Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +1,8% i janauri, digital vård i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala hedgefonden Healthcare Equity L/S, med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn, steg under januari 1,3 procent i fondens huvudklass IC1 (EUR) och 1,8 procent i den svenska andelsklassen RC1 (SEK), med positiva bidrag från delsektorerna medicinsk teknik, bioteknik och läkemedel, medan service höll tillbaka fondens utveckling med breda nedgångar i sjukförsäkringsbolagen. Det skriver fondens förvaltare Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadskommentar.

Månadens bästa bidragsgivare var Teladoc Health och Eli Lilly. Teladoc är amerikansk marknadsledare inom telehälsa, och pandemin ökade onekligen efterfrågan på digital vård. Därtill har sammanslagningen med Livongo också bidragit till aktiekursens utveckling, skriver fondförvaltarna:
”Sammanslagningen med Livongo har stärkt marknadsposition inom kroniska sjukdomar, vilket har öppnat upp för en ökad marknadspotential och betydande försäljningssynergier”, kommenterar Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
I Eli Lillys fall är det överraskande bra fas II-data för bolagets läkemedelskandidat för behandling av tidiga stadier alzheimer som fått aktiekursen att stiga. Härnäst väntas resultat från en mer omfattande fas II-studie med fler patienter under 2023.

Bioteknikbolaget Appelis Pharmaceuticals inväntar också resultat från pågående kliniska studier. Aktien steg nästan 80 procent under 2020 och har nu fallit tillbaka i väntan på resultat från kliniska studier på bolagets läkemedelskandidat, som utvärderats inom flera terapiområden, bland annat inom icke-maligna hematologiska sjukdomar. Bolaget blev därmed en av fondens största negativa bidragsgivare, skriver förvaltarna.
På negativa sidan nämner förvaltarna också Biomarin Pharmaceuticals, ett amerikanskt bioteknikbolag med fokus på sällsynta sjukdomar, vars aktie backade sedan det blev känt att FDA krävde längre uppföljningsdata än den som tidigare hade presenterats, och därmed försenade lansering med två år, rapporterar förvaltarna.

Att den amerikanska senaten är nära jämvikt mellan demokrater och republikaner innebär att politiska reformer blir svåra att genomföra, och detta menar förvaltarna är positivt för hälso- och sjukvårdssektorn:
”Vi bedömer att hälso- och sjukvårdssektorn står inför en någorlunda stabil politisk miljö fram till nästa val, som är kongressvalet hösten 2022”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Utgångsläget för 2021 innehåller låga värderingar på stora traditionella bolag i sektorn, skriver förvaltarna. Detta menar de innebär en säkerhetsmarginal ifall den ekonomiska tillväxten blir lägre än förväntat. Traditionella bolags låga värdering beror enligt förvaltarna på att marknaden har visat ett större intresse för mindre bolagen, med bakgrund av högre tillväxt och potential till att bli uppköpskandidater, resonerar förvaltarna.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt