Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Vetenskapligt råd

Vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet förser förvaltarna med en fördjupad kunskap om de vetenskapliga grunderna inom medicin, kliniska prövningar, användning, produkter, bolag och marknadstrender. Detta utgör ett ovärderligt underlag för förvaltarnas investeringsbeslut.

Medlemmarna har ett omfattande globalt nätverk

Rådsledamöterna har även ett omfattande nätverk av medicinska experter inom många olika områden, både i Sverige och utomlands. Totalt ingår hundratals framstående forskare och experter på vetenskapliga institutioner världen över i detta nätverk.

Experterna konsulteras regelbundet

Förvaltarna och det vetenskapliga rådet har fyra formella möten varje år med mer djuplodade diskussioner kring ämnen som förvaltarna har valt ut. Rådets arbete leds av dess ordförande, professor Sten Nilsson, med Henrik Rhenman som föredragande. Henrik begär in medlemmarnas expertis i ämnen som är aktuella för förvaltarna. Utöver de fastställda kvartalsmötena konsulteras de individuella rådsmedlemmarna löpande av förvaltarna.

Vårt vetenskapliga råd

Professor Sten Nilsson

Professor Sten Nilsson

Ordförande / Professor emeritus i onkologi

Professor emeritus i onkologi, och knuten till Karolinska institutet. Specialist i onkologi och nukleärmedicin. Sten har tidigare varit ordförande i Svensk Onkologisk Förening (SOF) och Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM) samt Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO). Sten har publicerat drygt 200 vetenskapliga artiklar.

Professor Peter Arner

Professor Peter Arner

Professor i medicin, Karolinska institutet

Distinguished professor på Karolinska institutet. Expert inom metabolism, endokrinologi och invärtes medicin. Startade Lipidlaboratoriet på Karolinska institutet som forskar kring sjukdomar inom ämnesomsättning med fokus på human fettväv. Ägnar sig numera åt att studera långtidseffekter av störd fettcellsfunktion.

Professor Jan Lundberg

Professor Jan Lundberg

Professor i Neurotransmission

Tidigare professor vid farmakologiska institutionen, Karolinska institutet och hedersdoktor vid farm fak, Uppsala universitet med mer än 500 publikationer av vetenskapliga originalarbeten. Erhållit Fernström och Jahrepriserna. Tidigare global forskningschef AstraZeneca och Global R&D-chef Eli Lilly med delaktighet i mer än 25 nya godkända läkemedel bla flera sk blockbusters. En av grundarna till Aerocrine AB och för närvarande styrelsemedlem i 6 olika bioteknikbolag.

Dr. Fredrik Swahn

Dr. Fredrik Swahn

Överläkare, Med. Dr.

Överläkare och Med Dr. i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Comprehensive Cancer Center, Sektion GI Endoskopi Övre buk. Disputerad vid Karolinska Institutet 2012. Styrelseledamot i Skandinaviska vetenskapsgruppen (ANDRE) inom Scandinavian Association for Digestive Endoscopy (SADE), f.d. ordförande i Svensk Gastroenterologisk Förenings Endoskopiutskott och fakultetsmedlem i European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Sedan 23 år kliniskt verksam specialist i kirurgi med inriktning mot endoluminal kirurgi och vid sidan om detta nationell och internationell föreläsare och kursgivare inom samma ämnen.

Professor Tomas Olsson

Professor Tomas Olsson

Professor i neurologi, Karolinska institutet

Professor i Neurologi vid Karolinska Institutet. Expert inom autoimmuna sjukdomar och sjukdomar i Nervsystemet. Erhållit flera priser, bland annat, Fernströms pris för yngre forskare. Tilldelad livstids utmärkelse för världsledande MS-forskning om multipel skleros av europeiska kommittén för behandling och forskning vid MS (ECTRIMS). Författare av mer än 600 vetenskapliga arbeten, många i ledande tidskrifter. Tidigare ordförande för International Society of Neuroimmunology. Leder för närvarande en neuroimmunologisk forskningsgrupp vid Centrum för molekylär medicin, Karolinska Institutet.

Professor Ulf Eriksson

Professor Ulf Eriksson

Professor i vaskulär biokemi, Karolinska institutet

Distinguished professor på Vetenskapsrådet och vid Karolinska institutet. Expert inom vaskulärbiologi, särskilt med avseende på blodkärlens roll i metabolism, diabetes och stroke. Medlem av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet och var dess ordförande 2022. Innehar ett flertal fakultetsuppdrag vid Karolinska Institutet. Ulf har erhållit Svenska Läkarsällskapets Jubileumspris och The Svedbergs-priset. Han har dessutom författat mer än 175 forskningsartiklar, många i internationellt ledande tidskrifter.

Dr. Göran Ando

Dr. Göran Ando

Med. Dr.

Göran Ando är läkare och har mer än 40 års erfarenhet av ledarskap inom bioteknik- och läkemedelsindustrin, varav 13 år som vice ordförande och styrelseordförande i Novo Nordisk AS. Göran startade sin karriär i branschen på Pfizer och har därefter tillbringat större delen av sin karriär på Glaxo (nu GSK) som medicinsk chef, utvecklingschef och slutligen chef för deras forskning och utveckling. 1995 började han på Pharmacia som Executive Vice President och Deputy CEO med ansvar för forskning och utveckling, tillverkning, IT, BD och M&A. När Pharmacia såldes 2003 utsågs han till VD för Celltech Group i Storbritannien fram till dess att UCB förvärvade bolaget. Göran är legitimerad läkare och en av grundarna av American College of Rheumatology. Han utnämndes till hedersdoktor vid Karolinska Institutet 2002.