hålls vanligtvis första torsdagen i varje månad och annonseras ut i god tid på vår webbplats.

Under våra seminarier fokuserar vi oftast på fondernas månadsvisa utveckling och ger några belysande exempel. Det finns också tid för frågor och efterföljande diskussioner vid behov. Vi bjuder på kaffe, te och fralla i samband med seminariet.

Notera särskilt att syftet med att vi håller seminarier är att ge information om fonderna och de branscher fonderna är verksamma i. Rhenman & Partners är enbart portföljförvaltare för fonderna. Rhenman & Partners har inte tillstånd att lämna och lämnar inga investeringsrekommendationer till investerare. Investerare och potentiella investerare som överväger att investera i fonderna bör diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.

Anmäl dig här