Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S föll 1,29 procent i maj – ser positivt på andra halvåret

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 1,29 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,90 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

Inledningsvis skriver förvaltarna att AI överträffade räntor och politik under månaden. Trots centralbankernas uppskjutna räntesänkningar och politisk osäkerhet steg aktiemarknaderna, särskilt teknologiaktier, i maj.

Det oväntat höga inflationstrycket har försenat räntesänkningar. I USA justerades förväntningarna till en eller två sänkningar, medan Europa fick se sänkta räntor i Schweiz och Sverige.

Vidare diskuterar förvaltarna rapportsäsongen som överlag ansågs vara bättre än väntat, inte minst för Nvidia.

”När företagsrapporterna för det första kvartalet i princip var över kom AI-jätten Nvidia med sitt resultat i slutet av maj. Ännu en gång överträffade de marknadens förväntningar och aktien steg kraftigt. Efter en kursuppgång på mer än 3000 procent de senaste fem åren är Nvidia nu det tredje största bolaget i USA mätt i börsvärde”, skriver förvaltarna.

Gällande fondens utveckling kom de bästa bidragen från vård- och läkemedelssektorn, och på bolagsnivå från Tenet och Procept. Negativa bidrag kom istället från sektorerna bioteknik och medicinsk teknik, och bolagen Exact Sciences samt Iovance.

Avslutningsvis konstaterar förvaltarna att den första amerikanska räntesänkningen förväntas nu i november på grund av stark arbetsmarknad och kvarstående inflation.

”Vi ser tendenser till något svagare arbetsmarknad och även till lägre inflation varför vår bedömning är att september månad, som tidpunkten för första räntesänkning, ändå är en rimlig gissning. Detta påverkar i så måtto att det är fullt möjligt att få en stark aktiemarknad under sommaren, vilket brukar vara fallet när det är ett amerikanskt presidentvalår, där den sittande presidenten ställer upp till omval.”

Vidare menar förvaltarna att hälso- och sjukvårdssektorn börjar återigen bli intressant och andra halvan av året har goda möjligheter till att vara en stark period då vinstutvecklingen från förra året fortfarande präglades av kostnadstryck och låg sjukvårdsproduktion till följd av arbetskraftsbrist.

”Det återstår att se om aktiemarknaden kan diskontera detta redan i sommar eller om det dröjer till efter valet. Vi får helt enkelt vänta och se.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Boston Scientific Group och Elli Lily.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % maj, 2024
Fond MM, förändring i procent -1,29
Fond i år, förändring i procent 12,90

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.