Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 5,86 procent i mars – starka bidrag från medicinteknik

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 5,86 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,39 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Inledningsvis skriver förvaltarna att det första kvartalet för 2024 utvecklades mycket bättre än motsvarande kvartal föregående år.

”De mörka framtidsutsikter som många investmentbankers strateger målade upp inför 2023 kom på skam och investerarnas riskaptit ökade successivt under året, inte minst i det fjärde kvartalet. Det goda humöret fortsatte under det första kvartalet 2024 och i mars satte många av världens aktiemarknader nya all-time highs”, skriver förvaltarna.

Fondens avkastning i mars gynnades av alla delsektorer utom bioteknik, där i synnerhet innehav inom medicinteknik var starka bidragsgivare. Bland enskilda aktier bidrog Shockwave Medical och Tenet Healthcare mest positivt medan Oscar Health och Alignment Healthcare tyngde mest.

Tenet Healthcare meddelade under månaden fler försäljningar av sjukhus, vilket görs i syfte att renodla fokuset mot operationskliniker.

”Bolaget får bra betalt för sina sjukhus och kan använda likviden för att minska skuldsättningsgraden. Tack vare strategiska köpare och andra regulatoriska marknadsdynamiker medför affärerna så kallad multipelarbitrage och frigör därmed aktieägarvärde. Detta, tillsammans med en god efterfrågemiljö på vård i USA, ledde till att aktien steg under mars”, skriver förvaltaren.

Alignment Healthcare däremot tappade efter en svag kvartalsrapport.

”En rad regulatoriska förändringar tillsammans med starka vårdanvändningsgrader har slagit hårt mot MA-bolagens marginaler. Bolagets kvartalsrapport mottogs svalt av marknaden på grund av stigande vårdkostnader, och aktien såldes av till följd”, skriver förvaltarna.

Slutligen skriver förvaltarna att känslan är att hälso- och sjukvårdssektorn har gått starkt, trots att den gått sämre än genomsnittet av sektorer. Några anledningar till det som lyfts är att den gått bättre i absoluta tal sedan botten, att kvartalsrapporterna visat på fundamentalt tillväxtmomentum baserat på hög sjukvårdskonsumtion och att det sker stora framsteg inom forskningen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Cigna Group, Novo Nordisk och Eli Lilly.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % mars, 2024
Fond MM, förändring i procent 5,86
Fond i år, förändring i procent 17,39

https://rhepa.se/webcast/

Alex Kennegård
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.