Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Medarbetare & Styrelse

Medarbetare

Göran Nordström

Göran Nordström

Grundare / VD

Över 30 års erfarenhet av ledande finansiella befattningar.
Utbildning: Jur.kand, Stockholms universitet samt Finansanalytiker, IFL.

Henrik Rhenman

Henrik Rhenman

Grundare / Chief Investment Officer

Över 25 års erfarenhet av portföljförvaltning.
Utbildning: Biokemist, KTH samt Civilekonom, Handelshögskolan.

Susanna Urdmark

Susanna Urdmark

Co-Head / Senior Portföljförvaltare (RHE L/S)

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2017.
25 års erfarenhet av investeringar i hälsovårdssektorn.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan samt M.A., Medical Sciences, Boston University School of Medicine.

Kaspar Hållsten

Kaspar Hållsten

Portföljförvaltare (RHE L/S)

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2018.
Utbildning: Företagsekonomi, BSc, Stockholms universitet.

Staffan Knafve

Staffan Knafve

Senior rådgivare

Anlitad av Rhenman & Partners sedan: 2012.
Över 30 års erfarenhet av aktiemarknaden.
Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.

Hugo Schmidt

Hugo Schmidt

Analytiker (RHE L/S)

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2019.
Utbildning: Finansiell ekonomi, Bsc, Handelshögskolan.

Carl Grevelius

Carl Grevelius

Grundare / Marknadschef

Över 20 års internationell fond- och aktieerfarenhet.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Anders Grelsson

Anders Grelsson

Investerarrelationer Sverige

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2011.
Över 25 års erfarenhet av finansiell förvaltning.

Camilla Hermansson

Camilla Hermansson

Assistent, Investererarrelationer Sverige

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2011.

 Karin Hjertén

Karin Hjertén

Communications Manager

Anställd på Rhenman & Partners sedan 2021. 15 års erfarenhet av kommunikations- och marknadsroller inom den finansiella sektorn. Utbildning: Civilekonom, Internationell ekonomi, Karlstads universitet.

Styrelse

Professor Hans Wigzell

Professor Hans Wigzell

Styrelsens ordförande

Professor i immunologi, Karolinska institutet. Tidigare rektor för Karolinska institutet, Chef för Smittskyddsinstitutet, Statens bakteriologiska laboratorium och ordförande för Karolinska institutets Nobelkommitté. Medlem i Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 4 st.

Birgitta Stymne Göransson

Birgitta Stymne Göransson

Ledamot

Civilingenjör i kemi/bioteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och MBA Harvard Business School. Styrelseledamot i Elekta, LEO Pharma A/S, Pandora A/S samt Enea AB. Styrelseordförande i BCB Medical Oy samt MAG Interactive. Tidigare VD för Memira Group, COO på Telefos, managementkonsult på McKinsey, produktchef Gambro. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 7 st

Håkan Åström

Håkan Åström

Ledamot

Hedersdoktor i medicin och civilekonom. Styrelseordförande i Affibody Medical AB, PledPharma AB och 20 North Street (RP) AB och Med Universe AB. Tidigare styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB, (SOBI), Orexo AB och Ferrosan AS. Vd för Pharmacia Kabi AB och Astra Pharmaceutical Ltd. Flera andra tidigare ledande tjänster i läkemedelsindustrin. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 5 st

Göran Nordström

Göran Nordström

Ledamot

Jur.kand, Stockholms universitet samt Finansanalytiker, IFL Grundare och VD, Rhenman & Partners. Tidigare chef för Private Banking, Kaupthing Bank Sverige. VD, Carnegie Asset Management AB. VD, Carnegie Pension Consulting. Vice VD, Midland Montague Bank/HSBC. Portföljansvarig, Handelsbanken Asset Management. Skatteexpert, Länsstyrelsen i Stockholms län. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 3 st.

Henrik Rhenman

Henrik Rhenman

Ledamot

Biokemist, Kungliga Tekniska högskolan och civilekonom, Handelshögskolan. Grundare och förvaltningschef, Rhenman & Partners. Tidigare grundare & CIO, Carnegie Healthcare Funds, Carnegie Investment Bank. VD, portföljansvarig, SG Cowen, Boston. Portföljansvarig, SEB Pharmaceutical Fund. Analyschef, Hagströmer & Qviberg. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 2 st.

Carl Grevelius

Carl Grevelius

Sekreterare

Civilekonom, Uppsala universitet. Grundare och marknadschef, Rhenman & Partners. Tidigare portföljansvarig, Carnegie Investment Bank, Stockholm. Grundare och portföljansvarig, Absolute Plus, Zürich. Aktieanalytiker, ABG Sundal Collier, London och Zürich. Portföljstrateg, Fidelity Investments, Luxembourg och London.