Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter till oss och våra förvaltare så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Rhenman & Partners Asset Management AB
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm, Sweden

Karriär:

Investerarrelationer
Erica von Bahr
Investerarrelationer
Tom Josephson
Kommunikation och Hållbarhet
Karin Hjertén
Assistent, Svenska investerarrelationer
Camilla Hermansson

 

 

Rhenman & Partners Asset Management är en kapitalförvaltare med fokus på att förvalta portföljen i en sektorfond som administreras av FundRock Management Company S.A.: Rhenman Healthcare Equity L/S (RHE L/S). Rhenman & Partners har tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Det innebär att Rhenman & Partners förvaltar fondens portfölj, d.v.s. köper och säljer värdepapper inom ramen för fondens placeringsbestämmelser. Fonden förvaltas av FundRock Management Company S.A., som uppdragit åt Rhenman & Partners Asset Management att förvalta fondens portfölj. Vi lämnar däremot inte investeringsrådgivning och investerare som överväger att investera i fonden rekommenderas starkt att diskutera frågan om investering med professionell investeringsrådgivare.

 

Vi besvarar frågor om fonden på uppdrag av FundRock Management Company S.A. och enbart frågor som gäller portföljens förvaltning och avkastning. Har du andra frågor, kan du ställa dessa till oss, så vidarebefordrar vi dessa till fondens förvaltare FundRock Management Company S.A. i Luxemburg.

 

Vi vill uppmärksamma dig på att gällande regelverk om kundsekretess i Luxemburg innebär att Rhenman & Partners inte känner till investerarnas identitet och inte heller vet något om den enskildes investeringar i fonden och att information därom inte heller får lämnas till Rhenman & Partners, annat efter särskilt skriftligt medgivande av investeraren i varje enskilt fall.