Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

RHENMAN HEALTHCARE EQUITY L/S: -3,2% I MAJ, BUD PÅ BIOHAVEN

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 3,2 procent i maj, vilket innebär att fonden har backat med 13,3 procent sedan årsskiftet per den 31 maj.
Det framgår av en månadsrapport och avser fondens andelsklass RC1 i svenska kronor.
Fondförvaltarna Henrik Rhenmna och Susanna Urdmark meddelar att fortsatta flöden in i värdebolag gynnade de stora läkemedelsbolagen samt de amerikanska läkemedelsdistributörerna, som bägge gav positiv avkastning till fonden i maj. Bioteknik uppges ha återhämtat sig starkt efter att ha bottnat i början av månaden, men alltjämt levererat negativ avkastning.
”Oron för fortsatt hög inflation samt osäkerheten kring hur väl centralbankerna kommer
att kunna stävja inflationen utan att dämpa tillväxten alltför mycket fortsatte att pressa aktiekurserna hos bolag med höga värderingar”, skriver förvaltarna.
Fondens bästa avkastningsbidrag i maj kom från Biohaven Pharmaceutical och Biontech, medan Iovance Biotherapeutics och Genmab gav sämst bidrag.

Det amerikanska bioteknikbolaget Biohaven Pharmaceutical, som står bakom migränbehandlingen Nurtec i tablettform, bidrog positivt till fonden då bolaget efter en lång tid av spekulationer mottog ett bud från Pfizer, framgår det. Budet motsvarade en premie på 69 procent mot stängningskursen dagen innan och värderar bolaget till 11,6 miljarder dollar.
Det tyska bioteknikbolaget Biontechs aktie steg efter en stark kvartalsrapport, meddelar förvaltarna. Bolaget hittills enda godkända produkt är covid-19-vaccinet Comirnaty som utvecklats med mRNA-teknologi.
”Framgångarna med Comirnaty har resulterat i en mycket stark balansräkning som tillåter bolaget att finansiera sina utvecklingsprojekt inom cancer och säsongsinfluensavaccin”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Det amerikanska bioteknikbolaget Iovance Biotherapeutics tappade på börsen då investerarna bedömer att intäktspotentialen för bolagets produkt Lifileucel har minskat, framgår det. Detta efter att data presenterats från en grupp patienter med avancerad hudcancer som uppges ha varit betydligt sjukare än de patienter som tidigare inkluderats. En lägre svarsfrekvens och kortare svarsperiod jämfört med tidigare resultat uppges ha varit skälet till marknadens slutsats.
Det danska cancerfokuserade bioteknikbolaget Genmab har majoriteten av sina intäkter från blodcancerläkemedlet Darzalex, vilket är en antikropp som binder till proteinet CD38, enligt rapporten.
”Majoriteten av rättigheterna till Darzalex är utlicensierade till Johnson & Johnson. I april kom utfallet från ett skiljeförfarande mellan bolagen som behandlar en tvist rom rör vinstfördelningen för Darzalex”, skriver förvaltarna, som meddelar att ingen större rörelse i aktien noterades förrän i maj, trots ett negativt utfall för Genmab.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark ser osäkerhet inför hösten och bedömer att det traditionella mönstret med svag börs inför det amerikanska valet är troligt om inte omvärlden noterar en tydligt positiv utveckling. Samtidigt menar förvaltarna att de låga värderingarna inom hälso- och sjukvårdssektorn (jämfört med de senaste decennierna) ger ett gott stöd och att de därför relativt optimistiska inför nästa år.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt