Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Vanliga frågor och svar

Vi försöker få så bra avkastning som möjligt på fonden, givet fondens förutsättningar. Vi informerar gärna om vår verksamhet och om fondens utveckling och branschen och om oss själva, men om just ”vår” fond är en lämplig placering för en enskild investerare vet vi inte och vi varken kan eller vill lämna råd i den frågan. Diskutera istället frågan om en eventuell placering i fonden med er professionella investeringsrådgivare.

Nej!

Vi säger nej, eftersom vi inte lämnar investeringsrekommendationer. Vi är enbart portföljförvaltare för fonden och sysslar inte alls med investeringsrådgivning. Den som funderar på att investera fonden bör först diskutera en eventuell placering med sin professionella investeringsrådgivare. Vi tror förstås på fonden, men om den passar som investering för den enskilde investeraren, givet alla parametrar som är relevanta för en investerare, har vi ingen uppfattning om.

Om du som privatperson vill investera i vår fond, gör du det enklast via din bank, din förmedlare eller annat institut. Det går inte att köpa fondandelar direkt via Rhenman & Partners. Är du redan kund hos Avanza eller Nordnet kan du handla direkt utan en teckningsanmälan. Investerar du som juridisk person ber vi dig att kontakta oss.

L/S står för Long/Short och syftar på att vi tar såväl långa som korta positioner i såväl aktier som andra finansiella instrument. Vår placeringshorisont är alltid långsiktig, men handeln som bedrivs i fonden är mycket aktiv.

Hedgefondens friare placeringsregler ger oss betydligt större investeringsmöjligheter jämfört med vanliga aktiefonder. Vår fond investerar huvudsakligen i aktier, men våra förvaltare kan även använda andra finansiella instrument, som till exempel derivat. På så vis ges de möjlighet att utnyttja investeringstillfällen bättre och skapa en vidare riskspridning. Att vår fond är en hedgefond är också skälet till att vi inte jämför oss med något aktieindex. Målet är en positiv årsavkastning, över sikt, oavsett hur aktiemarknaden utvecklas.
Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken S.A. i Luxemburg. För dig som investerar innebär det en extra trygghet att det är en etablerad finansiell aktör med en lång historik.
Luxemburg är ett stort fondcentrum och erbjuder en bra och kostnadseffektiv fondhantering. Vår fonds basvaluta är euro men du kan välja mellan att investera i EUR, SEK eller USD genom att välja en passande fondandelsklass.
Vår fond kurssätts en gång per månad, vilket innebär att fondens innehav räknas samman och en officiell kurs fastställs (NAV-kurs). Den dagen infaller sista bankdagen i varje månad, och det är bara den dagen man kan handla med fondandelar.
Performance fee för fondens brett distribuerade fondklasser beräknas kvartalsvis. Detta innebär att performance fee utgår om fondklassens NAV vid beräkningstillfället nått en ny högstanivå för ett kvartalsslut. Givet att avstämningsperioden för performance fee är kvartalsvis kan det vara värt att notera att det kan uppstå situationer då prestationsbaserad avgift tas ut vid ett eller flera kvartalsslut i början av ett kalenderår, då NAV utvecklas positivt, men att kalenderårets värdeutveckling i slutändan blir negativ.
Det varierar från aktör till aktör, diskutera därför direkt med din bank eller ditt institut.
Fonden handlas månatligen. Som en tumregel bör ordern ligga inne den 20:e i månaden, men vänligen notera att stopptiderna varierar beroende på aktör. Diskutera därför direkt med din bank eller ditt institut.
I månadsbrevet listar vi våra fem största aktieinnehav samt kommenterar månadens två största positivt och negativt bidragande innehav

Viktigt:

Observera att Rhenman & Partners (”Rhepa”) enbart är portföljförvaltare. Rhenman & Partners har inte behörighet att ge – och kommer inte att ge – investeringsrekommendationer till investerare. Investerare och potentiella investerare som överväger att investera i fonden bör diskutera frågan med en professionell investeringsrådgivare. Innehållet på denna sida är endast i informationssyfte och ska inte tolkas som ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller köpa andelar i fonden.