Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Medarbetare och styrelse

Medarbetare

Teresa Isele

Teresa Isele

VD

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2023
Teresa har arbetat i olika roller inom finansbranschen sedan 2011 och har bland annat varit vd för Swedsec och tillförordnad vd för Första AP-fonden.
Utbildning: Juristexamen från Humboldt Universitet i Berlin, King's College London och Stockholms Universitet.

Henrik Rhenman

Henrik Rhenman

Grundare / Chief Investment Officer

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2008.
Över 25 års erfarenhet av portföljförvaltning.
Utbildning: Biokemist, KTH samt Civilekonom, Handelshögskolan.

Mikael Olsson

Mikael Olsson

Chief Operating Officer

Anställd på Rhenman & Partners sedan 2023.
20 års erfarenhet av finans- och fondsektorn. Utbildning: Civilekonom, Internationell ekonomi, Jönköping International Business School.

Kaspar Hållsten

Kaspar Hållsten

Portföljförvaltare

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2017.
Utbildning: Företagsekonomi, BSc, Stockholms universitet.

Hugo Schmidt

Hugo Schmidt

Portföljförvaltare

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2020.
Utbildning: Finansiell ekonomi, Bsc, Handelshögskolan.

Amennai Beyeen

Amennai Beyeen

Portföljförvaltare

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2023.
15 års erfarenhet av medicinska roller inom life science-sektorn.
Utbildning: M.Sc. Biomedicin samt PhD, Karolinska Insitutet.

Staffan Knafve

Staffan Knafve

Senior rådgivare

Anlitad av Rhenman & Partners sedan: 2012.
Över 30 års erfarenhet av aktiemarknaden.
Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet.

Erica von Bahr

Erica von Bahr

Director - Investor Relations

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2022.
10 års erfarenhet av förmögenhetsförvaltning.
Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet.

Tom Josephson

Tom Josephson

Director - Investor Relations

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2024
Tom har 20 års erfarenhet inom fondförsäljning och kapitalförvaltning, bl a ifrån Brummer & Partners.
Utbildning: Civilekonom, Internationell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

 Karin Hjertén

Karin Hjertén

Head of Communications och Sustainability

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2021.
15 års erfarenhet av marknad- och kommunikationsroller inom den finansiella sektorn.
Utbildning: Civilekonom, Internationell ekonomi, Karlstads universitet.

Camilla Hermansson

Camilla Hermansson

Assistent, Investererarrelationer Sverige

Anställd på Rhenman & Partners sedan: 2013

Styrelse

Professor Hans Wigzell

Professor Hans Wigzell

Styrelsens ordförande

Professor emeritus i immunologi, Karolinska institutet. Tidigare rektor för Karolinska institutet, Chef för Smittskyddsinstitutet, Statens bakteriologiska laboratorium och ordförande för Karolinska institutets Nobelkommitté. Medlem i Kungliga vetenskapsakademien och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 5 st.

Birgitta Stymne Göransson

Birgitta Stymne Göransson

Ledamot

Civilingenjör i kemi/bioteknik, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och MBA Harvard Business School. Styrelseledamot i RVRC Holding AB, Elekta AB, Pandora A/S, Bure Equity AB samt styrelseordförande i Industrifonden.
Tidigare VD för Memira Group, COO på Telefos, managementkonsult på McKinsey, produktchef Gambro.
Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 6 st

Lars Wedenborn

Lars Wedenborn

Ledamot

Civilekonom, Uppsala Universitet
Ordförande i AMF Tjänstepension
Ledamot i IPCO AB, The Stockholm Chamber of Commerce (Vice Chairman), Rederi AB Gotland och Tebede AB
Tidigare VD för FAM AB, CFO på Alfred Berg och Investor AB.
Tidigare styrelseuppdrag Nasdaq Group Inc, SKF, Grand Hôtel, FAM, Nyvik Group och Höganäs AB
Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 6 st

Dan Hoflund

Dan Hoflund

Ledamot

Jurist, Uppsala Universitet
Hovrättsassessor i Svea hovrätt, Koncernstabsjurist Skandia, tf chefsjurist och chef för stab juridik och säkerhet i Posten AB, chefsjurist i Postgirot Bank, Group General Counsel Carnegie Investment Bank, advokat
Pågående styrelseuppdrag: Hans Wigzells forskningsstiftelse, Hoflund Juridik AB
Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 3st

Henrik Rhenman

Henrik Rhenman

Ledamot

Biokemist, Kungliga Tekniska högskolan och civilekonom, Handelshögskolan. Grundare och förvaltningschef, Rhenman & Partners. Tidigare grundare & CIO, Carnegie Healthcare Funds, Carnegie Investment Bank. Partner, portföljansvarig, SG Cowen, Boston. Portföljansvarig, SEB Pharmaceutical Fund. Analyschef, Hagströmer & Qviberg. Totalt antal aktiva styrelseuppdrag: 2 st.