Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Medarbetare och styrelse

Medarbetare

Teresa Isele

Teresa Isele

VD

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2023
Utbildning: Jur. Kand och en MSc of Law i International Commercial Arbitration från Stockholms Universitet, en juridisk Staatsexamen och Juris Magister från Humboldt-Universität zu Berlin, samt ett Diploma in English Legal Studies från Kings College, London.

Henrik Rhenman

Henrik Rhenman

Grundare / Chief Investment Officer

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2008.
Över 25 års erfarenhet av portföljförvaltning.
Utbildning: Biokemist, KTH samt Civilekonom, Handelshögskolan.

Kaspar Hållsten

Kaspar Hållsten

Portföljförvaltare

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2017.
Utbildning: Företagsekonomi, BSc, Stockholms universitet.

Hugo Schmidt

Hugo Schmidt

Analytiker

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2020.
Utbildning: Finansiell ekonomi, Bsc, Handelshögskolan.

Amennai Beyeen

Amennai Beyeen

Analytiker

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2023.
15 års erfarenhet av medicinska roller inom life science-sektorn. Utbildning: M.Sc. Biomedicin samt PhD, Karolinska Insitutet.

Staffan Knafve

Staffan Knafve

Senior rådgivare

Anlitad av Rhenman & Partners sedan: 2012.
Över 30 års erfarenhet av aktiemarknaden.
Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.

Erica von Bahr

Erica von Bahr

Relationship Manager

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2022.
10 års erfarenhet av förmögenhetsförvaltning. Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet.

 Karin Hjertén

Karin Hjertén

Communications Manager

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2021.
15 års erfarenhet av marknad- och kommunikationsroller inom den finansiella sektorn. Utbildning: Civilekonom, Internationell ekonomi, Karlstads universitet.

Camilla Hermansson

Camilla Hermansson

Assistent, Investererarrelationer Sverige

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2013

Styrelse

Professor Hans Wigzell

Professor Hans Wigzell

Styrelsens ordförande

Professor emeritus i immunologi, Karolinska institutet. Tidigare rektor för Karolinska institutet, Chef för Smittskyddsinstitutet, Statens bakteriologiska laboratorium och ordförande för Karolinska institutets Nobelkommitté. Medlem i Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 4 st.

Birgitta Stymne Göransson

Birgitta Stymne Göransson

Ledamot

Civilingenjör i kemi/bioteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och MBA Harvard Business School. Styrelseledamot i Elekta AB, Pandora A/S, BCB Medical Oy, Bure Equity AB samt styrelseordförande i Industrifonden. Tidigare VD för Memira Group, COO på Telefos, managementkonsult på McKinsey, produktchef Gambro. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 6 st

Lars Wedenborn

Lars Wedenborn

Ledamot

Civilekonom, Uppsala Universitet
Ordförande i AMF Tjänstepension och Nyvik Group
Ledamot i Höganäs AB, IPCO AB, The Stockholm Chamber of Commerce (Vice Chairman), Rederi AB Gotland och tbd30
Tidigare VD för FAM AB, CFO på Alfred Berg och Investor AB.
Tidigare styrelseuppdrag Nasdaq Group Inc, SKF, Grand Hôtel och FAM.
Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 8st

Dan Hoflund

Dan Hoflund

Ledamot

Jurist, Uppsala Universitet
Hovrättsassessor i Svea hovrätt, Koncernstabsjurist Skandia, tf chefsjurist och chef för stab juridik och säkerhet i Posten AB, chefsjurist i Postgirot Bank, Group General Counsel Carnegie Investment Bank, advokat
Pågående styrelseuppdrag: Hans Wigzells forskningsstiftelse, Hoflund Juridik AB
Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 3st

Henrik Rhenman

Henrik Rhenman

Ledamot

Biokemist, Kungliga Tekniska högskolan och civilekonom, Handelshögskolan. Grundare och förvaltningschef, Rhenman & Partners. Tidigare grundare & CIO, Carnegie Healthcare Funds, Carnegie Investment Bank. Partner, portföljansvarig, SG Cowen, Boston. Portföljansvarig, SEB Pharmaceutical Fund. Analyschef, Hagströmer & Qviberg. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 2 st.