Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity ökade 3,58 procent i november – Immunogen bidrog positivt

Av Admin december 6, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,58 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,65 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Efter tre svaga månader när investerarna oroade sig över stigande långräntor, osäkerhet kring inflation och/eller recession och geopolitik var sentimentet och därmed positioneringen på årslägsta. I november, däremot, föreföll dessa […]

Rhenman Healthcare Equity minskade 3,03 procent i oktober – två uppköp under månaden

Av Admin november 7, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 3,03 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,83 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Stigande obligationsräntor, recessionsoro och krig! Efter den svaga utvecklingen i augusti och september fortsatte börserna ned i oktober. Förutom oron för att det höga ränteläget skall bestå länge och därmed […]

Rhenman Healthcare Equity minskade 6,07 procent i september – Immunovant steg kraftigt efter goda resultat

Av Admin oktober 5, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 6,07 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,22 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.Inledningsvis skriver förvaltarna att stigande räntor och recessionsoro fick små- och medelstora bolag att underprestera under månaden. Under månaden gav tjänstesektorn ett positivt bidrag till avkastningen i fonden, medan medicinteknik-, […]

Rhenman Healthcare Equity ökade 2,91 procent i augusti – Eli Lilly och Novo Nordisk i blickfånget

Av Admin september 6, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 2,91 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,69 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.Under månaden gav läkemedels- och biotekniksektorn ett positivt bidrag till avkastningen i fonden, medan medicinteknik- och servicessektorn gav ett negativt bidrag. De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var […]

Rhenman Healthcare Equity minskade 4,01 procent i juli – Apellis Pharmaceuticals tyngde utvecklingen

Av Admin augusti 7, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 4,01 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,67 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.”Aktiemarknaderna fortsatte sin ihållande uppgångssvit i juli. Positiva inflationsnyheter, till synes mer duvaktiga centralbanker och robusta företagsresultat gjorde investerarna alltmer komfortabla. Toppen för räntor föreföll nära samtidigt som ekonomin, och […]

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 2,65 procent i juni – ökar allokeringen mot tryggare bolag

Av Admin juli 6, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 2,65 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,00 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.Inledningsvis skriver förvaltarna att räntor, recession och politisk oro i Ryssland dominerade utvecklingen under månaden. ”Efter ett fantastiskt första halvår tappade Nasdaq, trots fortsatt uppgång, lite av sitt momentum, inte […]

Susanna Urdmark lämnar Rhenman & Partners

Av Admin juni 21, 2023

Susanna Urdmark, Co-head och senior portföljförvaltare, på Rhenman & Partners lämnar bolaget för att gå vidare i karriären. Det skriver bolaget på sin hemsida. Urdmark har varit hos Rhenman & Partners i sex år och avslutar sitt uppdrag under sommaren. ”Jag vill tacka Susanna för hennes viktiga bidrag till fondens framgångsrika utveckling, och önskar henne […]

Rhenman Healthcare Equity ökade 3,24 procent i maj – Immunogen bidrog positivt till utvecklingen

Av Admin juni 7, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,24 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,22 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.“Skuldtak och AI, fiskal oro kontra en lysande framtid”, så inleder förvaltarna månadens rapport. Maj präglades av oron för att politikerna i USA inte skulle kunna komma överens om en […]

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,83 procent i april – Tenet Health utvecklades starkt

Av Admin maj 8, 2023

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 3,83 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,91 procent. Det framgår av en månadsrapport.Inledningsvis skriver förvaltarna att bankoron lagt sig och att fokuset istället skiftat till de inkommande kvartalsrapporterna. “Det visade sig dock att företagsvinsterna var mer motståndskraftiga än väntat och andelen rapporter som slog förväntningarna var […]

Visa fler nyheter