Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Global Opp L/S: +1,2 i aug, Qualcomm & Ericsson i täten

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Augusti blev en bra börsmånad, trots handelskonflikt och fallande tillväxtmarknadsvalutor. En nyckelfråga för marknaderna framöver är hur länge den starka konjunkturen kan vara samt i vilken utsträckning handelskonflikterna kan komma att påverka företagens investeringsvilja och lönsamhet.Det skriver Staffan Knafve, som förvaltar den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S, i en månadsrapport.Fonden noterade […]

Rhenman Healthcare Eq L/S: Prioriterar långsiktig värdetillväxt

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter den sämsta decembermånaden på mer än 80 år inleddes 2019 med den starkaste januarimånaden på 30 år. De underliggande skälen till investerarnas ökade riskaptit är sannolikt makrofaktorer såsom framstegen i handelssamtalen mellan USA och Kina samt att Federal Reserve antagit en mer duvaktig ton, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark […]

Rhenman Global Opp L/S: +0,4% i nov, anser resultatförsämringar avspeglas i kurser

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Innevarande å, 2018, har varit ovanligt knepigt på kapitalmarknaderna för i princip alla stora tillgångsslag. De flesta aktiemarknader har rört sig sidledes eller gått ned, trots övergripande god ekonomisk utveckling i världen, något som avspeglats i företagens vinsttillväxt. I november steg den globala lång/kort-aktiefonden Rhenman Global Opportunities L/S 0,4 procent och det […]

Rhenman Global Opp L/S: Förväntningar fortsatt omotiverat låga

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En bred uppgång fortsatte i februari med noterade uppgångar inom alla sektorer och regioner, även om den inte var lika stark som återhämtningen i januari. Avseende sektorer låg informationsteknologi och industriföretag i toppen, och regionalt placerade sig Kina, USA och Europa högst i listan. Det framgår i en månadsrapport för den globala […]

Rhenman Global Opp L/S: Utbredd försiktighet hos bolagen kudde

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Så gott som fondens hela tapp i december återhämtades i januaris kraftiga börsuppgångar, vilket även är den starkaste januarimånaden på många år. Det skriver förvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S. Den breda uppgången anses till stor del bero på en kraftig omsvängning från Federal […]

Rhenman Global Opportunities L/S: +3,2% i sep, ökad beredskap i näringslivet för sämre tider

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S steg med 3,2 procent i september, sett till huvudandelsklassen RC1 SEK, vilket betyder att andelsvärdet har ökat med 24,2 procent hittills under 2019. Världsindex steg samtidigt med 2,7 procent i september.Fondförvaltaren Staffan Knafve konstaterar i en månadsrapport att läget på börserna är osäkert:”Kapitalmarknaderna fortsätter alltså att svänga […]

Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR: +4% efter rotation till cykliskt

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under en månad som präglades av rotationen in i cykliska aktier, som nu gynnas av ekonomiska återhämtningen, noterade den globala hedgefonden Healthcare Equity L/S, med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, en uppgång om 3,6 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 4 procent i RC1 (SEK).Det skriver fondens förvaltare Henrik Rhenman och […]

Nordnet: Sparare valde teknikfonder i rekylen

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Berg- och dalbanan på börsen i april fick spararna att hoppa på teknikfonder och sälja hedgefonder, visar statistik från Nordnet.Det framgår av ett pressmeddelande från nätbanken, där Nordnet rapporterar om februariaktiviteten för deras kunder i Sverige.”En hel del techbolag har stått pall i raset och dessutom gasat med i rekylen, och det […]

Rhenman Global Opp. L/S: olämpligt agerande av Teslas Elon Musk

Av Admin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att Teslas vd Elon Musk under bolagets telefonkonferens bemötte befogade frågor om bolagets finansiella ställning med ”bonehead questions, next” var inte speciellt lämpligt för ett bolag med 10 miljarder dollar i skuld. Särskilt inte som Tesla ganska snart kan behöva vända sig till kapitalmarknaden för mer medel.Det säger Staffan Knafve, förvaltare för […]

Visa fler nyheter