Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,75 procent i augusti

Av Admin september 22, 2020

Rhenman Healthcare Equity L/S (SEK) steg 3,75 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades, likt föregående månad, svagare än den globala marknaden. Delsektorn bioteknik var fortsatt svag under augusti, men är sedan årsskiftet den delsektor som har utvecklats starkast, med en uppgång på cirka […]

Rhenman Global Opportunities L/S ökade 1,64 procent i augusti – bra fundamental utveckling i innehaven

Av Admin september 22, 2020

Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,64 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.Kommunikationstjänster och informationsteknologi bidrog mest positivt medan innehaven i sällanköpsvaror stod för det största negativa bidraget. Fondens långa positioner gav ett bidrag på 3,1 procent medan korta innehav belastade utvecklingen med 1,5 procent räknat i […]

Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 3,7 procent i juli – Novocure och Livongo positiva bidragsgivare

Av Admin augusti 11, 2020

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 3,7 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. Enligt Rhenman och Urdmark varierade månadsavkastningen för fondens innehav stort beroende på valutakursförändringar som påverkade länder olika. Exempelvis steg den amerikanska dollarn mot den […]

Högre sannolikhet för Bidenseger, som väntas ge blandade effekter på sjukvårdsbranschen – Rhenman Healthcare Equity ökade 0,78 procent i juni

Av Admin juli 8, 2020

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 0,78 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.Enligt förvaltarna utvecklades hälso- och sjukvårdssektorn som helhet sämre än den globala marknaden under månaden. Däremot uppges det också att spridningen mellan delsektorer var stor. Bland delsektorerna utvecklades bara bioteknik positivt i förhållande till […]

Rhenman Global Opportunities – kapitalförvaltaren Janus Henderson och spelutvecklaren Square Enix bäst i fonden i maj

Av Admin juni 15, 2020

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S steg 0,13 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,96 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Staffan Knafve. Kommunikationstjänster och industriföretag var de sektorer som gick bäst i maj, medan energioch hälso- och sjukvård hade en negativ effekt på fonden. Fondens långa positioner hade en positiv utveckling […]

Rhenman Healthcare Equity – Bioteknik starkast i maj

Av Admin juni 15, 2020

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 10,92 procent i maj. Hittills i år är fonden upp 2,17 procent, i kronor räknat. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarteamet Henrik Rhenman och Susanna Urdmark. I maj utvecklades Hälso- och sjukvårdssektorn i linje med den globala marknaden. Bioteknik var del delsektor som gick fortsatt bra och uppnådde […]

IT och energi lyfte Rhenman Global Opportunities L/S, som ökade 5,2 procent i april

Av maj 20, 2020

Fonden Rhenman Global Opportunities L/S steg med 5,2 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.Trots breda nedstängningar världen över visade aktiemarknaden på god riskaptit, särskilt efter att vissa indikatorer för virusets spridning pekat nedåt. IT och energi var det som bidrog mest positivt, detta samtidigt som konsumentvaror […]

Hälso- och sjukvårdsaktier har fått extra uppmärksamhet – Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 15,1 procent i april

Av maj 20, 2020

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 15,1 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.Hälso- och sjukvårdsaktier var en av de sektorer som uppvisade högst avkastning under månaden. Förvaltaren uppger att många av de större bolagens defensiva karaktär, tillsammans med ett förbättrat sentiment, har ökat investerarnas intresse för […]

Fondvinnarna i 2019 Nordic Hedge Awards

Av april 22, 2020

HedgeNordic presenterar idag vinnarna på Nordic Hedge Award, för alla åtta kategorier. Vinnarna ska ha valts utifrån en trestegsprocess. I ett första teg valde en modell ut fem fonder, modellen är framtagen tillsammans med Swedish House of Finance på handelshögskolan i Stockholm. Modellen tittar på olika kvantitativa parametrar, så som riskjusterad avkastning och risk på […]

Visa fler nyheter