Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: -1,5% i september, investmentbanker sänkte Jazz Pharmaceuticals och Vitrolife (R)

(Rättar: Felaktigt namn i rubriken)

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S sjönk 1,5 procent i september sett till andelklassen RC1 i svenska kronor, vilket innebär att fonden har backat 4,4 procent sedan årsskiftet per den 30 september.
”Oron på börsen som helhet, färgad av höga inflationssiffror och centralbankernas räntebesked, belastade fondens avkastning”, skriver fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark i en månadsrapport.
Samtliga av fondens delsektorer bidrog negativt till avkastningen i september, även om enskilda bolag inom främst läkemedels- och biotekniksektorn bidrog positivt, framgår det.
Sentimentet för bioteknik ska ha stärkts mot bakgrund av positiva kliniska nyheter, med framgångar inom alzheimer i fokus. Men ökad volatilitet uppges samtidigt ha lett till en större känslighet för negativa nyheter i sektorn.
Fondens största positiva avkastningsbidrag under månaden kom från Revance Therapeutics och Regeneron Pharmaceuticals, medan Jazz Pharmaceuticals och Vitrolife gav sämst avkastningsbidrag.

Bioteknikbolaget Revance Therapeutics fick Daxxify, dess formulering av botulinumtoxin för behandling av bekymmersrynkor, godkänd av amerikanska FDA under månaden. Förvaltarna meddelar att lansering nu väntar och att aktien steg drygt 35 procent under månaden.
Regeneron ökade med 20 procent i september, efter att bioteknikbolaget presenterat data som ger stöd för att fyrfaldiga dosen av dess viktiga behandling Eylea mot ögonsjukdomar, framgår det.
”Med den högre dosen kan intervallet mellan behandlingarna förlängas från åtta upp till 16 veckor med bibehållen klinisk effekt som mäts som bevarad synskärpa”, skriver förvaltarna.
Med denna nya formulering ska Regeneron ha rätt till marknadsexklusivitet längre än vad som var fallet tidigare, enligt rapporten.
Jazz Pharmaceuticals sjönk däremot, efter sänkta estimat från en investmentbank gällande försäljning av läkemedlet Epidiolex, framgår det. Läkemedlet är baserat på framrenad cannabidiol och behandlar epilepsi. I övrigt kommer majoriteten av bolagets intäkter från produkter som behandlar narkolepsi. Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att aktien, i likhet med många andra, under månaden reagerade starkt på något som uppfattades som negativa nyheter.
Fertilitetsbolaget Vitrolife hade också en tuff börsmånad, vilket i månadsrapporten härleds till två händelser. Först sjönk aktien efter att den mångåriga vd:n Thomas Axelsson aviserat sin avsikt att gå i pension, och senare kom ytterligare kursfall när en investmentbank publicerade en negativ rapport, framgår det. Förvaltarna menar att denna rapport innehåller ett antal brister, till exempel vad gäller konkurrenssituationen i Asien där viktiga detaljer uppges ha utelämnats.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark meddelar att fonden klarar rådande utmanande förhållanden relativt väl, men att aktier i sektorn med höga multipler fortsätter att utvecklas negativt. De tror dock att dessa aktier bör vara de som stiger först och kraftigast när det vänder upp igen.
”Vi bedömer att en återhämtning under fjärde kvartalet är trolig, men detta förutsätter självklart att kriget inte utvidgas”, skriver de.
Samtidigt påkallas en viss försiktighet, bland annat på grund av de negativa vinstrevideringar förvaltarna bedömer är mycket sannolika den närmaste tiden.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt