Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +9,7% i december, goda förutsättningar leverera enligt avkastningsmål 2022 enligt förvaltare

Av Admin januari 11, 2022

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 9,7 procent i december, vilket innebär att år 2021 kan summeras med en uppgång för fonden på 14,5 procent.Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.Fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar att fondens år dels har präglats av att […]

Rhenman Healthcare Equity L/S: +3,7% i oktober, återhämtning från pandemin och överenskommelse läkemedelspriser kan ge riktigt bra 2022 för sektorn enligt förvaltarna

Av Admin november 11, 2021

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 3,7 procent i oktober, vilket innebär en uppgång för fonden på 11,3 procent sedan årsskiftet per den 31 oktober.Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.”Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades något sämre än den bredare marknaden under månaden. Samtliga delsektorer bidrog […]

Rhenman Healthcare Equity L/S: -5,1% i september, förvaltare ser många intressanta investeringsmöjligheter

Av Admin oktober 12, 2021

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk med 5,1 procent i september, vilket innebär en uppgång på 7,3 procent sedan årsskiftet per den 30 september.Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.Fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades något sämre än den bredare […]

Rhenman Healthcare Equity L/S: +1,8% i augusti, ”vår sektor står stark även om demokraternas hälso- och sjukvårdsreform blir verklighet”

Av Admin september 7, 2021

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg med 1,8 procent i augusti, vilket innebär en uppgång på 13,1 procent sedan årsskiftet per den 31 augusti.Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.”Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades i linje med marknaden generellt under månaden. Samtliga delsektorer bidrog positivt till fondens […]

Rhenman Healthcare Equity L/S: 0,9% i juli, osäkerhet prisregleringar USA präglar läkemedelssektorn

Av Admin augusti 12, 2021

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S backade 0,9 procent i juli, vilket innebär en uppgång på 11,1 procent sedan årsskiftet per den 31 juli.Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.”Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades något bättre än marknaden generellt under månaden, dock med tyngdpunkt på stora bolag, huvudsakligen […]

Rhenman Healthcare Equity L/S: Läkemedelsreform USA utan stöd

Av Admin juni 22, 2021

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Månaden präglades av expansiva budgetförslag, men också geopolitiska spänningar från den väpnade konflikten på Gaza, och en nedtvingat passagerarflygplan i Belarus. Den globala hedgefonden Healthcare Equity L/S, med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, noterade en nedgång om 1,1 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 1,5 procent i RC1 (SEK). Sedan årsskiftet […]

Rhenman Healthcare Equity L/S IC1 EUR: +4% efter rotation till cykliskt

Av Admin april 19, 2021

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under en månad som präglades av rotationen in i cykliska aktier, som nu gynnas av ekonomiska återhämtningen, noterade den globala hedgefonden Healthcare Equity L/S, med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, en uppgång om 3,6 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 4 procent i RC1 (SEK).Det skriver fondens förvaltare Henrik Rhenman och […]

Rhenman Healthcare Equity L/S: +0,6% trots nedgång i hälso- och sjukvårdssektorn

Av Admin mars 17, 2021

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Februari blev en månad av breda uppgångar, med energi och banker i spets. Samtliga större börser steg, men dagligvaror och hälso- och sjukvårdsbolag backade. För den globala hedgefonden Healthcare Equity L/S, med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, innebar månaden en uppgång om 0,6 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 1,1 procent […]

Rhenman Healthcare Equity L/S: +1,8% i janauri, digital vård i topp

Av Admin februari 12, 2021

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala hedgefonden Healthcare Equity L/S, med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, steg under januari 1,3 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 1,8 procent i den svenska andelsklassen RC1 (SEK), med positiva bidrag från delsektorerna medicinsk teknik, bioteknik och läkemedel, medan service höll tillbaka fondens utveckling med breda nedgångar i sjukförsäkringsbolagen. […]

Visa fler nyheter