Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 2,57 procent i april – svag utveckling för de flesta delsektorer

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S minskade 2,57 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,38 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver fondens förvaltarteam att efter flertalet månader av stark börsutveckling blev april en mer svårnavigerad månad för investerare.

”Förhoppningarna om snabba räntesänkningar från centralbanker kom återigen på skam av ett ihållande inflationstryck, särskilt i USA, vilket ledde till en ytterligare förskjutning i förväntningarna när detta kan ske. Det halvdussin sänkningar som förutspåddes vid årsskiftet reducerades successivt till en eller två, eller kanske ingen alls”, skriver förvaltarna.

Gällande fondens utveckling kom negativa bidrag från samtliga delsektorer, förutom vårdsektorn. Under april kom däremot positiva bidrag från två aviserade förvärv. Dels realiserades ett tidigare uppköpsrykte när Johnson & Johnson förvärvade Shockwave för 13 miljarder dollar och dels presenterade Vertex sin avsikt att förvärva Alpine Immune Sciences.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Oscar Health och Astra Zeneca. I den negativa vågskålen fanns samtidigt Exact Sciences och The Cooper Companies.

Astra Zeneca hade en händelserik månad där cancerläkemedlet Enhertu fick godkänt att användas mot alla solida tumörer som uttrycker tillväxtfaktorn HER2, som Enhertu verkar på. Utöver det levererade man även en stark kvartalsrapport där flertalet nyckelprodukter gått starkt.

Exact Sciences uppges ha fallit tillbaka efter en stark utveckling i mars och The Cooper Companies föll på grund av en starkare inhemsk valuta vilket bedöms påverka vinstestimaten under året.

”Efter fem månaders uppgång kom en rekyl i april. För hälso- och sjukvårdssektorn gav en halv procents uppgång för den amerikanska 10-åriga statsobligationen särskilt stark motvind för småbolag och de mindre biotechbolagen.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Cigna Group, Novo Nordisk och Tenet Healthcare.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % april, 2024
Fond MM, förändring i procent -2,57
Fond i år, förändring i procent 14,38

https://rhepa.se/webcast/

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.