Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av våra cookies.

Nyheter

Rhenman Healthcare Equity L/S: +1,7% i augusti, förvaltare positiva till amerikansk läkemedelsreform

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 1,7 procent i augusti sett till andelklassen RC1 i svenska kronor, vilket innebär att fonden har backat 2,9 procent sedan årsskiftet per den 31 augusti.
Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Förvaltarna konstaterar att det positiva investerarsentimentet från juli inledningsvis fortsatte in i augusti, men att förnyad konjunkturoro och hökaktiga centralbanksuttalanden sedan fick marknaderna att falla tillbaka.
”Bland delsektorerna bidrog bioteknik positivt till avkastningen under månaden, medan övriga delsektorer bidrog negativt. Viktiga kliniska data samt ett antal uppköp bidrog till en stark utveckling för bioteknikbolagen”, skriver Henrik Rhenman och Susanna Urdmark.
Fondens största positiva avkastningsbidrag under månaden kom från Alnylam Therapeutics och Shockwave Medical, medan Horizon Therapeutics och Sanofi gav sämst avkastningsbidrag.

Alnylam Therapeutics uppges i augusti ha presenterat data från en fas 3-studie med bolagets läkemedel Onpattro i patienter med hjärtsvikt som orsakats av ärftlig amyloidos. Resultaten ska ha mottagits väl på börsen och ha legat bakom en kraftig kursuppgång.
Medicinteknikbolaget Shockwave Medical noterades för en uppgång på 40 procent under månaden, framgår det. Efter att ha fått USA-godkänt för lansering av sin ljudvågsbaserade behandling av ateromatösa plack, för indikationerna perifer artärsjukdom och kranskärlssjukdom, uppges Shockwave Medical ha kunnat redovisa tresiffrig tillväxt de senaste sex kvartalen. I augusti ska stark kvartalsförsäljning återigen ha presenterats, vilket fick fart på aktien.
Mindre fart hade Horizon Therapeutics, vars aktie backade kraftigt mot bakgrund av en sänkt tillväxtprognos för läkemedlet Tapezza i år och nästa år, framgår det. Bolaget ska dock ha lämnat de långsiktiga försäljningsutsikterna intakta för läkemedlet, som är en IGF-1R-hämmare för behandling av glosögon. Utöver Tapezza får bolaget sina intäkter från läkemedlet Krystexxa, som behandlar refraktär gikt.
Även Sanofi pressades på börsen. Nedgången kom i kölvattnet av en misslyckad fas 3-studie mot bröstcancer med läkemedlet amcenestrant, enligt rapporten. Detta uppges ha varit särskilt nedslående då bolaget har en uttalad målsättning att minska sitt beroende av antikroppen Dupixent för behandling av atopiskt eksem och astma, som står för drygt 18 procent av omsättningen.
”Efter att Sanofis aktie redan noterat en nedgång i och med en ökad oro för utfallet av de rättstvister som pågår kring produktansvaret för Zantac tidigare under månaden pressades aktien härmed ytterligare”, skriver förvaltarna.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark konstaterar att den amerikanska läkemedelsprisreform som uppskattas kosta branschen 29 miljarder dollar årligen, nu har stiftats som lag. Förvaltarna menar att utfallet påverkar sektorutsikterna klart positivt de kommande åren och lyfter särskilt fram att bioteknik har fått en ”anmärkningsvärt gynnad ställning” i reformen.
”Den negativa påverkan på vinstnivån inom läkemedelsindustrin kan uppskattas till i storleksordningen 3 till 4 procent 2030. Den största risken med den nya lagstiftningen är sannolikt att den kan inbjuda till ännu större prisreduktioner när man nu hittat en fungerande modell”, resonerar förvaltarna.
Henrik Rhenman och Susanna Urdmark gläder vidare sig åt att läkemedelspriser inte kommer att stå i fokus i det kommande mellanårsvalet i USA, och bedömer att bioteknik- och läkemedelsföretag kan stå inför en viss uppvärdering det kommande året.

Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt