Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 1,42 procent i juni – stark månad för aktiemarknaden

Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 1,42 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,51 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltarteam.

”Händelser i omvärlden under juni månad pekade på fortsatt geopolitisk oro. Kriget i Ukraina intensifierades, förhandlingar om att nå eldupphör på Gazaremsan misslyckades och Putin och Kim Jong-Un fördjupade sitt samarbete”, inleder förvaltarna.

Förvaltarteamet menar att sentimentet på aktiemarknaderna var starkt överlag, särskilt inom tekniksektorn. Istället gick det tyngre för konsumentdrivna bolag inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vidare såg man högerpartier stärkas i EU-valet. Efter den misslyckade kampanjen valde Macron att utlysa nyval i Frankrike. EU kritiserade samtidigt sju länder för budgetbrott och höll regeringskonferenser med Ukraina och Moldavien inför deras potentiella medlemskap. På andra sidan Atlanten ökade Biden och Trump-debatten oron bland demokraterna om att förlora presidentvalet.

Under månaden steg hälso- och sjukvårdsindex nästan lika mycket som världsindex. Bioteknik återhämtade sig, men småbolag och konsumentdrivna företag visade svaghet. Stora läkemedelsbolag, ledda av Eli Lilly och Novo, presterade väl.

Vad gäller fondens utveckling kom positiva bidrag från delsektorerna bioteknik, läkemedel och medicinteknik, medan hälso- och sjukvårdssektorn drog ned avkastningen

Bland enskilda bolag var de främsta bidragsgivarna Alnylam och Eli Lilly. I den negativa vågskålen återfanns Oscar och GSK.

Avslutningsvis menar förvaltarna att aktier har stigit trots ökad geopolitisk oro, tack vare sjunkande inflation och goda vinstutsikter. Rapportsäsongen, det amerikanska valet och sänkta räntor väntas kunna driva uppgången. Samtidigt förväntas teknologi och hälsosektorn, särskilt bioteknik, prestera väl.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var United Health Group, Novo Nordisk och Elevance Health.

Rhenman Healthcare Equity L/S, % juni, 2024
Fond MM, förändring i procent 1,42
Fond i år, förändring i procent 14,51

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.